Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

29 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • die hun vader hen opgeeft. De broers moeten de eieren van een nestelende vogel stelen zonder dat de vogel het merkt. Nadat
 • paard
 • vogel
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1970
 • hem vroeg waarheen hij ging. "Ik ga vogel Vinus halen," was het antwoord." Daarheen kom je te paard niet, prins Diederik
 • intussen vogel Vinus, die ik krijgen zal in ruil voor het rosbonte paard, aan mijn bruid zien." De koning haalde de vogel in
 • Vogel Vinus
 • van zijn zieke vader aan de koning van het kasteel. De koning belooft hem de vogel als hij eerst het snelste paard voor
 • koning. Hij krijgt het paard en vlucht meteen weg met het meisje. Ze komen terug bij de eerste koning. Hij krijgt de vogel en
 • paard
 • vogel
 • Een koning is ziek en alleen een wondervogel kan hem genezen. De jongste zoon vertrekt om de vogel te halen, nadat zijn broers al op weg gingen, maar niet terugkeerden. De jongen komt een vos tegen…

sprookje uit 1901
 • verward was geraakt. Jantje had medelijden met de vogel en deelde zijn boterham met hem en dat deed hij in het vervolg elke
 • Jan een grote vogel boven hem vliegen en toen hij goed keek, zag hij dat het zijn arend was. Die had hem dus gezocht en
 • paard
 • vogel
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…

sprookje uit 1970
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het
 • paard
 • vogel
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het meisje echter niet weet, is dat de ruiter de Dood is.

sprookje uit 1889
 • paard
 • vogel
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sage uit 1966
 • paard
 • vogel
 • Een vrouw zag de dingen vantevoren. Ze zei dat er wagens zonder paarden zouden komen en dat er van alles door de lucht zou gaan wat net zo zou vliegen als vogels. Dat zijn de latere auto's en…

sage uit 1967
 • In Terwispel loopt een veulen met een brijpot om de nek. Ook spookt er een paard. En er spookt een ekster met een
 • paard
 • vogel
 • In Terwispel loopt een veulen met een brijpot om de nek. Ook spookt er een paard. En er spookt een ekster met een verbrande kop.

sage uit 1969
 • paard
 • vogel
 • Vroeger spookte het nogal eens. De wagens begonnen dan vanzelf te draaien, de paarden sprongen over de palen, en de dieren raakten betoverd. Het redmiddel was dan altijd duivelsdrek.

sage uit 1969
 • paard
 • vogel
 • Leffert met zijn slome lijf, sloeg er zeven in een klap dood. Dat waren twee spreeuwen met hun vijf jonkies, die hun nest in het geraamte van een paardenkop hadden gemaakt.

sprookje uit 1881
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het
 • paard
 • vogel
 • Een ruiter neemt zijn liefje mee op zijn paard. Hij brengt haar naar een groot kasteel. Daar trouwen ze. Wat het meisje echter niet weet, is dat de ruiter de Dood is.

raadsel uit 2004
 • Bier Pall Mall Rothmans Marlboro Dunhill Winfield Vogel Vis Paard Kat
 • drinkt koffie De persoon die Pall Mall rookt heeft een vogel Degene in het middelste huis drinkt graag melk De bezitter van
 • paard
 • vogel
 • Er zijn vijf huizen, en in één woont iemand met een vis als huisdier. Wat is de nationaliteit van de bewoner?

sprookje uit 1804
 • liepen en de hond was dood en toen werd de musch zoo kwaad op den boer, dat hij ging op zijn beste paard zitten op den kop en
 • pikte hem het ééne oog uit en toen wilde de boer naar de musch houwen en hieuw zijn paard dood. Toen was de boer verslagen
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • paard
 • vogel
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…

sage uit 1894
 • lijkstoet. Wil een paard een huis niet voorbij, dan komt dáár een doode. Eén schreeuwende ekster voor het huis geeft groot
 • paard
 • vogel
 • Allerlei tekenen die de dood (ruzie e.d.) voorspellen

sage uit 1892
 • 1.41. Avonturen van een vrijer Op een anderen nacht zag hij bij helder sterrenlicht een man te paard op hem afkomen
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl
 • paard
 • vogel
 • Jongeman ziet man op groot paard zo snel voorbij gaan dat het lijkt alsof een zwerm vogels door de lucht gaat, terwijl de grond dreunt van hoefgetrappel.

sprookje uit 1965
 • op hum wachten, hai get eerst noar hoes. “Wacht eevn”, zee t wicht, “as t dommit votlopst, vlug dr ain vogel veur die
 • zo gebeurde t ook; dou Fritz vot luip, streek dr n vogel bie langs en dou was e zien geheugen kwiet. In t paleis zee d
 • weigeren. De vrouw veranderde in een paard. Onderweg zei ze dat hij nog 3 dagen te leven had. Bij haar huis stonden 3 meisjes
 • meenemen. Het meisje zegt dat als hij weggaat een vogel voor hem langs vliegt. Hij zal dan vergeten wat hij heeft meegemaakt
 • paard
 • vogel
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

mop uit 1901
 • paard
 • vogel
 • Koppeling van de uitspraak van het Engels aan vogels, van het Duits, aan paarden, het Frans aan vrienden, het Italiaans aan beminden, en het Nederlands aan een vluchtende duivel.

