Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • paard
 • voorspelling
 • Iemand ziet en hoort treinen en schepen over het land gaan. Later worden daar een spoorlijn en een kanaal aangelegd.

sage uit 1966
 • paard
 • voorspelling
 • De zwager van de verteller is zijn beurs met vierhonderd gulden erin kwijt. Zijn oom raadt hem aan naar de kaartlegster te gaan. Deze voorspelt dat hij het geld over een poosje weer terug krijgt. Op…

sage uit 1965
 • Een helmdrager voorspelt dat zijn paard zal omkomen. De voorspelling komt uit: het dier sterft bij een herbergbrand.
 • paard
 • voorspelling
 • Een helmdrager voorspelt dat zijn paard zal omkomen. De voorspelling komt uit: het dier sterft bij een herbergbrand.

sage uit 1965
 • Der is in hynder yn 'Het witte paard' forbrând. Dat hat ôfgryslik skopt en trape. Alde Frytsen, de mem fan Willem
 • Een helmdraagster hoort een paard schoppen en trappen. Een tijdje later komt het paard - schoppend en trappend - om bij
 • 'Het witte paard'
 • paard
 • voorspelling
 • Een helmdraagster hoort een paard schoppen en trappen. Een tijdje later komt het paard - schoppend en trappend - om bij een brand.

sage uit 1951
 • Iemand wil Hinse de duivelbanner beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. Hinse
 • paard
 • voorspelling
 • Iemand wil Hinse de duivelbanner beetnemen door urine van een paard door te laten gaan voor urine van een zieke. Hinse heeft het in de gaten en geeft hooi en bonen als 'medicijn' mee.

mop uit 1967
 • , in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo hard draven dat een wiel van de wagen het
 • begeeft. Zo komt Tijls voorspelling inderdaad uit: het kost de boer veel meer tijd om in de stad te komen.
 • paard
 • voorspelling
 • Een boer vraagt aan Tijl Uilenspiegel hoe ver het met de wagen naar de stad is en Tijl antwoordt 'stapvoets een uurtje, in draf langer dan een uur'. De boer begrijpt het niet, maar laat zijn paard zo…

sage uit 1967
 • Een helmdrager ziet een heks de manen van het paard kaarden. Hij heeft het voorgevoel dat het paard gauw zal sterven en
 • paard
 • voorspelling
 • Een helmdrager ziet een heks de manen van het paard kaarden. Hij heeft het voorgevoel dat het paard gauw zal sterven en dit gebeurt ook.

sage uit 1967
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de
 • paard
 • voorspelling
 • Een helmdrager voorspelt het stervenstijdstip van een boer op de minuut af. Hij voorziet ook dat het paard van de buurman voor de lijkwagen gespannen zal worden, omdat de paarden van de boer zelf…

sage uit 1979
 • hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard. Wopke laat zich niet voor de gek houden en ziet
 • paard
 • voorspelling
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

sage uit 1973
 • Knjillis Veenstra was helderziend. Hij kon dingen van tevoren zien, en die kwamen altijd uit. Zo kwam zijn voorspelling
 • dat er een wit paard voor een begrafeniswagen zou lopen, ook uit: het sneeuwde die dag.
 • paard
 • voorspelling
 • Knjillis Veenstra was helderziend. Hij kon dingen van tevoren zien, en die kwamen altijd uit. Zo kwam zijn voorspelling dat er een wit paard voor een begrafeniswagen zou lopen, ook uit: het sneeuwde…

legende uit 2007
 • strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse
 • Messias die zal komen op een wit paard. Het is maar een droom, Moisje. Geen leger uit de hemel zal ons redden van onze
 • en andere bijbelse figuren, alsook de Messias, op een wit paard. De christelijke aanbiddingsgroep vertelt Moisje over het
 • paard
 • voorspelling
 • Een e-mail verspreid onder christenen vertelt dat een orthodoxe jood in Tel Aviv, Moisje, steeds droomde over de Messias. Toen een christelijk aanbiddingsteam in Tel Aviv op straat zong en danste,…

sage uit 1979
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend
 • toch schaatsend terug. De voorspelling van de duivelbanner komt uit: kort daarop valt het flesje stuk.
 • paard
 • voorspelling
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend - terug te nemen, omdat het medicijn dan wel eens verloren zou kunnen gaan. De…

sage uit 1965
 • wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal sterven. Om dit te voorkomen gaat de
 • paard
 • voorspelling
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • hier zeker wel iets gebeure”. Opens kwam er een ruiter te paard onrijje. ’t Pjed sloeg op hol en liep de krib af, ’t woater
 • paard met zijn ruiter het water in en de ruiter en het paard verdrinken.
 • paard
 • voorspelling
 • Een man hoort een stem uit het water die zegt: "Hier is de tijd. Waar is de man?" Vervolgens rent een op hol geslagen paard met zijn ruiter het water in en de ruiter en het paard verdrinken.

sage uit 1965
 • ’m hèr. En ok achterum. En toe kwam achter ’m opten diek in volle galop ’n ruiter te paard onholle. As ie bé’j de kolk is
 • ?' Vervolgens rijdt een ruiter te paard in volle galop het water in.
 • paard
 • voorspelling
 • Een man loopt over de dijk en hoort plotseling een stem uit het water die vraagt: 'De tijd is er. Waar is de man?' Vervolgens rijdt een ruiter te paard in volle galop het water in.

