Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

16 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • schilder
 • Een vrouw zag op een nacht een kennis in een wit kledingstuk in een doodskist liggen. In diezelfde nacht was de man inderdaad overleden.

mop uit 1651
 • Een seer kunstig schilder, maer vrij wat luy en wat lecker. wierdt dagelijx genoodsaeckt sijn beste maecksels dan in de
 • , ick schilder als ick er lust in hebbe en soo drinck ick oock, maer, vrinden, het is vergeefs gepraet, 't spreekwoord
 • Een wat luie schilder moest zijn schilderijen verkopen in de kroeg of bij de bakker. Op een keer vroeg iemand hem waar
 • schilder
 • Een wat luie schilder moest zijn schilderijen verkopen in de kroeg of bij de bakker. Op een keer vroeg iemand hem waar zijn schilderijen zijn, en of hij nog wel schildert. Hij antwoordde dat hij…

mop uit 1651
 • 'De duyvel hael den beest van een schilder. Wie heeft van sijn leven sulcke stucken gesien! Kijck eens hoe mager hij
 • Een man klaagde dat de schilder zijn vrouw te mager op het doek had gezet. De heer van Zuijlichem vroeg toen of het
 • schilder
 • Een man klaagde dat de schilder zijn vrouw te mager op het doek had gezet. De heer van Zuijlichem vroeg toen of het niet vet genoeg was, het was immers olieverf.

mop uit 1554
 • Die .CXCII. cluchte. Op eenen tijt was een schilder dye seer scoone beeldekens scilderde dat hem een yegelijc daer
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren
 • schilder
 • Mensen vroegen zich af waarom een schilder beeldschone kinderen kon schilderen, maar zijn eigen kinderen lelijk waren. Het antwoord: "De mooie maak ik overdag, maar de lelijke in de nacht."

mop uit 1651
 • De heer van Zuijlichem quam een schilder besoecken dien hij seer besig vondt, soodat hij ging sitten en in langen geen
 • De heer van Zuijlichem was eens bij een schilder op bezoek. Deze was zeer druk bezig, en Van Zuijlichem hield zich
 • stil. Op een gegeven moment vroeg de schilder waarom hij zo stil was. Van Zuijlichem antwoordde dat hij verbaasd was dat
 • schilder
 • De heer van Zuijlichem was eens bij een schilder op bezoek. Deze was zeer druk bezig, en Van Zuijlichem hield zich stil. Op een gegeven moment vroeg de schilder waarom hij zo stil was. Van Zuijlichem…

Trefwoorden: been, druk, ezel, schilder, stil, stilte, verbaasd


sage uit 1899
 • De heer Veldhuis en vrouw Van der Meulen aan de Zaan verstonden de zwarte kunst. Bij den heer Veldhuis was een schilder
 • Schilder die op een verboden plaats urineert kan door toverij niet meer op die plaats komen.
 • schilder
 • Schilder die op een verboden plaats urineert kan door toverij niet meer op die plaats komen.

sage uit 1899
 • G. Holleman liep langs een huis en keek telkens naar de goot en naar boven. Den volgenden dag viel de schilder die te
 • Vrouw kijkt bij een huis steeds naar de grond en naar boven. De volgende dag valt de schilder die daar aan het werk is
 • schilder
 • Vrouw kijkt bij een huis steeds naar de grond en naar boven. De volgende dag valt de schilder die daar aan het werk is van de ladder.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Een schilder ging het huis binnen schilderen van een call-girl-club. Tijdens het koffiedrinken bladerde hij in het
 • Een schilder schildert het interieur van een call-girl-club. Tijdens het koffiedrinken bladert hij in het album met
 • schilder
 • Een schilder schildert het interieur van een call-girl-club. Tijdens het koffiedrinken bladert hij in het album met foto's van de meisjes. Daar ziet hij tot z'n schrik een foto van z'n vrouw.

