Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

43 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • paard
 • vuur
 • Een aannemer of opzichter van een kanaal pleegt tijdens zijn leven allerlei daden van bedrog. Na zijn dood wordt hij daarom gedoemd van tijd tot tijd met een hellewagen, bespannen met vier paarden,…

sage uit 1966
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • paard
 • vuur
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

mop uit 1967
 • "Waer rook is is ook vuur", sei Ûlespegel, doe hie der krekt in hynder delskiten. Dêr koed er de pipe moai by oanstekke
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks; 15. "Waar rook is, is ook vuur"
 • "Waar rook is, is vuur", zei Tijl Uilespiegel, toen er net een paard scheet. Daar kon hij mooi zijn pijp mee aansteken
 • paard
 • vuur
 • "Waar rook is, is vuur", zei Tijl Uilespiegel, toen er net een paard scheet. Daar kon hij mooi zijn pijp mee aansteken, meende hij.

Trefwoorden: aansteken, paard, pijp, rook, schijten, vuur


mop uit 1970
 • paardenkoopman, en daar was een oud paard dood. De vilders waren druk bezig om dat oude paard te villen en Jan ging erop af. "God
 • vuur flink te laten branden, maar het wou niet lukken. Toen stak Jan zijn hoofd door de deur en zei: "Ik wou dat het
 • zijn woorden persoonlijk opvat. Tenslotte komt de jongen langs de smid, die net met veel moeite het vuur heeft aangemaakt
 • paard
 • vuur
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

sprookje uit 1888
 • misschien, met beter gevolg? Mis: nu kwam het water veur de pinnen, en op tijd van éen, twee, drij, was het vuur uitgebluscht
 • tevoorschijn komen en het vuur dooft. Het water stijgt. De geschrokken heer geeft snel het geld aan de haan. De haan geeft het geld
 • paard
 • vuur
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1889
 • , en stak het in 't vuur. Als het gloeiend was, legde hij het op het aambeeld, en sloeg er eens op met zijnen hamer, en het
 • kon het maar in drij keeren en was verloren. Maar terwijl ze bezig waren, kwam er een ruiter, wiens paard hoefijzers moest
 • kan. Er komt een ruiter langs wiens paard hoefijzers moet hebben. De man snijdt de poot van het paard, slaat er het
 • hoefijzer op en zet het stuk poot weer aan het paard zonder dat er bloed vloeit. Als later een andere ruiter langskomt, probeert
 • paard
 • vuur
 • Een man komt bij het huis van een smid die verkondigt de beste smid van het land te zijn. De man vraagt om werk en toont zijn kunnen door in twee slagen een hoefijzer te maken. Hij wint daarmee van de…

sage uit 1968
 • aangesproken heeft, worden ze met paard en wagen weggereden naar een bepaald stuk land. Dat stuk land heet nog steeds Advocatenland.
 • paard
 • vuur
 • Op een spookplaats scharen drie advocaten zich rond een kampvuur. Het zijn spoken. Nadat de dominee de spoken aangesproken heeft, worden ze met paard en wagen weggereden naar een bepaald stuk land.…

sage uit 1970
 • nog mao zon jong. 't Pead kreeg een helen bonk vuur aan de neus. lk kek, en toe kreeg ik 't eiges. Mien hele gezich was
 • vuur. Efkes later was 't oaver en proesten 't pead ook nie meer. Ik het 't mien vader veteld. Dèn zei, dat 't van de gal
 • Een jongen rijdt op een paard naar een naburig dorp. Het paard is ziek en loopt half in de goot langs de weg, maar de
 • jongen blijft er op zitten. Het paard moet hoesten en plots heeft het een vuurbol aan zijn neus. De jongen kijkt ernaar en
 • paard
 • vuur
 • Een jongen rijdt op een paard naar een naburig dorp. Het paard is ziek en loopt half in de goot langs de weg, maar de jongen blijft er op zitten. Het paard moet hoesten en plots heeft het een vuurbol…

Trefwoorden: dwaallicht, gal, jongen, paard, schapen, vuur, ziek


mop uit 1966
 • hynder krekt delfallen litten hie. It dampte noch. Ulespegel sei: "Hjir mat ik wêze. Waar rook is, is ook vuur."
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 15. "Waar rook is, is ook vuur"
 • Tijl Uilespiegel wilde eens zijn pijp aansteken met een dampende hoop van een paard. Hij zei: "Waar rook is, is vuur."
 • paard
 • vuur
 • Tijl Uilespiegel wilde eens zijn pijp aansteken met een dampende hoop van een paard. Hij zei: "Waar rook is, is vuur."

