Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

27 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • de vaart die de goden benadelen. Ze doen veel vreemde dingen. Zo jagen ze bijvoorbeeld paarden door de vaart die dan
 • paard
 • vaart
 • Het spook van de `Langesleatter man' is alleen te zien bij maanlicht. Het komt nooit duidelijk voor de dag. Ook de witte wieven zijn vage gedaantes die in de buurt van het water te zien zijn. Het zijn…

sage uit 1966
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.
 • paard
 • vaart
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sprookje uit 1966
 • ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder verdere aandacht wordt ze begraven
 • paard
 • vaart
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

sage uit 1968
 • Dood paard loopt door
 • tijdens een rit sterft, is de snelheid zo groot dat het dode dier aan de zijde van het andere paard zou zijn blijven
 • paard
 • vaart
 • Een koetsier van een paardentram staat bekend om zijn onvoorzichtige, ruwe rijstijl. Als een van de twee paarden tijdens een rit sterft, is de snelheid zo groot dat het dode dier aan de zijde van het…

sage uit 1966
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe)
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • paard
 • vaart
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1968
 • Een aantal mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is er wel, de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van
 • een op handen zijnde verdrinkingsdood: kort daarop raakt een man te paard te water.
 • paard
 • vaart
 • Een aantal mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is er wel, de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: kort daarop raakt een man te paard te water.

sage uit 1954
 • Dood paard loopt door
 • Als een van de paarden voor de postkoets plotseling sterft, is zijn vaart zo groot dat hij nog doorrent tot aan het
 • paard
 • vaart
 • Als een van de paarden voor de postkoets plotseling sterft, is zijn vaart zo groot dat hij nog doorrent tot aan het posthuis.

sage uit 1968
 • Een stel mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is gekomen, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode
 • van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in en komt om.
 • paard
 • vaart
 • Een stel mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is gekomen, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in…

sage uit 1973
 • Een knecht zei altijd nergens bang voor te zijn. Op een avond moest hij het paard naar het land brengen, en moest
 • daarbij over een plank over de vaart. Hij zat iets wits en riep dat het aan de kant moest, maar het ding bewoog niet. De
 • paard
 • vaart
 • Een knecht zei altijd nergens bang voor te zijn. Op een avond moest hij het paard naar het land brengen, en moest daarbij over een plank over de vaart. Hij zat iets wits en riep dat het aan de kant…

sage uit 1969
 • Japik Ingberts is een dief en de politie zit hem met paard en wagen achterna. Ze kunnen hem echter niet vinden tussen
 • Bergum springt hij opeens van de wagen af en springt over de vaart heen. Dan zegt hij dat ze Japik op de kar hebben gehad.
 • paard
 • vaart
 • Japik Ingberts is een dief en de politie zit hem met paard en wagen achterna. Ze kunnen hem echter niet vinden tussen Leeuwarden en Bergum. Onderweg hebben ze wel een man met een hoge hoed gezien die…

sage uit 1979
 • Een vrouw voorziet dat een man met paard en wagen de vaart in zal rijden. De man gelooft het niet, maar het voorgezicht
 • paard
 • vaart
 • Een vrouw voorziet dat een man met paard en wagen de vaart in zal rijden. De man gelooft het niet, maar het voorgezicht komt toch uit.

sage uit 1973
 • Een vader wilde zijn 10-jarige zoon over de vaart heentillen. Die zei opeens dat hij iets zag: een ezel of een bont
 • paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis. De jongen zag de verschijning toen het
 • paard
 • vaart
 • Een vader wilde zijn 10-jarige zoon over de vaart heentillen. Die zei opeens dat hij iets zag: een ezel of een bont paard met een man erop. De vader zag niets, maar de hond rende doodsbang naar huis.…

sage uit 1973
 • Een boer trok eens zomaar aan de leidsels een hooiwagen uit de vaart, zo sterk was hij.
 • paard
 • vaart
 • Een boer trok eens zomaar aan de leidsels een hooiwagen uit de vaart, zo sterk was hij.

legende uit 1892
 • af, totdat de laatste eindelijk het bouwen opgaf.) Op diezelfde plaats bleef een paard, dat met een vracht timmerhout
 • vliegenden vaart vooruit vloog en niet te houden was voor hij op het erve "Hekkert" kwam, waar hij stil bleef staan, druipnat
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en
 • geen aansporen hielp. Uit zichzelf ging het in vliegende vaart verder en kwam druipnat aan.
 • paard
 • vaart
 • Te Bathmen wilde men een kerk bouwen, maar 's nachts verdween wat overdag gedaan was. Een paard bleef hier stilstaan en geen aansporen hielp. Uit zichzelf ging het in vliegende vaart verder en kwam…

sage uit 1889
 • gloeiige'); 't zette zich boven op 't haam van 't paard en - voort ging 't in onstuimige vaart, dat hooren en zien verging! Of
 • haam van het paard gaat zitten en de kar woeste vaart geeft.
 • paard
 • vaart
 • Nadat man heeft gezegd dat hij niet bang is om het gloeiende licht tegen te komen, komt een licht aanzetten dat op de haam van het paard gaat zitten en de kar woeste vaart geeft.

