Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

336 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Als Jan Brants met paard en wagen weggaat, blijft het paard onderweg staan. Voor de wielen kruipt een grote paling en
 • daar krijgt het paard de wielen niet overheen getrokken.
 • paard
 • wagen
 • Als Jan Brants met paard en wagen weggaat, blijft het paard onderweg staan. Voor de wielen kruipt een grote paling en daar krijgt het paard de wielen niet overheen getrokken.

Trefwoorden: aal, dauw, opstakel, paard, paling, wagen


sage uit 1966
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden
 • paard
 • wagen
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden. Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.

mop uit 1971
 • komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de boer terug. Als de boer probeert om de
 • paard
 • wagen
 • Om een eind te maken aan het gevrij van het dienstpersoneel verbiedt een boer een knecht om nog op zijn grondgebied te komen. Met een paard en een wagen vol modder keert de knecht vervolgens naar de…

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus
 • binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met een wit en een zwart paard. Toch sterft
 • paard
 • wagen
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met…

sprookje uit 1966
 • was eraf. Jaren later was het meisje onderweg naar de markt in de stad. Er kwam haar een paard en wagen achterop gereden
 • hoofd af en ze zag dat hij het kapje miste. Ze sprong gauw van de wagen af en maakte dat ze weg kwam.
 • paard
 • wagen
 • Een paar rijkelui had een dienstmeisje dat niet bang was. Op een avond was ze alleen thuis. Toen hoorde ze rovers bij de deur zeggen dat ze een gat onder de deur zouden maken en er doorheen zouden…

mop uit 1966
 • ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze
 • paard
 • wagen
 • Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij…

sage uit 1966
 • . Later kwam er op diezelfde plaats in werkelijkheid een lijkstoet langs. Het was allemaal eender, alleen was er één paard en
 • wagen minder. Maar even later kwamen die er nog aan en was de stoet voltallig.
 • paard
 • wagen
 • Een man liep met wat jongelui op een weg. Toen zag hij een lijkstatie aankomen en hij kon alles goed onderscheiden. Later kwam er op diezelfde plaats in werkelijkheid een lijkstoet langs. Het was…

sage uit 1966
 • Sterke man zet zijn rug onder een wagen met hooi als twee paarden die op een oprit niet omhoog kunnen krijgen.
 • paard
 • wagen
 • Sterke man zet zijn rug onder een wagen met hooi als twee paarden die op een oprit niet omhoog kunnen krijgen.

Trefwoorden: hooi, land, man, omhoog, oprit, paard, rug, sterk, tillen, twee, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.
 • paard
 • wagen
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.

Trefwoorden: boerenwagen, man, paard, sterk, trekken, wagen


sage uit 1966
 • Een sterke man laadt een wagen met mest zo vol dat de paarden de wagen bijna niet kunnen trekken. De boer zegt daar wat
 • van. Even later heeft de man de volgeladen wagen zelf zonder hulp van de paarden op de wei gezet.
 • paard
 • wagen
 • Een sterke man laadt een wagen met mest zo vol dat de paarden de wagen bijna niet kunnen trekken. De boer zegt daar wat van. Even later heeft de man de volgeladen wagen zelf zonder hulp van de paarden…

Trefwoorden: kracht, mest, paard, sterke man, wagen


sage uit 1966
 • paard
 • wagen
 • De zwager van de verteller is zijn beurs met vierhonderd gulden erin kwijt. Zijn oom raadt hem aan naar de kaartlegster te gaan. Deze voorspelt dat hij het geld over een poosje weer terug krijgt. Op…

sage uit 1966
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • paard
 • wagen
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1966
 • wagen moeiteloos weer op de weg.
 • paard
 • wagen
 • Twee paarden zitten met een zware mestwagen vast in het mestgat. Gelukkig is Sterke Hearke in de buurt. Hij zet de wagen moeiteloos weer op de weg.