sprookje uit 1980
 • Het meisje en de ruiter Er was eens een meisje dat met een man vrijde, die haar altijd op zijn paard kwam opzoeken. Ze
 • voor zich op zijn paard en reed sneller dan de vogels kunnen vliegen. De rit duurde de hele nacht. Onderweg zong de ruiter
 • Een meisje vrijt met een man. Ze weet niet hoe hij heet of wie hij is. Hij neemt haar mee op zijn paard en ze rijden de
 • paard
 • vogel
 • Een meisje vrijt met een man. Ze weet niet hoe hij heet of wie hij is. Hij neemt haar mee op zijn paard en ze rijden de hele nacht door. Hij zingt een lied. Ze komen bij een kasteel en trouwen. Het…

legende uit 1933
 • restaureeren - of zijn paard is "gheborsten ende ghestorven". Een ander, Lambrecht van Aerlen, die door zijn zoon steenen liet
 • paard
 • vogel
 • In Aarle stond een houten kruis met daartegenaan een beeld van Maria. Een boer pakte het beeld en gaf het aan zijn kinderen om mee te spelen. Die nacht was iedereen in huis onrustig en ziek, pas toen…

sage uit 1510
 • bedanken de schrijver. Als antwoord heeft hij nog een wijsheid in petto: een paard dat alleen gaat drinken omdat niemand hem
 • paard
 • vogel
 • Zaterdag, zestiende kapittel. Ooievaaiers die hier in de zomer komen, gaan in de winter naar Egypte, waar ze gewoon mensen zijn. Ze hebben ook verstand, want ze betalen rente aan God voor hun…

legende uit 1380
 • paard
 • vogel
 • Brandaan en zijn reisgenoten horen geluiden van de zeebodem; klokgelui, zang en dierengeluiden. Ze werpen het anker uit om het wonder te bekijken. Het anker wordt meteen vastgegrepen door iets op de…

sprookje uit 1894
 • grote vogel voorbij en viel de hond op 't lijf, snapte de brief en kwam hem juist bij mij laten vallen. Ik raapte de brief
 • gevonden? O! zo een schone vogel ('t was een rotte kraai), en die droeg hij ook mede. De twee eerste broers deden dan ook
 • paard
 • vogel
 • Een koning belooft zijn lelijke dochter aan wie haar aan het spreken krijgt. Drie broers gaan erheen, de twee oudsten krijgen niets voor elkaar, de jongste, een halve kwibus, vertelt 'n verhaal, dat…

sprookje uit 1968
 • bezitten, maar van de vele mannen die in zijn opdracht geprobeerd hadden, de vogel te bemachtigen, was niemand ooit
 • , Frederik, de koning een paard vragen. Hij zou de gouden papegaai voor hem halen. De koning trachtte hem van het gevaarlijke
 • paard
 • vogel
 • Een dienstbode van de koning verwisselt tot twee keer toe zijn pasgeboren zoon voor een dier. De koningin wordt hiervoor gestraft en in een kuil gestopt. De twee zonen besluiten als ze ouder zijn om…

sprookje uit 1966
 • aanhouden van de koning mag Assepoester komen. Als het schoentje haar past zet de koning haar op het paard en rijdt met haar
 • paard
 • vogel
 • Assepoester mag niet mee naar het driedaagse feest van de koning waar haar beide stiefzusters heen gaan. Terwijl ze aan het werk is krijgt ze van een toverfee prachtige kleren en wordt met een…

sprookje uit 1804
 • liepen en de hond was dood, en toen werd de musch zoo kwaad op de boer dat hij ging op zijn beste paard zitten op de kop en
 • pikte hem het eene oog uit en toen wilde de boer naar de musch houwen en hieuw zijn paard dood. toen was de boer verlegen en
 • pikt de mus een oog van het paard eruit. Als de boer de mus wil doden, slaat hij per ongeluk zijn paard dood. Thuis vangt
 • paard
 • vogel
 • Een hond en een mus gaan erop uit. Om aan eten te komen spreken ze af dat de mus het spek in de schoorsteen losmaakt en dat de hond het onder de schoorsteen opvangt. Dit plan lukt en ze gaan in een…
HondDood.jpg
Soldaats1.jpg
Soldaats2.jpg

sage uit 1968
 • de neus vallen. f) Als het paard op weg naar het erf met de achterste poot schraapt, komt er iemand te overlijden in het
 • paard
 • vogel
 • Voorboden van de dood: a) Spookgehuil van een hond. Binnen drie dagen een dode. b) Een ekster op het erf: een rouwbrief. c) Het doodskloppertje, soms in de strikken van het oorijzerhoedje. d) Als de…
GeeskeKobusVanderZee.jpg