mop uit 1968
 • Waar rook is, is ook vuur. Doe sloech er mei de hannen yn 'e hynstefigen om.
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 15: "Waar rook is, is ook vuur."
 • Waar rook is, is ook vuur. Tijl Uilenspiegel grijpt in dampende paardenpoep op zoek naar vuur.
 • paard
 • vuur
 • Waar rook is, is ook vuur. Tijl Uilenspiegel grijpt in dampende paardenpoep op zoek naar vuur.

sage uit 1968
 • Een vrouw denkt dat de wereld vergaat als ze een 'wagen zonder paard met allemaal vuur' ziet. Het blijkt dat ze een
 • paard
 • vuur
 • Een vrouw denkt dat de wereld vergaat als ze een 'wagen zonder paard met allemaal vuur' ziet. Het blijkt dat ze een voorgezicht heeft gehad van een latere uitvinding: de auto, met de lampen aan.

mop uit 1967
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 15. "Waar rook is, is ook vuur"
 • Tijl Uilenspiegel komt langs een hoop walmende paardenpoep. 'Waar rook is, is vuur' denkt Tijl en probeert zijn pijp
 • bij het 'vuur' aan te steken.
 • paard
 • vuur
 • Tijl Uilenspiegel komt langs een hoop walmende paardenpoep. 'Waar rook is, is vuur' denkt Tijl en probeert zijn pijp bij het 'vuur' aan te steken.

mop uit 1967
 • sei: "Waar rook is, is ook vuur."
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks; 15: "Waar rook is, is ook vuur."
 • Een paard had in de sneeuw gescheten, en de stront wasemde. Uilespiegel hield zijn handen erbij en zei: "Waar rook is
 • , is vuur."
 • paard
 • vuur
 • Een paard had in de sneeuw gescheten, en de stront wasemde. Uilespiegel hield zijn handen erbij en zei: "Waar rook is, is vuur."

sage uit 1969
 • Bij zeven dochters zit een nachtmerrie &TM 3108 Nachtmerrie berijdt paard
 • een paar jaar legde ze eens een vuur van stenen aan. Ze zei tegen de kinderen dat ze pas terugkwam als de stenen verbrand
 • paard
 • vuur
 • Een van zeven dochters is een nachtmerrie. Zij komt door het sleutelgat het huis binnen. Om ze te weren, moet men meel op het gezicht strooien of de pantoffels achterstevoren voor het bed zetten. Een…

sage uit 1982
 • andere gooide, kookte zo'n wijfke op een vuur van knausten, klippels en kleuven in een ijzeren ketelke een stuk spek van een
 • vet varken. Met een krom hengsel hing het ketelke aan een kromme haak boven het vlammende vuur. Zodra het putwater in het
 • paard
 • vuur
 • Algemeen over heksen. Heks maakte heksenbrouwsel, dronk ervan voor ze ging slapen. Nauwelijks sliep zo'n wijfke in of ze werd tussen twaalf en twee uur 's nachts woelend en kreunend wakker. Ze had dan…

legende uit 2007
 • strijd. Hun aanvoerder rijdt op een wit paard. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. Achter de aanvoerder bevinden zich de Joodse
 • Jeruzalem. Hun aanvoerder draagt een Hebreeuwse Talliet, waarop geschreven staat “Koning der Koningen.” Er is vuur in zijn ogen
 • en andere bijbelse figuren, alsook de Messias, op een wit paard. De christelijke aanbiddingsgroep vertelt Moisje over het
 • paard
 • vuur
 • Een e-mail verspreid onder christenen vertelt dat een orthodoxe jood in Tel Aviv, Moisje, steeds droomde over de Messias. Toen een christelijk aanbiddingsteam in Tel Aviv op straat zong en danste,…

mop uit 1971
 • Ûlespegel: "Waar rook is is ook vuur." En hy taestte mei syn hannen yn 'e stront om.
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: Eulenspiegel's Tricks 15: "Waar rook is, is ook vuur."
 • Op een keer had Uilespiegel vuur nodig. Hij tastte met zijn handen in een verse paardenvlaai en zei dat waar rook is
 • , ook vuur is.
 • paard
 • vuur
 • Op een keer had Uilespiegel vuur nodig. Hij tastte met zijn handen in een verse paardenvlaai en zei dat waar rook is, ook vuur is.

