Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Word count group

11 resultaten voor ""

mop uit 2007
 • Er loopt een cowboy op de prairie. Komt ie een indiaan tegen. De indiaan richt z'n pijl en boog en zegt tegen de cowboy
 • genomen. Dus die cowboy loopt ietsje moeilijker verder. Komt ie 3 indianen tegen. Ze richten alledrie hun pijl en boog op de
 • boog
 • pijl
 • Een cowboy moet van steeds meer indianen kiezen tussen de dood of WaWa. Na de nodige homosexuele contacten kiest hij voor de dood. De indianen gaan accoord, maar willen eerst WaWa.

mop uit 1997
 • fiets." Als de wiedeweerga grijpt de indiaan een pijl en spant zijn boog: "Man rijdt mijn fiets!" (Adjiedj Bakas & Hetty van
 • Indiaan pakt pijl en boog en zegt: "Man rijdt mijn fiets!"
 • boog
 • pijl
 • Een missionaris leert een Indiaan woorden in zijn taal. Bij een vrijend paar zegt de missionaris: "Man rijdt fiets." De Indiaan pakt pijl en boog en zegt: "Man rijdt mijn fiets!"

sage uit 1889
 • te stemmen, en toen de bewoners met hun verzoek weer afkwamen, naam zij boog en pijl en schoot zoover zij kon. "Vindt hem
 • ze toe en schiet een pijl weg met de woorden 'vindt hem en daar kunt gij een kerk bouwen'. Vandaar dat het dorp 'Vinkhem
 • boog
 • pijl
 • De bewoners van een dorp hebben een daarlevende edelvrouw gevraagd om een kerk voor hen te bouwen. Uiteindelijk stemt ze toe en schiet een pijl weg met de woorden 'vindt hem en daar kunt gij een kerk…

sprookje uit 1889
 • eerste, dat hij aldaar zag, deed hem in eenen schaterlach uitbarsten. Men was namelijk bezig, de korenaren met boog en pijl
 • geld. De zeis ruilt hij voor een haan plus geld in een land waar ze de aren met pijl en boog eraf schieten. De haan ruilt
 • boog
 • pijl
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sprookje uit 1890
 • ," zegde hij tegen de broeders, "hier is een boog, en wie er het verst mee schiet, zal mijne dochter hebben." Dat voorstel viel
 • in hunnen smaak. De oudste schoot eerst, en zijn pijl vloog zoo ver, dat niemand hem met het bloote oog kon volgen. De
 • een wedstrijd wie het verst een pijl kan schieten. De pijl van de jongste gaat het verst maar blijft in een rots steken
 • . als hij de pijl eruit wil trekken, rukt hij een deur open. In de spelonk erachter woont een schaapherder met zijn kudde
 • boog
 • pijl
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sage uit 1968
 • , Fileman werd doodgeschoten met pijl en boog.
 • boog
 • pijl
 • Fileman verkocht zich eens aan de duivel. Hij mocht drie wensen doen. Zijn eerste wens was dat hij duizend jaar mocht leven. Zijn tweede wens was een stoel waar niemand zonder zijn hulp vanaf zou…

legende uit 1925
 • boogschutter wilde nu den boog eens recht straf aanspannen, opdat de pijl scherp vliegen zou, zette daarom een einde van den boog
 • Amandus met een scherpen pijl doorboren, wanneer hij predikte van Jezus. God, onze Heer, beschermde den heiligen man. De
 • wensten Amandeus te doden. Men huurde een boogschutter in om hem met een pijl te vermoorden. Toen de boogschutter echter zijn
 • boog wilde spannen, zonk deze in de grond en groeide ogenblikkelijk uit tot een boom. Deze staat nog steeds voor de kerk
 • boog
 • pijl
 • Heilige Amandeus bekeerde te Oedelem en Kesselarere velen gelovigen. Anderen hadden een diepe band met de duivel en wensten Amandeus te doden. Men huurde een boogschutter in om hem met een pijl te…

sprookje uit 1971
 • leven. De duivel stemt in. Als de duivel opnieuw terugkeert, schiet hij de man meteen neer met pijl en boog.
 • boog
 • pijl
 • Een man is ervan overtuigd dat niemand hem op de proef kan stellen en dat niemand hem schade kan berokkenen. Hij krijgt van de duivel in ruil voor zijn ziel: nog duizend jaar te leven, een stoel waar…

sage uit 1946
 • paard misschien stelen? Nu is hij dicht genoeg genaderd voor een schot. In volle vaart legt hij een pijl op zijn boog, in
 • volle vaart schiet hij. Getroffen! Dwars door de arm van dien booswicht joeg hij zijn pijl! Zo, die heeft zijn deel, die zal
 • boog
 • pijl
 • Reynoud van Brederode is boos wanneer zijn stalknecht, Kuno, zich verslaapt voor de jacht. Hij wil de jongen slaan, maar zijn vrouw Joanna voorkomt dit. Reynoud is de baljuw van de kennemer landen,…

legende uit 1380
 • boog
 • pijl
 • Brandaan komt in een geweldig land terecht. Hij gaat er met zijn reisgenoten een prachtige burcht binnen. Het is overal zo overweldigend mooi dat de monniken argwaan krijgen en ze aan Brandaan vragen…

sprookje uit 1725
 • , Voorsien met pijl en boogh, die hy bestont te groeten, En oock te vragen waer dit kijcken na geleeck, Dat hy soo staeg en snel
 • loste sijn geweer. Hier op quam, kort daer na, een Arent nedervallen Met door sijn wieck een pijl; die oock noch van sijn
 • boog
 • pijl
 • Een koopman gaat zijn fortuin zoeken, komt onderweg een sterke man, een hardloper, een ver-kijkende schutter, een scherphoorder en een blazer tegen en neemt hen als dienaren mee. Ze komen bij een…