Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

48 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • paard
 • voorspellen
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.

sage uit 1966
 • paard
 • voorspellen
 • Teake Postma is met de helm op geboren en kan gebeurtenissen in de toekomst zien. Hij ziet de begrafenis van Lefferts Willemke in Bosk veerien dagen van tevoren en ziet precies hoe de lijkstaatsie…

sage uit 1965
 • Een helmdrager voorspelt dat zijn paard zal omkomen. De voorspelling komt uit: het dier sterft bij een herbergbrand.
 • paard
 • voorspellen
 • Een helmdrager voorspelt dat zijn paard zal omkomen. De voorspelling komt uit: het dier sterft bij een herbergbrand.

sage uit 1965
 • Der is in hynder yn 'Het witte paard' forbrând. Dat hat ôfgryslik skopt en trape. Alde Frytsen, de mem fan Willem
 • Een helmdraagster hoort een paard schoppen en trappen. Een tijdje later komt het paard - schoppend en trappend - om bij
 • 'Het witte paard'
 • paard
 • voorspellen
 • Een helmdraagster hoort een paard schoppen en trappen. Een tijdje later komt het paard - schoppend en trappend - om bij een brand.

sage uit 1951
 • Iemand wil Hinse de duivelbanner beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. Hinse
 • paard
 • voorspellen
 • Iemand wil Hinse de duivelbanner beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. Hinse heeft het in de gaten en geeft hooi en bonen als 'medicijn' mee.

sage uit 1966
 • paard
 • voorspellen
 • Twee vriendinnen gingen naar de kaartlegster. Tegen het ene meisje zei de waarzegster dat ze verkering zou krijgen met een paardenknecht, met bruine ogen. De ander zou een man krijgen die later een…

sage uit 1966
 • paard
 • voorspellen
 • Een vrouw zag de dingen vantevoren. Ze zei dat er wagens zonder paarden zouden komen en dat er van alles door de lucht zou gaan wat net zo zou vliegen als vogels. Dat zijn de latere auto's en…

mop uit 1967
 • , in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo hard draven dat een wiel van de wagen het
 • paard
 • voorspellen
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje, in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo…

sage uit 1967
 • Een helmdrager ziet een heks de manen van het paard kaarden. Hij heeft het voorgevoel dat het paard gauw zal sterven en
 • paard
 • voorspellen
 • Een helmdrager ziet een heks de manen van het paard kaarden. Hij heeft het voorgevoel dat het paard gauw zal sterven en dit gebeurt ook.

sage uit 1967
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de
 • paard
 • voorspellen
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de buurman voor de lijkwagen gespannen zal worden, omdat de paarden van de boer zelf…

sage uit 1969
 • . Mensen wilden zijn voorspelling eens niet laten uitkomen door een ander paard voor de wagen te spannen. Maar dat dier
 • weigerde, en toen kwam toch het paard ervoor waarvan de man voorspeld had dat hij ervoor zou lopen.
 • paard
 • voorspellen
 • Een man zag altijd vantevoren lijkstoeten. Daardoor wist hij altijd wie er zou sterven en hoe de stoet eruit zou zien. Mensen wilden zijn voorspelling eens niet laten uitkomen door een ander paard…

sage uit 1979
 • hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard. Wopke laat zich niet voor de gek houden en ziet
 • paard
 • voorspellen
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

sage uit 1973
 • dat er een wit paard voor een begrafeniswagen zou lopen, ook uit: het sneeuwde die dag.
 • paard
 • voorspellen
 • Knjillis Veenstra was helderziend. Hij kon dingen van tevoren zien, en die kwamen altijd uit. Zo kwam zijn voorspelling dat er een wit paard voor een begrafeniswagen zou lopen, ook uit: het sneeuwde…

sage uit 1970
 • paard
 • voorspellen
 • Vrouw voorspelt het rijden van wagens zonder paarden, het vliegen van wagens door de lucht, resp. de auto en het vliegtuig.

