Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • paard
 • slag
 • Een meisje in Readskuorre heeft bovennatuurlijke gaven. Ze heeft invloed over dieren en ze kan de toekomst verspellen. Ze heeft de dood van haar vriend voorspeld.

sage uit 1969
 • paard
 • slag
 • Leffert met zijn slome lijf, sloeg er zeven in een klap dood. Dat waren twee spreeuwen met hun vijf jonkies, die hun nest in het geraamte van een paardenkop hadden gemaakt.

sage uit 1970
 • paard en gaat zelf in de voederbak liggen. 's Nachts probeert de vrouw hem met een mes te doden. De soldaat steekt met zijn
 • paard
 • slag
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

sage uit 1979
 • nadert, maar de maat ziet niets en blijft staan. Kort daarop wordt hij in de berm geslingerd omdat hij een slag heeft
 • gekregen van het paard dat de koets trekt.
 • paard
 • slag
 • Een helderziende die er 's nachts vaak uit moet om begrafenisstoeten te zien neemt zijn maat mee die niet wil geloven dat hij voorgezichten krijgt van sterfgevallen. De helderziende maant zijn maat…

sage uit 1978
 • praatjes.’ Dan sloeg de toren van de dorpskerk zijn twaalf slagen en bij de zesde slag werd plotseling de kelder helverlicht
 • paard
 • slag
 • Jongens die gaan kijken of in een kelder, eindpunt van een onderaardse gang, een weerwolf verblijft zien om middernacht, bij de zesde van twaalf slagen dat de kelder wordt verlicht en dwars door de…

sage uit 1907
 • feit bovenal uitkomt in de beschrijving der onderdeelen, noemde hij als voorbeeld daarvan den slag bij Heiligerlee. Over
 • den slag zelf is bij ooggetuigen en beschrijvers van vroeger en later tijd vrij groote overeenstemming. Omtrent den dood
 • paard
 • slag
 • Volgens de verhalen hebben de graven van Aremberg en de graaf van Nassau elkaar gedood. Als de begraafplaats van graaf Adolf worden vier verschillende plekken genoemd.

sage uit 1934
 • , als 't geluk weer kéért... Maar met ontzetting bemerkt Folkert, dat z'n paard op den verkeerden weg is. Recht naar de Maas
 • brengt z'n paard hem aan den oever. Wel een wondere gunst was hem geschied! Want de dienstmannen van Heusden hebben het
 • een hinderlaag terecht. Folkert weet op zijn paard te ontkomen, de achtervolgers zitten hem op de hielen. Op een gegeven
 • paard
 • slag
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

sage uit 1970
 • Een paard kreeg een wagen eens niet van de dorsvloer getrokken. De boer gaf toen een slag in het veld. Toen reed de
 • paard
 • slag
 • Een paard kreeg een wagen eens niet van de dorsvloer getrokken. De boer gaf toen een slag in het veld. Toen reed de wagen opeens. Een kwade geest had de wagen vastgehouden.

sprookje uit 1601
 • Vliegen op de Appel Schil kwamen, om die af te keeren, slaat 'er in een slag, zeven te gelyk; Springt van Tafel, bekennende
 • Schild van maken en liet 'er op zetten: "Ik heet Hans Onverzaagt, ik slaa der zeven met een slag;" Trekt in een verre Land
 • paard
 • slag
 • Hans Onverzaagt, een kousenverzoolder, slaat 7 vliegen in 1 klap, schrijft op een bord, dat hij er 7 in 1 klap doodde, trekt in een ver land en wordt vanwege zijn bord bij de koning genodigd,die hem…