Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

122 resultaten voor ""

sprookje uit 1973
 • dieren die langskomen beamen dat ondank 's werlds loon is, zal de boer zich overgeven. Een voorbijkomend paard en een hond
 • paard
 • water
 • Een boer ontmoet een beer die in een lege waterput zit. De beer kan er zelf niet uitkomen en smeekt de boer om hulp. De boer, die bang is verslonden te worden, weigert in eerste instantie, maar laat…

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus
 • binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met een wit en een zwart paard. Toch sterft
 • paard
 • water
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met…

raadsel uit 1998
 • V: Waarom heeft een dom blondje één hersencel meer dan een paard? A: Anders zou ze tijdens het ramenwassen de emmer
 • V: Waarom heeft een dom blondje één hersencel meer dan een paard? A: Anders zou ze tijdens het ramenwassen de emmer
 • paard
 • water
 • V: Waarom heeft een dom blondje één hersencel meer dan een paard? A: Anders zou ze tijdens het ramenwassen de emmer leegdrinken.

sage uit 1966
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • paard
 • water
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1966
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer
 • , zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.
 • paard
 • water
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1888
 • midden gekomen breekt het paerd in twee stukken, en de knecht valt in het water, terwijl Kludde, want hij was 't, op den
 • . (1843) 15, met de toevoeging dat bij de laatste ook sprake is van een waterduivel die zich in een paard verandert.
 • paard te steigeren. Het paard breekt in tweeën. De knecht valt in het water en wordt toegelachen door het 'paard' dat geen
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard
 • paard
 • water
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sprookje uit 1888
 • groot water, dat al even nieuwsgierig was. "Kom maar binnen, meneer Peeters!" riep de halve haan tot den plas. En: "kloek
 • , kloek, kloek, kloek!" kroop het water bij de andere logeergasten. Tingelingeling! 't Was de halve haan, die belde aan de
 • onder zijn veren te kruipen. Dan komt de haan twee vossen tegen. Ook zij kruipen onder zijn veren. En ook een water kruipt
 • tevoorschijn komen, die er snel met de paarden vandoor gaan. Dan wordt de haan in een hete oven geplaatst. De haan laat het water
 • paard
 • water
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sprookje uit 1889
 • hij daar deed. "Wel," antwoordde de man, "ik wacht tot dat het water opkomt om mijnen dorst te lesschen, en als 't water
 • was een breede diepe wal met water gevuld, en over dien wal was een schoone zilveren brug, en voor die brug stond een
 • paard
 • water
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1890
 • zag daar een fontein waarin gouden water vloeide. Als de duivel terugkwam, was hij nogmaals zeer vergramd, en hij zei tot
 • , gebood het peerd hem in den hof te gaan, en er zijn hoofd in de fontein te doopen. als hij dat ook gedaan had, zei het paard
 • en een degen. In de hof ziet hij een fontein met gouden water. In de stal vindt hij een leeuw en een paard. Het paard
 • door de spullen achter zijn rug te werpen kan de jongen voorkomen dat hij hen te pakken krijgt. Op aanwijzing van het paard
 • paard
 • water
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sage uit 1968
 • ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een lijkstoet aan kwam. Maar de ander zag niets en
 • paard
 • water
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een…

sage uit 1968
 • paard
 • water
 • Twee mannen waren eens met de wagen onderweg, toen ze achtervolgd werden door een plaagbeest. Ze schopten het dier de sloot in, maar niet veel later liep het alweer naast hun. Opnieuw schopten ze het…

sage uit 1968
 • paard
 • water
 • Een man loodste eens een praam met stormachtig weer onder een brug door, waarbij hij grote risico's nam.

sage uit 1968
 • kant de afdruk van een paard.
 • paard
 • water
 • Waar de duivel over een poel is gesprongen, is aan de ene kant de voetafdruk van een mens te zien, en aan de andere kant de afdruk van een paard.

sage uit 1968
 • kwam er iemand op een paard die het water in reed en verdronk.
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen
 • paard
 • water
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand op een paard die het water in reed en verdronk.

sage uit 1968
 • Op de plaats waar een paard met zijn poot in de grond gezakt is, is een meer ontstaan.
 • paard
 • water
 • Op de plaats waar een paard met zijn poot in de grond gezakt is, is een meer ontstaan.