sage uit 1965
 • paard
 • voorspelling
 • Vroeger werd wel gezegd dat de paarden in de kerstnacht om twaalf uur konden praten. Twee knechten van een boerderij willen een grap uithalen met een andere knecht en vertellen hem dat de paarden…

sprookje uit 1896
 • kunt hier den nacht overblijven. Breng je paard maar op stal en kom dan hier bij mij terug.» Stoffel deed alzoo en nu
 • paard
 • voorspelling
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sage uit 1925
 • ... hedennacht om twaalf uur!" Verbluft door deze vreemde voorspelling, wist de ridder aanvankelijk niet te antwoorden. Toen hij zijn
 • ! Ofschoon een onweer was opgekomen, steeg hij te paard en reed den nacht in. In dollen galop joeg hij voort door het al feller
 • deze vreemde voorspelling bestijgt de ridder zijn paard om te laten zien dat hij niet bang is voor hel en duivel! Hij rijdt
 • paard
 • voorspelling
 • Een dapper, maar ook goddeloos ridder is bezig zijn geld te verbrassen met dobbelen op Lichtenberg. Dan klopt er een bedelmonnik aan, die de ridder waarschuwt: de monnik kan maar beter bidden voor…

sage uit 1965
 • paard
 • voorspelling
 • Man die met de helm geboren was had het voorgezicht. Hij voorspelde zaken die uitkwamen. Hij zag hoe het kanaal gegraven werd, schepen varen, huizen bouwen, enzovoort.

sage uit 1975
 • voorbijkwam, dat zei dat, als hij er nog meer op zou laden, het paard de kar niet meer zou kunnen trekken. Maar hij sloeg er geen
 • acht op en laadde gewoon verder. Toen hij aan wilde rijden kon het paard de kar niet trekken. Hij heeft er zoveel af moeten
 • Een man laadt zijn kar met hout. Er komt een heer langs die beweest dat hij niet meer moet laden, omdat het paard de
 • kar dan niet kan trekken. De man stoort zich hier niet aan en legt meer hout op de kar. Maar het paard kan de kar
 • paard
 • voorspelling
 • Een man laadt zijn kar met hout. Er komt een heer langs die beweest dat hij niet meer moet laden, omdat het paard de kar dan niet kan trekken. De man stoort zich hier niet aan en legt meer hout op de…

sage uit 1957
 • gezien met een wit paard bespannen. Enige tijd daarna overleed de vrouw van een van de boeren op Kenwerd woonachtig. De boer
 • die ook van de veurloop gehoord had, maar daar geen geloof aan hechtte, wilde niet, dat het witte paard voor de lijkwagen
 • spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als een wit paard ook voor de wagen wordt
 • paard
 • voorspelling
 • Een persoon die met de helm is geboren ziet een lijkwagen met een schimmel. Kort daarop sterft een boerin. Haar man spant twee zwarte paarden voor de lijkwagen, maar deze willen niet lopen. Pas als…

sage uit 1957
 • , had alles goed gezien. Ze gaf precies de stoet aan, zooveel boeren, zooveel paarden en 't achterste paard was een schimmel
 • . Boerin zegt: "Kom je hebt je alles maar verbeeld, je weet toch, dat er in de wijde omtrek geen wit paard is en er worden toch
 • paard
 • voorspelling
 • Een dienstbode op een boerderij ziet een begrafenisstoet met een schimmel. Kort daarop sterft een boer. In zijn begrafenisstoet loopt een schimmel.

sage uit 1934
 • wijven en sprak de volgende voorspelling uit: "Batsland zal vergaan, De toren zal in 't water blijven staan." En zoo is 't
 • paard
 • voorspelling
 • De boeren van Bats waren zeer rijk en noemden zich de heren van Bats. Maar het bleven natuurlijk wel boeren, ook al was alles en iedereen met goud en zilver behangen. Deze hoogmoed werd later…

sage uit 1933
 • moeten trekken en de hoefijzers van zijn ros verliezen in het moeras. Op de Mookerhei zal de Keizer zijn paard laten beslaan
 • ook de voorspelling dat hij nog eens van af den heuvel op de Mookerhei zijn heele rijk zal kunnen overzien 4
 • Profetie: De Duitse keizer (of de Prins) zal door de Peel moeten vluchten, waarbij zijn paard de hoefijzers verliest in
 • het moeras. Vervolgens zal hij zijn paard laten beslaan op de Mookerhei. Vanaf de heuvel aldaar zal hij ooit zijn hele
 • paard
 • voorspelling
 • Profetie: De Duitse keizer (of de Prins) zal door de Peel moeten vluchten, waarbij zijn paard de hoefijzers verliest in het moeras. Vervolgens zal hij zijn paard laten beslaan op de Mookerhei. Vanaf…

sage uit 1933
 • boertje, hoe het ook zij, hij bezat de gave der voorspelling. Hij profeteerde: "Als ik zal sterven zal men mij niet door de
 • voordeur versperd was en Ruth achterom werd gedragen. Maar daarenboven had hij nog gezegd: "met een wit paard brengen ze mij
 • paard
 • voorspelling
 • Ruth Antonius, een kluizenaar (of gewone boer) in de buurt van Vorstenbosch, maakt een aantal merkwaardige voorspellingen rondom zijn dood. Tot grote verbazing van zijn buren komen ze allemaal uit.…