Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

116 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden
 • paard
 • sterk
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden. Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.

sage uit 1966
 • Alde Broersma fan de Wâl wie o sa sterk. Hy hie lân yn 't Bûtenfjild lizzen. Hy hie twa hynders foar in foer hea. Doe't
 • paard
 • sterk
 • Sterke man zet zijn rug onder een wagen met hooi als twee paarden die op een oprit niet omhoog kunnen krijgen.

Trefwoorden: hooi, land, man, omhoog, oprit, paard, rug, sterk, tillen, twee, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.
 • paard
 • sterk
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.

Trefwoorden: boerenwagen, man, paard, sterk, trekken, wagen


sage uit 1966
 • paard
 • sterk
 • Twee paarden zitten met een zware mestwagen vast in het mestgat. Gelukkig is Sterke Hearke in de buurt. Hij zet de wagen moeiteloos weer op de weg.

sage uit 1966
 • sterk as ik", sei de boer. "Ik kin in heal hynder tille. Dan koenen wy it der togearre úthelje." De tsiiskoopman sei: "Dat
 • Popke Kaert ziet een paard in de sloot liggen en waarschuwt de boer. De boer verzucht dat het jammer is dat Popke niet
 • zo sterk is als hij, maar Popke mag hem wel helpen. De nog veel sterkere Popke haalt vervolgens bijna helemaal alleen het
 • paard
 • sterk
 • Popke Kaert ziet een paard in de sloot liggen en waarschuwt de boer. De boer verzucht dat het jammer is dat Popke niet zo sterk is als hij, maar Popke mag hem wel helpen. De nog veel sterkere Popke…

sage uit 1966
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke
 • paard
 • sterk
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke hier zijn hand niet voor om en hij trekt de wagen moeiteloos uit het gat.

sage uit 1966
 • De rol waarmee het vlaszaad over het land verspreid wordt, wordt vaak getrokken door een paard. Soms wordt het door
 • paard
 • sterk
 • De rol waarmee het vlaszaad over het land verspreid wordt, wordt vaak getrokken door een paard. Soms wordt het door sterke mannen gedaan omdat de paarden te diepe gaten in de grond maken met hun…

sprookje uit 1889
 • paard
 • sterk
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1920
 • . Die broer is in het bos opgevoed door de beren en is dus heel wild en sterk. De jongeman zoekt zijn wilde broer op, en die
 • paard
 • sterk
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sage uit 1968
 • paard
 • sterk
 • Sterke Hearke krijgt het voor elkaar een vastgelopen wagen zelf uit een dam te trekken.

sage uit 1968
 • Us pake wie Jelle Kalsbeek. Hy wie ôfkomstich fan Aldeboarn. Dêr wied er bierbrouwer. De man wie ôfgryslike sterk. Op
 • like sterk as sterke Hearke.
 • Een sterke man, even sterk als Sterke Hearke, gaat met kameraden een weddenschap aan of hij of zijn paard het sterkst
 • is. Bij een touwtrekwedstrijd trekt de krachtpatser zijn paard de sloot in. De sterke man is later blind geworden, net
 • paard
 • sterk
 • Een sterke man, even sterk als Sterke Hearke, gaat met kameraden een weddenschap aan of hij of zijn paard het sterkst is. Bij een touwtrekwedstrijd trekt de krachtpatser zijn paard de sloot in. De…

sage uit 1968
 • Hearke wie o sa sterk. It gebeurde wol as er in hynder foar de wein hie en dat koe 't net lûke, dat er it hynder der
 • Het gebeurde wel eens dat als een paard de kar niet vooruit kreeg, Sterke Hearke het paard uitspande, en zelf de kar
 • paard
 • sterk
 • Het gebeurde wel eens dat als een paard de kar niet vooruit kreeg, Sterke Hearke het paard uitspande, en zelf de kar voorttrok.

sage uit 1968
 • paard
 • sterk
 • Sterke Hearke trok een vracht mest zomaar met de hand van de mestvaalt weg als hij dacht dat het de paarden niet zou lukken.

