Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

118 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • weddenschap aangegaan, dat hij de Witte Wieve wel het braadspit durfde brengen. Hij reed te paard naar de burg en gooide het
 • zijn jonge paard hem dit veroorloofde. Reeds spoedig hoorde hij achter zich de galop van een paard met 't witte wiefke erop
 • paard
 • toverij
 • Een boerenknecht gaat een weddenschap aan dat hij het spit zal brengen naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide…

sage uit 1937
 • paard
 • toverij
 • Een boerenknecht brengt het spit naar de Witte Wieve. Een van hen achtervolgt hem. De knecht kan net een huis binnenvluchten. De bijl die het Witte Wief gooide komt terecht in de stiepel. Het Witte…

sage uit 1966
 • zwarte paard'.
 • Het Zwarte Paard
 • paard
 • toverij
 • Een tovenaar danst een jaar na de begrafenis op het graf van zijn broer in een poging een opstanding te bewerkstelligen. De tovenaar heeft zijn kunst uit een toverboekje.

sage uit 1966
 • mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man slaat met de zweep maar het paard verzet geen
 • paard
 • toverij
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man…

sprookje uit 1970
 • paard
 • toverij
 • Twee zonen erven een toverfluitje en toverhoedje waarmee ze van alles tevoorschijn kunnen toveren. De ene zoon trekt naar de stad en tovert een paleis en een koets tevoorschijn, nog mooier dan van de…

sprookje uit 1970
 • nog meer" en hij trok de appel van de stok en riep: "Honderdduizend man te paard!" En de ruiters stonden voor hem. Daarop
 • koningszoon trok de appel van de stok, vroeg honderdduizend man te paard en riep hen toe: "Mars! Mars! Haal mijn servetje terug
 • paard
 • toverij
 • Drie koningszonen krijgen van hun vader ieder een schip om de wereld te bevaren en met mooie schatten thuis te komen. De oudste zoon gaat op reis en keert terug wanneer hij een zilvermijn vindt. De…

sprookje uit 1888
 • paard
 • toverij
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1889
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • paard
 • toverij
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1889
 • kon het maar in drij keeren en was verloren. Maar terwijl ze bezig waren, kwam er een ruiter, wiens paard hoefijzers moest
 • hebben, en Sint Eleu nam den poot van 't paard, sneed hem af met zijn mes, en sloeg er het hoefijzer op. Dan zette hij weer
 • kan. Er komt een ruiter langs wiens paard hoefijzers moet hebben. De man snijdt de poot van het paard, slaat er het
 • hoefijzer op en zet het stuk poot weer aan het paard zonder dat er bloed vloeit. Als later een andere ruiter langskomt, probeert
 • paard
 • toverij
 • Een man komt bij het huis van een smid die verkondigt de beste smid van het land te zijn. De man vraagt om werk en toont zijn kunnen door in twee slagen een hoefijzer te maken. Hij wint daarmee van de…

sprookje uit 1825
 • voor een gewoon paard. De tweede zoon wordt erop uit gestuurd. Ook hij weigert het oude vrouwtje te helpen. In de herberg
 • op reis. Hij helpt het oude vrouwtje en laat haar een stukje meerijden op zijn paard. Het oude vrouwtje verandert in een
 • paard
 • toverij
 • Een vader stuurt op een dag zijn oudste zoon op reis. Hij moet nu maar eens op eigen benen leren staan. De jongen gaat op weg en komt een oud vrouwtje tegen. Zij vraagt hem om hulp bij het vullen van…

sprookje uit 1890
 • , gebood het peerd hem in den hof te gaan, en er zijn hoofd in de fontein te doopen. als hij dat ook gedaan had, zei het paard
 • pachter mocht ongerust worden, zei het paard. Morgen, voegde het er bij, moet gij uwen dienst opzeggen, het is niet meer
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • door de spullen achter zijn rug te werpen kan de jongen voorkomen dat hij hen te pakken krijgt. Op aanwijzing van het paard
 • paard
 • toverij
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1968
 • paard
 • toverij
 • Wopke, de duivelbanner gaf eens een drankje mee voor betoverde paarden. Toen deze daar druppels van innamen, werden ze weer rustig.

