Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • rover
 • slimheid
 • De maffia laat afgeperst geld ophalen door een dove. Deze verstopt het geld, maar wordt door de criminelen gevat. Met behulp van een doventolk moet hij opbiechten. Eerst weigert hij, maar onder…

mop uit 1903
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over
 • rover
 • slimheid
 • De politie is op zoek naar de rover Japik Ingberts. Ze laten een oud mannetje meerijden op de wagen omdat hij veel over Ingberts weet te vertellen. Als hij uitstapt, springt de man plots over een…

mop uit 1903
 • De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik
 • rover
 • slimheid
 • De rover Japik Ingberts zit gevangen en een getuige van zijn misdaad blijkt onkreukbaar. De advocaat van Japik voorspelt hem reeds de doodstraf. Japik bedenkt dat een getuige die zelf steelt niet meer…

sprookje uit 1971
 • it bêste gong er hinne. En wêr kaam er te lâne? Yn in rovershol. Ja, der wie plak foar him, mar dan moast er rover wurde
 • rover
 • slimheid
 • Een schatrijk echtpaar is kinderloos. De man gaat op een gegeven moment het bos in en vind daar een jongetje. Hij neemt de vondeling mee naar huis en ze voeden het kind op. Ze leren het van alles. Als…

sage uit 1966
 • rover
 • slimheid
 • Een boerin hoort als ze buiten op de WC zit dat er rovers om de boerderij heen lopen. Ze gaat voorzichtig naar binnen en de familie verzamelt al het schiettuig dat in huis is. Als de rovers de vrouw…

mop uit 1966
 • rover foar him mei in great mes yn 'e hân. Dy sei: "Je geld of je leven." De koopman sei: "Dû kinst myn jild krije." Hy
 • forantwurding dwaen tsjinoer de boer." Dat wie de rover bêst. De koopman lei de pink op in stobbe en sei: "Slach him der yn ien kap
 • dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die zegt: "Je geld of je leven." De koopman
 • zegt dat de rover zijn geld kan krijgen en smijt het voor hem op de grond. Dan vraagt hij aan de ander of deze zijn pink af
 • rover
 • slimheid
 • Een koopman, een stevige kerel, verkoopt zijn vee en gaat met een hoop geld terug. Onderweg moet hij door een bos en dan staat er ineens een rover voor zijn neus met een groot mes in zijn hand, die…

sprookje uit 1970
 • deed die ring expres om haar vinger. Die dag hadden ze juist een rover opgehangen en Jan sneed hem van de galg. 't Was
 • hartje winter middenin de nacht en de dode rover was al stijf bevroren. Jan legde hem over zijn schouder, ging ermee naar het
 • rover
 • slimheid
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

mop uit 1966
 • buurt van het geld. Ze herkennen de rover niet als hij met een sjees komt, het paard aait en in de buurt gaat poepen. Ze
 • rover
 • slimheid
 • Japik Ingberts chanteert een rijke veenbaas: hij moet geld achterlaten om brand te voorkomen. Vier man waken in de buurt van het geld. Ze herkennen de rover niet als hij met een sjees komt, het paard…

mop uit 1966
 • rover
 • slimheid
 • Japik Ingberts moet voor de rechter verschijnen. Ditmaal zijn er veel getuigen van zijn misdaad. Japik geeft zijn advocaat een raad. De advocaat laat de getuigen weten dat hij een tuin met boompjes…

mop uit 1966
 • rover
 • slimheid
 • Japik Ingberts gaat samen met zijn buurman schapen stelen. Ze slachten ieder een schaap in het weiland en gaan ermee aan de haal. Japik waarschuwt dat ze achterna gezeten worden. Ze gooien de schapen…

sprookje uit 1978
 • har fêst mei in prop yn 'e mûle. Doe kom de frou wer yn 'e hûs. Hja sei tsjin 'e twadde 'rover': "Wolle jo even nei de
 • keuken gean en 't théwetter opsette?" De feinten wachten de rover al op en weefden der mei ôf, krekt as mei de earste. Tsjin
 • rover
 • slimheid
 • Een boer laat een stel zigeunervrouwen in zijn huis toe die zich graag wat willen warmen bij de kachel. Als het stelletje zich behaaglijk bij het vuur genesteld heeft, valt het de boer op dat de…

mop uit 1971
 • oanfallen fan in rover. It wie in dikke, sterke keardel en doe sei er tsjin 'e rover: Slach my de foarste finger ôf - hwant hy
 • hie in great mes by him -, dan kin ik biwize dat my it jild ûntstellen is. De rover kapt ta mar hy skuort wilens de finger
 • Een koopman keert met veel geld naar huis terug. Onderweg wordt hij overvallen door een rover met een mes. De koopman
 • wil zijn geld wel afstaan, als de rover hem de vinger afslaat met het mes - zodat hij de overval kan bewijzen. Zodra de
 • rover
 • slimheid
 • Een koopman keert met veel geld naar huis terug. Onderweg wordt hij overvallen door een rover met een mes. De koopman wil zijn geld wel afstaan, als de rover hem de vinger afslaat met het mes - zodat…

mop uit 1974
 • kom der in rover op him ta, dy hie in stik sjitark yn 'e hân en dy sei: "Halt! Je geld of je leven." Doe sei dat boerke
 • . Soenen jo dêrom even troch de lofter slippe fan myn jas sjitte wolle?" Dêr makke de rover gjin biswier tsjin. "Nou troch de
 • Een boer staat plotseling oog in oog met een rover die hem dreigend 'je geld of je leven' toeroept. De boer zegt hierop
 • dat de rover zijn geld kan krijgen, maar dat hij nog een speciaal verzoek heeft: de boer vermoedt dat zijn vrouw hem niet
 • rover
 • slimheid
 • Een boer staat plotseling oog in oog met een rover die hem dreigend 'je geld of je leven' toeroept. De boer zegt hierop dat de rover zijn geld kan krijgen, maar dat hij nog een speciaal verzoek heeft:…

sage uit 1649
 • de boer aan de rover om een kogel door zijn hoed en door zijn jas te schieten. De rover schiet zijn twee pistolen leeg
 • rover
 • slimheid
 • Een boer wordt met zijn jaarlijkse pacht overvallen door een struikrover. Om te bewijzen dat hij overvallen is, vraagt de boer aan de rover om een kogel door zijn hoed en door zijn jas te schieten. De…

mop uit 1651
 • rover
 • slimheid
 • Thomas Viller, een ruiter en vrijbuiter, klaagde over het gebrek aan rijke buit. Er werd een vergadering gehouden, en Kleyn Hansken was de enige met een plan. Hij zou naar Gulik gaan, waar hij gezocht…

mop uit 1903
 • rover
 • slimheid
 • Japik Ingberts vraagt een bakker om een brood onder zijn kleren te stoppen, alsof hij een bochel heeft - Japik zou dit om een weddenschap doen. Maar ondertussen steelt hij het horloge van de bakker.
Afb. Afke's Tiental 001.jpg

sprookje uit 1889
 • rover vervolgde intusschen zijn weg naar het bosch en kwam vroegtijdig weder bij het overige gezelschap aan. Bij zijne komst
 • zij dezelfde zwarigheden als de eerste maal. De hoofdman werd daarover zeer vertoornd en deze rover onderging, als de
 • rover
 • slimheid
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf

mop uit 1966
 • rover
 • slimheid
 • Een heer krijgt een lift met een rijtuig. In de wagen zitten politiemannen die Japik Ingberts gaan inrekenen. De heer beaamt dat Ingberts een grote bandiet is. In het dorp van hun bestemming verlaat…