mop uit 1996
 • schilder
 • "Wat wil je later worden?" vraagt de juffrouw op school aan Peter. "Kunstschilder, arts of glazenwasser," zegt hij vol overtuiging. "Ja, maar welke van de drie het liefst?" Peter: "Kan me niets…

mop uit 1651
 • , badt aen een schilder dat hij hem een wapen na sijn goetduncken soude schilderen. ' 't Is wel', seyde de schilder en
 • vroeg een schilder een wapen naar zijn goeddunken te schilderen. De schilder schilderde een ham, een mosterdpot, een kan
 • schilder
 • Tot Leuven mocht een candidatus het wapen dragen dat hij wilde. Een bakkerszoon, genaamd Samuel, was candidatus en vroeg een schilder een wapen naar zijn goeddunken te schilderen. De schilder…

mop uit 1651
 • Seker schilder hebbende voor de paus geschildert de seven hooftdeuchden ende seven hooftsonden, maer siende dat hij
 • Een schilder had voor de paus zowel de zeven hoofddeugden als de zeven hoofdzonden geschilderd. De schilder vond dat
 • aangesproken en zei: 'Schilder er dan ook meteen de achtste deugd bij: geduld.'
 • schilder
 • Een schilder had voor de paus zowel de zeven hoofddeugden als de zeven hoofdzonden geschilderd. De schilder vond dat hij maar matig beloond werd en zei dat hij nog wel een achtste zonde wist:…

mop uit 1651
 • Iemant siende dat een treffelijck schilder lelijcke kinders hadt, seyde tegen hem: ' 'k Verwonder mij nademael gij soo
 • fray schildert, sulcke lelijcke kinders maeckt.' 'Verwondert u daer niet over', seyde de schilder, 'want 't schilderen doe
 • Iemand, die zag dat een voortreffelijk schilder lelijke kinderen had zei tegen de schilder dat hij zich erover
 • verwonderde dat hij zo mooi schilderde, maar zulke lelijke kinderen maakte. De schilder zei de man zich niet hoefde te verwonderen
 • schilder
 • Iemand, die zag dat een voortreffelijk schilder lelijke kinderen had zei tegen de schilder dat hij zich erover verwonderde dat hij zo mooi schilderde, maar zulke lelijke kinderen maakte. De schilder…

mop uit 1651
 • Een schilder hadde twee tafereelen, op 't één was Christus en 't ander Paulus geschildert, welcke eenige geestelijcke
 • siende, seyden dat se al te root van tronie waeren. Doch de schilder antwoorde: 'Ick heb hun geschildert die se nu hebben
 • Enkele geestelijken hadden kritiek op de schildering van Christus en Paulus. Volgens hen had de schilder hun gezichten
 • te rood gemaakt. De schilder antwoordde dat hij ze had geschilderd zoals ze waren. Hun gezichten waren immers rood van
 • schilder
 • Enkele geestelijken hadden kritiek op de schildering van Christus en Paulus. Volgens hen had de schilder hun gezichten te rood gemaakt. De schilder antwoordde dat hij ze had geschilderd zoals ze…

mop uit 1651
 • De schilder Miris, die altemets gaeren een glaesjen dronck, was in Den Hage gekomen om voor Sijn Hoogheyt yets te
 • De schilder Miris, die wel van een borrel hield, moest iets voor de koning maken. Hij kreeg echter meer werk dan geld
 • . Daarom dronk hij veel en werkte hij weinig. Op een avond trof de koning de schilder dronken en luid zingend aan. De koning
 • schilder
 • De schilder Miris, die wel van een borrel hield, moest iets voor de koning maken. Hij kreeg echter meer werk dan geld. Daarom dronk hij veel en werkte hij weinig. Op een avond trof de koning de…

mop uit 1651
 • Een schilder, die geerne dronck, hadt verscheyde crucifixen en beeltnissen Christi in herbergen verpant. Als men hem
 • Een schilder, die graag dronk, had verschillende crucifixen en beelden van Christus verpand. Als men hem vroeg waarom
 • schilder
 • Een schilder, die graag dronk, had verschillende crucifixen en beelden van Christus verpand. Als men hem vroeg waarom hij ze niet liever verkocht zei hij dat hij geen Judas of jood wilde zijn, maar…

mop uit 1940
 • schilder
 • Seyss-Inquart zegt aan Burgemeester Oud dat een van de nieuw boulevards de naam van de Führer moet dragen. Die antwoordt dat die er al is, de Schildersteeg.