sprookje uit 1970
 • dan staat de duivel weer voor Bijlevelds neus en wil hem meenemen. De smid vraagt of hij nog een paard mag beslaan en of
 • paard
 • sterk
 • De smederij van smid Bijleveld loopt niet best, omdat hij afgeeft op de kerk, terwijl zijn concurrent Smidje Smee steeds meer werk krijgt. Dan krijgt Bijleveld bezoek van de duivel, die hem aanbiedt…

sage uit 1968
 • paard
 • sterk
 • Een paar mannen vroegen een ploeger eens waar Sterke Hearke woonde. De arbeider tilde de ploeg op en wees ermee naar een huis. Hij zei: "Daar woont hij en hier staat hij."

sage uit 1968
 • To Dokkumernijesilen by de sédyk wenne in boerefeint dy wie like sterk as in hynder. Hy luts in foer hea allinne krekt
 • Er was eens een boerenknecht die zo sterk was als een paard. Hij kon alleen een vracht hooi voorttrekken. Een dode
 • paard
 • sterk
 • Er was eens een boerenknecht die zo sterk was als een paard. Hij kon alleen een vracht hooi voorttrekken. Een dode jonge koe kon hij op zijn nek dragen. Hij had hele grote handen.

sage uit 1968
 • paard
 • sterk
 • Sterke Hearke kon niet zo goed met paarden omgaan. Als ze eens een vracht met mest niet uit de mesthoop kregen getrokken, liet hij ze uitspannen en trok hij de wagen er zelf uit.

sage uit 1967
 • paard
 • sterk
 • De marechaussées waren op zoek naar Sterke Hearke, maar zij kenden hem niet. Aan een man die stond te ploegen, vroegen ze waar hij woonde. De man tilde met zijn rechterhand de ploeg op en wees ermee…

sage uit 1965
 • . De silen fan 't hynder hongen slop, sa sterk wied er.
 • Sterke Hearke krijgt een volgeladen aardappelwagen moeiteloos in beweging, terwijl het paard het laat afweten.
 • paard
 • sterk
 • Sterke Hearke krijgt een volgeladen aardappelwagen moeiteloos in beweging, terwijl het paard het laat afweten.

sage uit 1968
 • Myn wiif har pake en dy syn broer dy wienen sa sterk as hynders. Sy wennen hjir yn 'e mieden. 't Wienen Anders en
 • Jehannes Piters. De jonges dêrfan wienen ek wer tige sterk. Dikke Harm, Jan en Piter. 't Wienen keardels as beammen. Reitse Pel
 • Twee buitengewoon sterke broers trekken moeiteloos een paard uit het mestgat en drinken een fles jenever leeg om de
 • paard
 • sterk
 • Twee buitengewoon sterke broers trekken moeiteloos een paard uit het mestgat en drinken een fles jenever leeg om de verrichte daad te vieren.

sage uit 1968
 • Een buitengewoon sterke man trekt een paard moeiteloos uit een kleigat.
 • paard
 • sterk
 • Een buitengewoon sterke man trekt een paard moeiteloos uit een kleigat.

sage uit 1966
 • paard
 • sterk
 • Drie paarden konden een mestwagen die vast zat, niet wegtrekken. Toen heeft Sterke Hearke de wagen weggetrokken.

sage uit 1966
 • paard
 • sterk
 • Op een keer kregen de paarden de kar met mest niet uit de mestvaalt getrokken. Sterke Hearke legde toen eerst wat kruiplanken neer, en trok de wagen toen zo naar de verharde weg.

sage uit 1966
 • woardde faek by putsjes roppen, dêr't sterk folk by noadich wie. "As ik it net dwaen kin," placht er to sizzen, "dan kin in
 • Sterke Ynse was sterker dan een paard. Een hele grote steen kon hij zomaar optillen, net als een wagen.
 • paard
 • sterk
 • Sterke Ynse was sterker dan een paard. Een hele grote steen kon hij zomaar optillen, net als een wagen.

Trefwoorden: kracht, paard, steen, sterk, tillen, wagen, zwaar


sage uit 1966
 • Een paard kon eens een wagen met drek niet van de mestvaalt krijgen. De sterke man spande het beest toen uit en trok de
 • paard
 • sterk
 • Een paard kon eens een wagen met drek niet van de mestvaalt krijgen. De sterke man spande het beest toen uit en trok de kar zelf weg.