legende uit 2007
 • strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse
 • Messias die zal komen op een wit paard. Het is maar een droom, Moisje. Geen leger uit de hemel zal ons redden van onze
 • en andere bijbelse figuren, alsook de Messias, op een wit paard. De christelijke aanbiddingsgroep vertelt Moisje over het
 • paard
 • voorspellen
 • Een e-mail verspreid onder christenen vertelt dat een orthodoxe jood in Tel Aviv, Moisje, steeds droomde over de Messias. Toen een christelijk aanbiddingsteam in Tel Aviv op straat zong en danste,…

sage uit 1979
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend
 • paard
 • voorspellen
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend - terug te nemen, omdat het medicijn dan wel eens verloren zou kunnen gaan. De…

legende uit 1925
 • handelen zeer getroffen en verzocht Winandus achter op zijn paard te gaan zitten. "Wij zullen de reis verder samen doen
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • paard
 • voorspellen
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

sage uit 1965
 • Sprekende paarden voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • paard
 • voorspellen
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • 'Paarden' voorspellen in kerstnacht dood van knecht
 • die praten en voorspellen de dood van de andere knecht. Die schrikt ontzettend. De volgende dag bij het ontbijt vertellen
 • paard
 • voorspellen
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sage uit 1925
 • knecht met paard en karretje naar Meerssen om de vroedvrouw te halen. Halverwege bleef het paard staan. Het was met geen
 • moeite vooruit te krijgen en het schuim stond het dier op den muil. Of de knecht het paard al sloeg, het hielp niet. Ten
 • . Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt en zegt de knecht dat hij terug moet gaan: voor
 • paard
 • voorspellen
 • Een knecht van een boer wordt er op uitgestuurd met de bedoeling een vroedvrouw te halen voor de vrouw van zijn baas. Halverwege weigert zijn paard verder te gaan. Een klein, zwart heertje verschijnt…

sage uit 2006
 • hoam (paard) te offeren aan de raaf Wodan. Men hing dat de nageboorte in een boom. Als je dit deed dan werd het veulen
 • paard
 • voorspellen
 • Geïnterviewde vertelt over gebruiken en bijgeloof rondom zwangerschap en geboorte. Ook bij de geboorte van paardenveulen. Over dat kinderen uit de dikke boom in het Slochterbos en uit de boerenkool…

sage uit 1962
 • Uit die tijd [zo'n 200 jaar geleden] stammen ook de profetieën van Jan Hannekes: De wagens zullen zonder paard over de
 • paard
 • voorspellen
 • Uit die tijd [zo'n 200 jaar geleden] stammen ook de profetieën van Jan Hannekes: De wagens zullen zonder paard over de weg vliegen (auto's). Er zullen duivelsdraden gespannen worden (electrische…

sage uit 1925
 • zijn zoon of zijn knecht die lading weghalen. Toen de kar goed en wel geladen was en de voerman het paard deed aanzetten
 • , al evenmin. Het paard sprong en steigerde, maar de kar bleef onbeweeglijk. Een tweede paard werd erbij gehaald, ook dat
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft
 • paard
 • voorspellen
 • Een boer koopt mest bij een oude vrouw, maar de kar komt maar niet vooruit. Pas als de oude vrouw op het paard heeft geklopt, lukt het. Dezelfde vrouw voorspelde eens een mijnwerker, die haar voor de…

sage uit 1965
 • paard
 • voorspellen
 • Verteller vertelt dat hij als kind tegen moeder heeft gezegd dat hij met vader iemand zal helpen die in het veen is komen vast te zitten, wat ook uitkomt.

sage uit 1901
 • ers wat zeggen. Jij hebt een klein vrouwtje, jij wilde onlangs een wit paard koopen, maar je vrouw had liever een zwart
 • paard
 • voorspellen
 • Waarzegster die zegt waar gestolen goed ligt en dat er thuis iets niet in orde is, wordt boos als iemand dat in twijfel trekt. Ze heeft het over een aantal gebeurde zaken die waar zijn, en voorspelt…