sage uit 1889
 • plaatste zich op 't paard en voerde den wagen in dolle vaart de plaats voorbij.
 • Voerman die met kar vast komt te zitten roept dat de gloeiige moet inspannen, waarop die op het paard gaat zitten en
 • met grote vaart gaat rijden.
 • paard
 • vaart
 • Voerman die met kar vast komt te zitten roept dat de gloeiige moet inspannen, waarop die op het paard gaat zitten en met grote vaart gaat rijden.

sage uit 1889
 • de paarden en de zwarte koetsier wendde hen in onvertraagde vaart dwars door een dennenbosch, welks boomen nauwelijks een
 • paard
 • vaart
 • Herder ziet vuurwagen met twee zwarte paarden en een koetsier met fonkelende ogen op zich afkomen, en door een dennenbos verdwijnen.

sage uit 1892
 • oefenen, zagen zij daar op eens in vliegen- de vaart een paar ruiters, als gendarmes gekleed, over de heide rennen. De
 • paard
 • vaart
 • Stropers zien als gendarmes geklede ruiters over de heide rennen, die veranderen in een vierwielig rijtuig met twee paarden bespannen, dat als de ze dichterbij komen verandert in een hondenkar, die…

sage uit 1978
 • steken. Wat voor moeite de voerman ook deed, hij kreeg het paard geen stap meer verder. Daar kwam de man opeens op de
 • geroepen of de gloeiige verscheen in hoogsteigen persoon, plaatste zich voor de wagen en voerde deze in dolle vaart verder.
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet
 • paard
 • vaart
 • Gloeiige plaatst zich voor paarde en wagen nadat een voerman hem heeft aangeroepen om te helpen als zijn paard niet verder wil.

sage uit 1978
 • ging voor hun ogen op de haam van het paard zitten. Het paard zette er nu de volle vaart in en wat de jongens ook deden
 • , hij bleef er een fikse vaart in houden. Pas toen het paard de brede weg bereikt had, verdween de Gloeiige Engelsman en
 • en laat het paard voor de wagen met jongens met grote vaart gaan.
 • paard
 • vaart
 • Om middernacht roept een jongen de gloeiige, die een deserteur zou zijn, aan om te verschijnen. Meteen verschijnt die en laat het paard voor de wagen met jongens met grote vaart gaan.

sage uit 1978
 • herberg. Toen gaf hij de waard van de herberg de opdracht hem de volgende morgen vroeg wakker te maken en paard en wagen voor
 • plezier en verkoop mij uw beste paard. Ik zal u er rijkelijk voor belonen, want ik moet zo spoedig mogelijk weg.’ De waard
 • paard
 • vaart
 • Een vreemdeling die zeer royaal is, vraagt de waard na drie dagen dringend om hem de volgende morgen op tijd te wekken. De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen…

sprookje uit 1963
 • . Opeens schiet de arend met zo'n vaart naar beneden dat hij dwars door het dek en het schip vliegt. De jager heeft hem echter
 • paard
 • vaart
 • Een vader stuurt zijn drie zoons weg met de opdracht een vak te leren en over een jaar terug te komen. De zoons spreken bij een kruispunt af elkaar daar over een jaar te treffen. De eerste komt een…

sage uit 1963
 • Uit een bron in Terbörg, waarvan het water altijd een meter hoger staat dan dat in het langslopende vaart, komt een
 • paard
 • vaart
 • Uit een bron in Terbörg, waarvan het water altijd een meter hoger staat dan dat in het langslopende vaart, komt een stem: Het is tijd, waar is de man. Nadat een Duitse koets in de bron was gereden,…

sage uit 1978
 • paard
 • vaart
 • Bij de lange sloten waart een spook rond. Dit spook heeft zijn basis op een stuk land aan de oostkant van de Saiter, dat daarom ook wel "Spoeketsiene" wordt genoemd en ooit het eigendom was van de…

sage uit 1933
 • vliegende vaart, een paar ruiters, als "gendarmen" gekleed, over de hei rennen. De stroopers wierpen hun strikken weg en
 • vaart voorbij rennen. De ruiters veranderden in een rijtuig met twee paarden ervoor en toen de stropers nog dichterbij
 • paard
 • vaart
 • Een aantal mannen zagen op de Bestsche hei, terwijl ze aan het stropen waren, ineens een paar ruiters in vliegende vaart voorbij rennen. De ruiters veranderden in een rijtuig met twee paarden ervoor…