mop uit 1966
 • , maar het was nou eenmaal zo besloten. De knecht vertrok en kocht een paard, een wagen en een hoop modder. Hij laadde de
 • modder op de wagen en smeet die bij zijn oude heer voor de deur neer. Toen belde hij aan en ging bovenop de modderhoop staan
 • paard
 • wagen
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij het niet in zijn hoofd moest halen ooit nog een stap op zijn grondgebied te…

sage uit 1966
 • Een varkenskoopman rijdt op een nacht met paard en wagen vol varkens van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden. Plotseling
 • gaat het paard doodsbang dwars voor de wagen staan. Dan ziet de man een kist op de weg staan waarop met vurige letters is
 • paard
 • wagen
 • Een varkenskoopman rijdt op een nacht met paard en wagen vol varkens van Zwaagwesteinde naar Leeuwarden. Plotseling gaat het paard doodsbang dwars voor de wagen staan. Dan ziet de man een kist op de…

sprookje uit 1966
 • paard
 • wagen
 • Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder…

mop uit 1966
 • Vrouw gaat boven op de wagen staan met een zak vol koolrapen om het trekken voor het paard minder zwaar te maken.
 • paard
 • wagen
 • Vrouw gaat boven op de wagen staan met een zak vol koolrapen om het trekken voor het paard minder zwaar te maken.

sage uit 1966
 • Toen een man Japik Ingberts niet mee wilde laten rijden op zijn sjees, ging Japik voor het paard in de weg lopen. Toen
 • paard
 • wagen
 • Toen een man Japik Ingberts niet mee wilde laten rijden op zijn sjees, ging Japik voor het paard in de weg lopen. Toen mocht het wel.

Trefwoorden: kar, paard, rijden, sjees, vragen, wagen, weg, weigeren


sage uit 1966
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke
 • hier zijn hand niet voor om en hij trekt de wagen moeiteloos uit het gat.
 • paard
 • wagen
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke hier zijn hand niet voor om en hij trekt de wagen moeiteloos uit het gat.

sage uit 2000
 • . Ze haalden een platte wagen met twee paarden ervoor, en de kist werd achterop de wagen gezet. D'r ging niemand op de bok
 • !!! Langzaam begon de wagen te rijden, over het Janskerkhof, door de Potterstraat, onder de poort door het bos in. Over paadjes
 • lijk wordt op paard en wagen gelegd, en rijdt vanzelf naar de moordplek in het bos. De houthakker wordt daar begraven en
 • paard
 • wagen
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

mop uit 1968
 • Een niet al te snugger vrouwtje op een paard en wagen denkt de zware last koolrapen die het paard moet voorttrekken te
 • verlichten door zelf - zittend op de wagen - een zak koolrapen op de rug te nemen.
 • paard
 • wagen
 • Een niet al te snugger vrouwtje op een paard en wagen denkt de zware last koolrapen die het paard moet voorttrekken te verlichten door zelf - zittend op de wagen - een zak koolrapen op de rug te…

sage uit 1968
 • aangesproken heeft, worden ze met paard en wagen weggereden naar een bepaald stuk land. Dat stuk land heet nog steeds Advocatenland.
 • paard
 • wagen
 • Op een spookplaats scharen drie advocaten zich rond een kampvuur. Het zijn spoken. Nadat de dominee de spoken aangesproken heeft, worden ze met paard en wagen weggereden naar een bepaald stuk land.…

mop uit 1968
 • Een meerijder op een paard en wagen denkt de te trekken last voor het paard te verlichten door - zittend op de wagen
 • paard
 • wagen
 • Een meerijder op een paard en wagen denkt de te trekken last voor het paard te verlichten door - zittend op de wagen - een zak op de rug te dragen.

sage uit 1968
 • Sterke Hearke krijgt het voor elkaar een vastgelopen wagen zelf uit een dam te trekken.
 • paard
 • wagen
 • Sterke Hearke krijgt het voor elkaar een vastgelopen wagen zelf uit een dam te trekken.

sage uit 1968
 • Het gebeurde wel eens dat als een paard de kar niet vooruit kreeg, Sterke Hearke het paard uitspande, en zelf de kar
 • paard
 • wagen
 • Het gebeurde wel eens dat als een paard de kar niet vooruit kreeg, Sterke Hearke het paard uitspande, en zelf de kar voorttrok.