sage uit 1967
 • paard
 • toverij
 • Bij mensen in Buitenpost gingen de paarden nogal eens dood. Wopke, de duivelbanner uit Kûkherne, legde wat onder de drempel en prevelde er wat bij. Even ging het goed. Maar na een tijdje begon het…

sage uit 1967
 • paard
 • toverij
 • Jehannes Meerstra diende bij een boer. Op een keer waren ze aan het mestrijden, maar de paarden weigerden de wagen voort te trekken. Jehannes en de boer hadden net ruzie gemaakt, en Jehannes liet nu…

sage uit 1967
 • paard
 • toverij
 • Bij een boer in Burgumerheide gebeurde het eens dat de karnmolen de hele nacht doordraaide, zonder dat er paarden voor liepen.

sage uit 1967
 • Op een bepaalde plaats worden zomaar een paard en wagen aan de kant van de weg gezet. Ze vermoeden dat het het werk van
 • paard
 • toverij
 • Op een bepaalde plaats worden zomaar een paard en wagen aan de kant van de weg gezet. Ze vermoeden dat het het werk van de duivel is.

sage uit 1967
 • Een paard en wagen konden eens niet verder over de weg lopen. Volgens een oud vrouwtje was het toverij.
 • paard
 • toverij
 • Een paard en wagen konden eens niet verder over de weg lopen. Volgens een oud vrouwtje was het toverij.

Trefwoorden: onmogelijk, oud, paard, toverij, vrouw, wagen, weg


sage uit 1967
 • mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor het gezonde paard.
 • paard
 • toverij
 • Een boer raadpleegt een duivelbanner omdat een van zijn twee paarden betoverd is. De duivelbanner geeft hem twee pakjes mee: een pakje met een drankje voor het zieke paard; een pakje met wat hooi voor…

sage uit 1967
 • paard.
 • paard
 • toverij
 • Een paar jongens zagen op een keer een heel klein mannetje in een kruiwagen zitten, die voortgetrokken werd door een paard.

sage uit 1966
 • paard
 • toverij
 • Ymke de Jong werkt bij een boer. Er zijn een paar ongehoorzame paarden die de boer nooit te pakken kan krijgen. Ymke fluit even en de paarden komen direct aanhollen.

sage uit 1967
 • Een boer met een betoverd paard kreeg van een duivelbanster het advies haver te stelen, dat te zeven en aan het
 • paard
 • toverij
 • Een boer met een betoverd paard kreeg van een duivelbanster het advies haver te stelen, dat te zeven en aan het betoverde dier te geven.

sage uit 1967
 • Een duivelbanner geeft voor een ziek en een gezond paard respectievelijk een drankje en een beursje met een goedje erin
 • mee. In het beursje - bestemd voor het gezonde paard - blijkt slechts hooi te zitten.
 • paard
 • toverij
 • Een duivelbanner geeft voor een ziek en een gezond paard respectievelijk een drankje en een beursje met een goedje erin mee. In het beursje - bestemd voor het gezonde paard - blijkt slechts hooi te…

sage uit 1969
 • Nachtmerrie berijdt paard
 • paard
 • toverij
 • De paarden van een man waren 's nachts altijd helemaal overstuur. Er kwam dan een heks die op ze rondreed. De heks kwam door het sleutelgat.

mop uit 1969
 • Dood paard loopt door
 • Twee mannen waren op een nacht met de postkoets onderweg. Een van de mannen meende dat het ene paard dood was, ook al
 • het paard dood neer.
 • paard
 • toverij
 • Twee mannen waren op een nacht met de postkoets onderweg. Een van de mannen meende dat het ene paard dood was, ook al liep het nog wel. De ander gaf het juist een klap met de zweep om de brug over te…

sage uit 1969
 • Een man was op een nacht onderweg met paard en wagen. Hij hoorde achter zich iets suizen, dat was de duivel. Zijn paard
 • of dat Pjirkje was, de tovenaarster. Dat was zo, en hij vroeg haar zijn paard te helpen. Toen hij weer verder kon rijden
 • paard
 • toverij
 • Een man was op een nacht onderweg met paard en wagen. Hij hoorde achter zich iets suizen, dat was de duivel. Zijn paard had opeens zulke stijve poten dat hij niet meer verder kon lopen. Toen hoorde de…