Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • paard
 • waarschuwing
 • Een meisje in Readskuorre heeft bovennatuurlijke gaven. Ze heeft invloed over dieren en ze kan de toekomst verspellen. Ze heeft de dood van haar vriend voorspeld.

sage uit 1974
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor
 • paard
 • waarschuwing
 • Een zieke vader waarschuwt zijn dochter op afstand te blijven omdat er een dik, bruin paard - een nachtmerrie - voor zijn bed zit. De dochter kan de nachtmerrie niet zien.

sage uit 1969
 • Kinderen mochten vroeger nooit voor de spiegel staan. Hun vader waarschuwde dat er anders een ruiter op een paard uit
 • paard
 • waarschuwing
 • Kinderen mochten vroeger nooit voor de spiegel staan. Hun vader waarschuwde dat er anders een ruiter op een paard uit zou komen.

sage uit 1979
 • hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard. Wopke laat zich niet voor de gek houden en ziet
 • paard
 • waarschuwing
 • Omdat een boer twee zieke paarden heeft, stuurt hij zijn arbeider naar Wopke de duivelbanner. De boer geeft zijn knecht hooi mee van de twee zieke paarden, maar ook wat hooi van een gezond paard.…

sage uit 1969
 • paard
 • waarschuwing
 • Moeder moet weleens naar het Ingwierrumer nijlân en ze wordt gewaarschuwd dat daar een veulen zonder hoofd rondloopt.

sage uit 1979
 • gekregen van het paard dat de koets trekt.
 • paard
 • waarschuwing
 • Een helderziende die er 's nachts vaak uit moet om begrafenisstoeten te zien neemt zijn maat mee die niet wil geloven dat hij voorgezichten krijgt van sterfgevallen. De helderziende maant zijn maat…

sprookje uit 1970
 • soldaat vraagt waar hij slaapt, antwoordt de soldaat dat hij bovenop zijn paard slaapt. De soldaat legt daarop een stropop met
 • een uniform op de rug van het paard. 's Nachts om twaalf uur verschijnt de 'vrouw' in de stal en steekt de 'soldaat' met
 • paard
 • waarschuwing
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sage uit 1966
 • krigt e niks te heurn. Van de waarschuwing het hai zuk niks aantrokn en bleef moar zoepm. Net zo laank tet et mis gung. 't
 • zullen zij weg moeten. De voerman hoort het ene paard tegen het andere zeggen dat het niet lang meer zal duren. Ze zwijgen
 • als de man komt luisteren. Hij trekt zich niets aan van de waarschuwing, en hij moet de wagen en de paarden verkopen.
 • paard
 • waarschuwing
 • De twee paarden van een voerman die teveel drinkt begrijpen dat het niet goed gaat. Als de man geen geld meer heeft zullen zij weg moeten. De voerman hoort het ene paard tegen het andere zeggen dat…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • schijf te herformatteren. Een waarschuwing om serieus te nemen. Maar geldt dat ook voor al die andere alarmerende geruchten
 • kantoornetwerk besmetten. Het Trojaanse Paard Waarschijnlijk de oudste vorm van computeroverlast is het Trojaanse Paard. Trojaanse
 • Trojaanse Paard
 • paard
 • waarschuwing
 • Geruchten overdrijven het gevaar van computervirussen. De schade blijft beperkt zolang het pubers zijn die de virussen produceren en verspreiden. Het wordt gevaarlijker als regeringen virussen gaan…

sage uit 1660
 • paard
 • waarschuwing
 • Aan de wrede tiran Druso zou een spook zijn verschenen dat hem zei: 'Ghy onversadelijcke Druse, waer wilt ghy heen? De Goden en willen niet dat ghy verder sult gaen.’ Kort hierna stierf hij.

sprookje uit 1901
 • verdeelde het geld dus over verschillende riemen en bond die om zijn lijf en zijn armen. Toen zadelde hij zijn paard en ging op
 • onveilig was. Maar omdat het geld er op tijd wezen moest, besloot hij toch verder te gaan. Hij liet dus zijn paard zadelen en
 • laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur komt waar mensen bovenop zitten, rijdt
 • paard
 • waarschuwing
 • Een notariszoon moet door een gevaarlijk bos riemen met geld gaan afleveren. Hij verdwaalt door het slechte weer en laat zijn paard de vrije teugel om een onderdak te vinden. Als hij langs een muur…

sage uit 1962
 • Bij het Tienhovense veer woonde een man. Die moest je niet vergramd op je maken. Dan kon hij je paard kreupel maken.
 • paard
 • waarschuwing
 • Er was een man die paarden kreupel kon maken als hij boos was.

sage uit 1938
 • kortsten weg kiezend, dreef hij zijn paard, ondanks de waarschuwingen der wachters, door de nauwe Vliesteeg. Nauwelijks echter
 • had hij het midden van de steeg bereikt, of hij stortte, door de ziekte getroffen, dood van zijn paard, dat daarna op de
 • paard
 • waarschuwing
 • Een Spaanse ruiter luistert niet naar de waarschuwingen om niet een straat in te gaan waar de pest heerst en hij valt dood neer.

sage uit 1963
 • paard
 • waarschuwing
 • Je moet nooit op het paardenpad lopen, want dan word je opzij gezet!

sage uit 1963
 • paard
 • waarschuwing
 • In het paardenpad was het gevaarlijk, daar kon je beter niet komen.

sage uit 1934
 • kruin en de dijkgraaf reed op zijn witte paard van het eene zwakke punt naar het andere. Het volk werkte zoo had het kon
 • . Hier moest aarde aangeplempt worden, daar moest men zandzakken opstapelen. Rustig reed de dijkgraaf op zijn witte paard
 • paard
 • waarschuwing
 • De zeedijk te Eierstedt zou gaan overstromen door opstuwend ijs. De dijkgraaf adviseerde om een gat in de dijk te steken, maar hierdoor overstroomde het land. De dijkgraaf sprong toen in het gat en zo…

mop uit 2003
 • passeren draait de vrouw haar raam open en roept: "Paard." Onmiddellijk roept de man terug: "Trut!" De man lacht omdat hij
 • met paard door de voorruit] De moraal: Mannen begrijpen nooit wat vrouwen zeggen. (Powerpoint-bestand via email ontvangen
 • waarschuwing: de man botst op het paard. De moraal is dat mannen niet begrijpen wat vrouwen bedoelen.
 • Een automobilist denkt dat hij door een vrouw voor paard wordt uitgescholden en scheldt terug. Het blijkt evenwel een
 • paard
 • waarschuwing
 • Een automobilist denkt dat hij door een vrouw voor paard wordt uitgescholden en scheldt terug. Het blijkt evenwel een waarschuwing: de man botst op het paard. De moraal is dat mannen niet begrijpen…
1107.jpg

sage uit 2006
 • volle wapenrusting te paard de ophaalbrug over, in galop snelde hij op de verbaasde Galo al schreeuwend dat hij hem een
 • voeten van zijn paard opende zich. Paard en ruiter verdwenen samen in de aarde. De hemel had ridder Robert gestraft voor zijn
 • wilde gaan. Maar onderweg werd Robert met paard en al verzwolgen door de grond. De hemel strafte de ridder voor zijn
 • paard
 • waarschuwing
 • Ridder Robert wilde de berooide graaf Galo vermoorden, omdat zijn dochter verliefd op hem was en er met hem vandoor wilde gaan. Maar onderweg werd Robert met paard en al verzwolgen door de grond. De…
rubens4-1.jpg