Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

28 resultaten voor ""

mop uit 2007
 • Er loopt een cowboy op de prairie. Komt ie een indiaan tegen. De indiaan richt z'n pijl en boog en zegt tegen de cowboy
 • genomen. Dus die cowboy loopt ietsje moeilijker verder. Komt ie 3 indianen tegen. Ze richten alledrie hun pijl en boog op de
 • pijl
 • Een cowboy moet van steeds meer indianen kiezen tussen de dood of WaWa. Na de nodige homosexuele contacten kiest hij voor de dood. De indianen gaan accoord, maar willen eerst WaWa.

mop uit 1997
 • fiets." Als de wiedeweerga grijpt de indiaan een pijl en spant zijn boog: "Man rijdt mijn fiets!" (Adjiedj Bakas & Hetty van
 • Indiaan pakt pijl en boog en zegt: "Man rijdt mijn fiets!"
 • pijl
 • Een missionaris leert een Indiaan woorden in zijn taal. Bij een vrijend paar zegt de missionaris: "Man rijdt fiets." De Indiaan pakt pijl en boog en zegt: "Man rijdt mijn fiets!"

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • haar oog ging uitschieten. Hij spande zijnen boog en schoot den pijl, en de pijl viel weder op den grond met de mugge, die
 • pijl
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sage uit 1889
 • te stemmen, en toen de bewoners met hun verzoek weer afkwamen, naam zij boog en pijl en schoot zoover zij kon. "Vindt hem
 • ze toe en schiet een pijl weg met de woorden 'vindt hem en daar kunt gij een kerk bouwen'. Vandaar dat het dorp 'Vinkhem
 • pijl
 • De bewoners van een dorp hebben een daarlevende edelvrouw gevraagd om een kerk voor hen te bouwen. Uiteindelijk stemt ze toe en schiet een pijl weg met de woorden 'vindt hem en daar kunt gij een kerk…

sprookje uit 1889
 • eerste, dat hij aldaar zag, deed hem in eenen schaterlach uitbarsten. Men was namelijk bezig, de korenaren met boog en pijl
 • geld. De zeis ruilt hij voor een haan plus geld in een land waar ze de aren met pijl en boog eraf schieten. De haan ruilt
 • pijl
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • in hunnen smaak. De oudste schoot eerst, en zijn pijl vloog zoo ver, dat niemand hem met het bloote oog kon volgen. De
 • tweede schoot nog verder, maar de jongste deed hem den baard af, want zijn pijl vloog uren wijd, en was nievers te vinden
 • een wedstrijd wie het verst een pijl kan schieten. De pijl van de jongste gaat het verst maar blijft in een rots steken
 • . als hij de pijl eruit wil trekken, rukt hij een deur open. In de spelonk erachter woont een schaapherder met zijn kudde
 • pijl
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1968
 • , Fileman werd doodgeschoten met pijl en boog.
 • pijl
 • Fileman verkocht zich eens aan de duivel. Hij mocht drie wensen doen. Zijn eerste wens was dat hij duizend jaar mocht leven. Zijn tweede wens was een stoel waar niemand zonder zijn hulp vanaf zou…

mythe uit 2000
 • zilveren boog en zijn pijlen treft hij de overmoedigen. Er wordt ook beweerd dat Paris kort voor de val van Troje met zijn pijl
 • pijl
 • Thetis kreeg een zoon Achilles. Zij dacht dat haar zoon onsterfelijk was, omdat zij hem had gedoopt in de rivier van de onsterfelijkheid. Ze had echter niet gezien dat zijn hiel niet in het water was…

raadsel uit 2000
 • pijl
 • Weet je hoe je in Enschede in het centrum komt? Volg de pijlen...

raadsel uit 2000
 • pijl
 • Hoe kom je het snelst in Enschede? Gewoon de pijlen volgen...

mop uit 1973
 • : "Dat binne de klokken fan Jericho." Doe wiisde se nei syn pileman en frege: "Hwat is dat?" Hy sei: "Dat is de pijl der
 • : "Bestijg de bergen van Sion en breng de pijl der liefde in de put des eeuwigen levens tot de klokken van Jericho beginnen te
 • van Jericho, geslachtsdeel de pijl der liefde, vagina de put des eeuwigen levens. Toen zei de vrouw:“Bestijg de bergen van
 • Sion en breng de pijl der liefde in de put des eeuwigen levens tot de klokken van Jericho beginnen te luiden en de
 • pijl
 • Een vrouw zette een huwelijksadvertentie in de krant waarop drie reacties, alle van zeelui, kwamen. De vrouw liet de mannen één voor één komen. Ze kleedde zich uit, ook de mannnen moesten zich…

personal narrative uit 2003
 • echt wezen?" RB: "Nou, kijk, als we vorig jaar in Stadskanaal een hart met een pijl daar aantreffen, waarin we zo
 • pijl
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker oordeelt dat het mensenwerk is: hij vindt sporen van mechanische druk, en de ene leylijn die met de wichelroede gevonden wordt,…

personal narrative uit 2003
 • : "Ja, alleen... Vorig jaar hadden we dus in Stadskanaal een hart met een pijl d'r door. In hetzelfde veld waarin ook nog
 • mensenwerk is. Dat red je niet met een plankje aan een touw. Maar ja, daar hadden we dus een hart met een pijl d'r in, en het was
 • pijl
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker meldt aan het boerengezin dat het mensenwerk is. Ze kunnen aangifte doen van vandalisme. De boer blijkt er tegen verzekerd te…

