Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • Donatus was eens een beroemd Romeins redenaar. Een arme burger moest voor de rechter komen en die vroeg Donatus het woord voor hem te doen. Donatus trok eenvoudige kleding aan en verscheen voor de…

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • In Florence gaat iemand naar een paardenhandelaar om een paard te kopen. Het paard moet 26 dukaten kosten. Afgesproken wordt dat hij 10 dukaten (aan)betaalt en dat hij de rest tegoed houdt. Drie…

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • Iemand onderhandelde over een paard met een paardenkoper, en vroeg of het beest een gebrek had. Hij was een arm man en kon zich geen miskoop veroorloven. De koopman sprak: Het enige gebrek dat ik weet…

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • Twee vrienden bezaten samen vijfhonderd gulden en gaven dat in bewaring bij een weduwe op voorwaarde dat zij het alleen maar mocht teruggeven aan allebei. Een half jaar later komt een van de twee…

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • Felix Hemmerlin schrijft wat Eusebius zegt over de redenaar Protagoras. Laatstgenoemde had een leerling, Euthalus geheten, die het pleiten van Protagoras zou leren in ruil voor 20 dukaten. Die zou hij…

mop uit 1554
 • Een arme weduwe had een rechtszaak lopen die eindeloos gerekt werd. Als ze er met anderen over praat, krijgt zij het
 • rechtszaak
 • Een arme weduwe had een rechtszaak lopen die eindeloos gerekt werd. Als ze er met anderen over praat, krijgt zij het advies de hand van de rechter te smeren. De vrouw neemt dit letterlijk en de…

mop uit 1554
 • geweten te hebben dat de abt een rechtszaak had lopen.
 • rechtszaak
 • Er werd vanuit Rome een gezant naar een abt in Duitsland gestuurd, en de abt gaf hem een mooi paard. Weer terug in Rome ontmoet de gezant de abt die hem om hulp bij een rechtzaak vraagt. Nu geeft de…

mop uit 1554
 • rechtszaak
 • Een arme man was in een rechtzaak verwikkeld en gaf zijn belangenbehartiger een kan melk. Maar de man tegen wie de zaak liep, gaf hem een braadvarken, en dus kreeg die gelijk. Wat is er met mijn melk…