Trefwoorden: grond, meer, paard, plaats, poot, water, zakken


sage uit 1967
 • Ergens was eens een groot en zwaar spook. Men heeft het spook gepakt, en met vier paarden voor de wagen naar een water
 • paard
 • water
 • Ergens was eens een groot en zwaar spook. Men heeft het spook gepakt, en met vier paarden voor de wagen naar een water gebracht. Daar heeft men het spook verdronken.

sage uit 1966
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar een gestolen paard (koe)
 • . Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in Leeuwarden. Daarna liep hij snel terug naar
 • zijn werk, en voor schafttijd was hij weer terug op het land. Hij vertelde de boer dat het paard weg was. Samen gingen ze
 • paard
 • water
 • Japik Ingberts was veel goochemer dan zijn tijdgenoten. Hij kon lezen en schrijven en goed met het volk omgaan. Verkleed als een bochelaar verkocht Japik eens het paard van de boer op de markt in…

sage uit 1966
 • haar op in zijn huis. Om het huis liep een gracht, en door het raam sprong ze in het water. Een schipper haalde haar eruit
 • paard
 • water
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1967
 • wordt verder verteld dat ze in een tobbe zingend over het water voeren. Ook konden zij heel vlug op paarden rijden
 • . Nachtmerries vlochten vaak de staart en de manen van het paard.
 • paard
 • water
 • Om nachtmerries te weren, zette men vroeger vaak klompen en pantoffels achterstevoren voor het bed. Van nachtmerries wordt verder verteld dat ze in een tobbe zingend over het water voeren. Ook konden…

mop uit 1967
 • Een man reed eens op zijn paard, toen er op hem geschoten werd. Hij reed door, en hield stil bij een pomp om zijn paard
 • paard
 • water
 • Een man reed eens op zijn paard, toen er op hem geschoten werd. Hij reed door, en hield stil bij een pomp om zijn paard te laten drinken. Maar het beest hield maar niet op met drinken. De hele…

sage uit 1967
 • van zijn paard in het water. Hij is verdronken.
 • paard
 • water
 • Een man hoorde eens uit het kanaal roepen: "De tijd is verschenen. De man is er niet." Direct daarop viel er een man van zijn paard in het water. Hij is verdronken.

sage uit 1968
 • een op handen zijnde verdrinkingsdood: kort daarop raakt een man te paard te water.
 • paard
 • water
 • Een aantal mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is er wel, de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: kort daarop raakt een man te paard te water.

sage uit 1968
 • van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in en komt om.
 • paard
 • water
 • Een stel mensen hoort een stem uit de vaart 'De tijd is gekomen, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorbode van een op handen zijnde verdrinkingsdood: een man op een paard rijdt het water in…

mop uit 1967
 • het water er aan de achterkant weer uitkomt en beseft hij dat hij al die tijd op een half paard heeft gereden.
 • Als Münchhausen met zijn paard onder de poort door rijdt, valt precies de poort naar beneden. Het hele achterlijf van
 • paard
 • water
 • Als Münchhausen met zijn paard onder de poort door rijdt, valt precies de poort naar beneden. Het hele achterlijf van het paard ligt eraf, maar Münchhausen rijdt nietsvermoedend door. Als hij hem te…

mythe uit 2000
 • En over Pegasus, het vliegende paard. Er bestaat een rivier die Pegasus heet. Het vliegende paard had een keer een gat
 • opengebroken in de berg. En uit die berg kwam allemaal water. En dat rijke water kon alle poëten inspireren. Uit die rivier de
 • Pegasus is in de Griekse mythologie het gevleugelde paard dat door Poseidon werd verwekt bij Medusa. Het paard springt
 • Pegasus, het vliegende paard, maakte eens een gat in een berg. En uit die berg kwam allemaal water. Het water vormde
 • paard
 • water
 • Pegasus, het vliegende paard, maakte eens een gat in een berg. En uit die berg kwam allemaal water. Het water vormde een rivier, de rivier de Pegasus, en inspireert dichters.