mop uit 1651
 • Monsieur Carel Gans hadde op sijn signet laeten snijen: een cupido, in de rechterhandt een pijl, in de slincker een
 • Een man had een cupido op zijn signet laten snijden, met in zijn rechterhand een pijl en in de linker een beurs met
 • pijl
 • Een man had een cupido op zijn signet laten snijden, met in zijn rechterhand een pijl en in de linker een beurs met geld. Erbij stond in het Frans: Ik verleid, links en rechts. Iemand vond dat dit wel…

personal narrative uit 2003
 • hart met een pijl erdoor. Toch worden er blown nodes en verlengde groeiknopen in de formatie aangetroffen, wat zou duiden
 • pijl
 • Verteller heeft weinig op met het graancirkel-onderzoek in Engeland: hordes gelovigen rennen van de ene cirkel naar de andere, maar goede metingen worden er niet verricht. Meten is echter de…

personal narrative uit 2003
 • connectie met de vreemde hart-met-pijl-graancirkel vorig jaar in Stadskanaal. Kennelijk kunnen 'hogere machten' zich nu ook gaan
 • pijl
 • Onderzoeker Robert Boerman heeft over het algemeen weinig positieve gevoelens ten aanzien van graancirkels in de Flevopolder. Hij is ook ambivalent ten aanzien van de graancirkel in Dronten, met het…

legende uit 1925
 • Amandus met een scherpen pijl doorboren, wanneer hij predikte van Jezus. God, onze Heer, beschermde den heiligen man. De
 • boogschutter wilde nu den boog eens recht straf aanspannen, opdat de pijl scherp vliegen zou, zette daarom een einde van den boog
 • wensten Amandeus te doden. Men huurde een boogschutter in om hem met een pijl te vermoorden. Toen de boogschutter echter zijn
 • pijl
 • Heilige Amandeus bekeerde te Oedelem en Kesselarere velen gelovigen. Anderen hadden een diepe band met de duivel en wensten Amandeus te doden. Men huurde een boogschutter in om hem met een pijl te…

mop uit 1651
 • Seecker grootspreecker vertelde dat hij in een bosch geschooten hadde en met één pijl, dien hij naer 3 wilde duyven
 • vloogh die boven om de duyven swierde, daernaer een oyevaer raeckte, die oock doot ter aerde viel, nu de pijl sijn kracht
 • pijl
 • Een grootspreker vertelde dat hij tijdens het jagen met één schot drie duiven, een havik, een ooievaar, een snoek en een haas gevangen had.

sage uit 1660
 • pijl
 • Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers…

sprookje uit 1971
 • leven. De duivel stemt in. Als de duivel opnieuw terugkeert, schiet hij de man meteen neer met pijl en boog.
 • pijl
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar…

sage uit 1977
 • . Diegene van wie de pijl het verst komt heeft gewonnen. De tweede reus wint. Ze gaan graven en de ene reus merkt op dat ze wel
 • pijl
 • Twee reuzen, Liuwe en Wiuwe, willen water hebben. Ze kunnen het niet eens worden en besluiten pijlen af te schieten. Diegene van wie de pijl het verst komt heeft gewonnen. De tweede reus wint. Ze gaan…

sage uit 1946
 • paard misschien stelen? Nu is hij dicht genoeg genaderd voor een schot. In volle vaart legt hij een pijl op zijn boog, in
 • volle vaart schiet hij. Getroffen! Dwars door de arm van dien booswicht joeg hij zijn pijl! Zo, die heeft zijn deel, die zal
 • pijl
 • Reynoud van Brederode is boos wanneer zijn stalknecht, Kuno, zich verslaapt voor de jacht. Hij wil de jongen slaan, maar zijn vrouw Joanna voorkomt dit. Reynoud is de baljuw van de kennemer landen,…

legende uit 1380
 • pijl
 • Brandaan komt in een geweldig land terecht. Hij gaat er met zijn reisgenoten een prachtige burcht binnen. Het is overal zo overweldigend mooi dat de monniken argwaan krijgen en ze aan Brandaan vragen…

sprookje uit 1725
 • , Voorsien met pijl en boogh, die hy bestont te groeten, En oock te vragen waer dit kijcken na geleeck, Dat hy soo staeg en snel
 • loste sijn geweer. Hier op quam, kort daer na, een Arent nedervallen Met door sijn wieck een pijl; die oock noch van sijn
 • pijl
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…

sprookje uit 1892
 • , getroffen door een pijl in 't hart. Het meisje schrok zoo hevig ervan, dat zij ervan ontwaakte. Zij kleedde zich aan en
 • ; een pijl zag zij niet maar wel een gapende wonde bij 't hart waaruit het bloed vloeide. Het monster sprak al stervende
 • pijl
 • Een koopman gaat op reis en wil voor zijn drie dochters iets meenemen. Zijn jongste dochter vraagt een roos. De koopman verdwaalt en komt in een paleis terecht waar een lelijk monster woont. Wanneer…
ZwaanGroot.jpg
rozina zwaan.jpg
rozina roos.jpg