Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

29 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • rechtszaak
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet het klooster zoveel geld als zij begeren aan de zoon geven. Zij geven heel weinig…

mop uit 1659
 • rechtszaak van, en de vrouw laat vrouwelijke getuigen opdraven. Op de vraag of het paar geslachtsgemeenschap heeft gehad, kunnen
 • rechtszaak
 • Een vrouw beweert dat een man haar trouw heeft gezworen (beloofd te trouwen), maar de man ontkent dit. Er komt een rechtszaak van, en de vrouw laat vrouwelijke getuigen opdraven. Op de vraag of het…

mop uit 1659
 • rechtszaak
 • Twee vrouwen worden van toverij beschuldigd en moeten terecht staan. Met de advocaten die hen verdedigen, drinken de vrouwen nadien wijn in de herberg. Als de mannen dronken zijn, vragen zij om een…

mop uit 1659
 • rechtszaak
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt, kan de speelman niet betalen en biedt hem een uitgebreide maaltijd aan. Dit gaat…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een man moest met een zwaar proces voor de Hoge Raad komen. Eerst lazen de heren de aanklacht van de eiser. Deze vonden ze zo krachteloos, dat ze de beklaagde niets ten laste konden leggen. Daarna…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Van Overbeke vertelde aan Rem van Limburg dat hij mensen 25 gulden heeft geleend om een proces mee te betalen. Van Limburg vroeg, waarom hij die mensen niet zelf van dienst was en zo het geld zelf kon…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Toen zijn meester overleed, schreef een boekhouder voor zichzelf een blanco cheque uit voor 100.000 gulden. De handtekening van zijn meester stond er al op. Na veertien maanden kwam hij hiermee voor…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een redenaar had voor Aristippus een zaak bepleit en gewonnen. Hij vroeg Aristippus daarna wat hij dan met zijn filosofie kon uitrichten. Aristippus antwoordde, dat de redenaar door Aristippus'…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Procureur Copmoyer vroeg iemand wat je moest besluiten tegen een vrijer die wel met iemand naar bed was geweest, maar geen zaad had geloosd. Zou men dan wel veel voor de ontmaagding van het meisje…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook…

mop uit 1651
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt
 • rechtszaak
 • Een boer heeft een geschil over hooi. In de rechtszaak begrijpt hij een bepaalde uitdrukking niet (eed / eet?) en zegt hij: als ik het op mijn vork krijg, heb ik het zo de schuur in.

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Crassus ondervroeg Silus toen hij getuigde tegen Piso. Op de vragen of de uitspraak die hij gehoord, had, misschien gemaakt was in woede, of dat Silus het misschien verkeerd verstaan had, antwoordde…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een man kocht een schip dat een halve voet breder bleek te zijn dan hem verteld was. In de rechtbank werd besloten dat hij zijn geld terugkreeg, omdat het schip te breed was om door de sluis te…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een leidekker viel door een duizeling naar beneden. Hij kwam op een man terecht die op slag dood was. De vrienden van die man wilden de leidekker straffen. Omdat ze erg volhardend waren, besloten de…

mop uit 1651
 • Een heer had een rechtszaak tegen de kapitein van zijn jacht. Deze eiste 1500 gulden van hem, maar hij kon niet alle
 • rechtszaak
 • Een heer had een rechtszaak tegen de kapitein van zijn jacht. Deze eiste 1500 gulden van hem, maar hij kon niet alle kosten verifiëren. Uiteindelijk claimde hij de helft van het bedrag, die hij ook…

mop uit 1651
 • In een rechtszaak tegen Piso beweerde Gallus dat er een grote som aan de hoofdschout Magius was gegeven. Scaurus
 • rechtszaak
 • In een rechtszaak tegen Piso beweerde Gallus dat er een grote som aan de hoofdschout Magius was gegeven. Scaurus bestreed dit, omdat Magius niet zo bemiddeld was. Daarop zei Gallus, dat Magius er ook…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Iemand die een proces had kreeg van Scipio zijn hospes als advocaat aangeboden. Dit was echter een grove vlegel, dus de persoon had liever dat de andere partij hem kreeg; dan had hij er zelf geen…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een rechter heeft een diamant gekregen van een beklaagde om tijdens de rechtszitting niet tegen hem te stemmen. Tijdens de zitting blijkt de zaak echter zozeer in het nadeel van de beklaagde uit te…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een advocaat, die vele zaken had gewonnen, werd monnik. Telkens als hij een zaak van het klooster uitvoerde verloor hij. Toen de abt hem vroeg hoe dit kwam antwoordde hij: 'Omdat ik nu niet mag…

mop uit 1651
 • testament was, waarin zij de erfgenamen waren. Het kwam tot een rechtszaak, waarbij de Jezuiëten verloren. Iemand schreef op hun
 • rechtszaak
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Alonso d'Arragon had een diepverborgen zaak op geestige (vernuftige) wijze opgelost, maar de betrapte zei: 'hij kan dat niet te weten zijn gekomen, tenzij hij een tovenaar is.' Waarop d'Arragon zei:…

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • Een man moet zijn verontschuldiging aanbieden omdat hij een vrouw onterecht voor hoer heeft uitgemaakt. Via een woordspel weet hij haar echter toch prostituée te noemen.

mop uit 1651
 • rechtszaak
 • In een trekschuit vervoert een slaperige man een kudde schapen. Als de man in slaap dommelt, valt hij voorover tegen de ram aan. De ram denk dat hij wil vechten en geeft hem een stoot tegen het…

mop uit 1651
 • Een boer wordt door zijn advocaat gerustgesteld dat hij zeker weet dat hij zijn rechtszaak zal winnen. Tijdens de
 • rechtszaak
 • Een boer wordt door zijn advocaat gerustgesteld dat hij zeker weet dat hij zijn rechtszaak zal winnen. Tijdens de zitting begint de advocaat te spreken: 'Edel Mogenden, mij dunkt dat deze man met…

mop uit 1651
 • Een man die een onvoordelige rechtszaak heeft brengt de rechter een zak met dukaten. Deze neemt het aan zeggende: 'Wie
 • rechtszaak
 • Een man die een onvoordelige rechtszaak heeft brengt de rechter een zak met dukaten. Deze neemt het aan zeggende: 'Wie kan zoveel gewapenden weerstaan?'