sage uit 1920
 • paard 't erf op. Met een gebaar als een zwemmer wilde hij 't vuur in, doch dit werd belet. Hij deed als razend. Toen de oven
 • een hooivork werd de band opgenomen en in 't vuur geworpen. Maar op 't zelfde ogenblik reed in volle galop de knecht te
 • komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als de riem verbrand is: "Ik ben verlost!"
 • paard
 • vuur
 • Een knecht wordt weerwolf door een leren riem, die hij verstopt. Deze wordt gevonden en in de oven verbrand; meteen komt de verdachte knecht te paard aansnellen, maar wordt tegengehoudcen en zegt als…

sage uit 1923
 • van den bovensten Houtmolen die eens ’s avonds laat met z’n paard naar huis keerde. Er lag daar een groote waterplas met
 • , in den omgang wegens zijn zwaarlijvigheid “den dikke” genoemd. Zoo riep hij hem toe: “Wel dikke, geef me ’s wat vuur
 • paard
 • vuur
 • Vuurman meent dat hij bespot wordt en achtervolgt de man tot huis, die net op tijd naar binnen is. De volgende dag staat er een zwarte hand op de deur. Degene die een grenssteen verlegt moet als straf…

sage uit 1889
 • oogen als karbonkels, de gansche wagen was louter vuur. Eer de herder zijne ontsteltenis door een schrillen kreet kon lucht
 • paard
 • vuur
 • Herder ziet vuurwagen met twee zwarte paarden en een koetsier met fonkelende ogen op zich afkomen, en door een dennenbos verdwijnen.

sage uit 1892
 • woning, om het vuur aan te steken in de nabijgelegene brouwerij, toen twee, naar hij meende bekende buurlieden bij hem kwamen
 • , waar ze door de schouw binnenreden. In den hoek bij het vuur zat een man, dien de beide personen wilden vermoorden, en zij
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen
 • paard
 • vuur
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man…

sage uit 1925
 • toen zag men er nog niets anders dan wouden. Zijn jachtstoet was van hem weggedoold. De koning, op een moedig zwart paard
 • gezeten, joeg dus alleen met zijn honden en vervolgde een hert, dat hij had gezien. Bij die vervolging trad het paard met een
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op
 • paard
 • vuur
 • Karel de Grote gaat jagen op de plek waar nu Aken ligt en ontdekt daar de hete bronnen, omdat zijn paard erin trapt. Op zoek naar de oorsprong van de bron ontdekt hij ook nog het vervallen paleis van…

sage uit 1979
 • spokend paard tegenkomen, dat daar dwaalt van de zee naar het slot en van het slot naar de zee. Het zou wonen in de zee, maar
 • kasteel. Het is een grijs paard, dat bijna een is met de nevels die zweven in het Groene Woud. Het zoekt zijn baas, zeggen de
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens
 • schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in de omgeving van het slotbos en de zee en kan
 • paard
 • vuur
 • Na een brand op het slot van Haemstede vlucht het paard van de heer des huizes uit angst voor het vuur met al diens schatten op zijn rug de zee in. Tot op de dag van vandaag spookt het paard rond in…

sage uit 1965
 • schrok en keek, en zag ’n wage, bespanne mee twee pèrd en die ware helemol ien ’t vuur. En d’r zate twee mannen ien de wage
 • , ok helemol midden ien ’t vuur. De wage gieng meed’n snelle voart dör de loch. Jan wier bar bang. Mar gelukkig duurdenet
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.
 • paard
 • vuur
 • Een jongen ziet 's nachts een wagen van vuur door de lucht vliegen met twee paarden ervoor en twee mannen erop.

sage uit 1969
 • Heksen als katten Ge had vruuger nogal wa hekse, die as katte kwaome. Zo hedde d'r wel, die ze in ut vuur schupte. En
 • Vroeger waren er veel heksen die zich vermomden als katten. Je had mensen die schopte deze katten het vuur in. Een keer
 • had Jan van Brekele schrik. Hij was met zijn paard weg, toen er een kat naast een boom zat te praten.
 • paard
 • vuur
 • Vroeger waren er veel heksen die zich vermomden als katten. Je had mensen die schopte deze katten het vuur in. Een keer had Jan van Brekele schrik. Hij was met zijn paard weg, toen er een kat naast…