Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us heit en dy wienen oan 't wurk by in boer yn Eastemar. Sy slepten dêr ek. De boer sei, as se hwat seagen yn 'e nacht
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • boer
 • snijden
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in húshâlding, dy bistie út in boer, in boerinne en in jonkje. De lju wennen tige iensum. Op in joun kommen
 • der ûnforhoeds rovers ta 't hûs yn. Dy bounen de boer en de boerinne fêst. It jonkje lieten se gewurde. Doe hellen dy
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed
 • boer
 • snijden
 • Boer, boerin en zoon worden overvallen door rovers die de ouders vastbinden. De rovers gaan eten, en vinden het goed dat de zoon Hendrik en Flintrik, Fries voor mosterd, gaat halen. Als blijkt dat het…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • snijden. De Jong: "Maar... springt me daar de dode niet overeind? De koster schrok zo hevig dat hij op dat zelfde ogenblik en
 • de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te snijden voor de ring, komt de dode overeind: ze
 • boer
 • snijden
 • Een rijke vrouw wordt bijgezet in de familiegrafkelder onder de kerk. 's Nachts sluipt de koster naar binnen en berooft de vrouw van haar juwelen. Als hij met een mes haar vinger begint door te…

sprookje uit 1889
 • mensen de aren met een kruisboog eraf schieten. Hij krijgt veel geld voor zijn sikkel. Een boer snijdt er per ongeluk een
 • boer
 • snijden
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

sprookje uit 1890
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer Er waren zoo eens drie vieze boeren, en die woonden alle drie in
 • ijzer, en zoo kregen zij den naam van "Boer Bezemen", "Boer Bladeren" en "Boer IJzer." Op eenen kouden winterdag kwam een
 • Van Boer Bezemen, Boer Bladeren en Boer IJzer
 • wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en gaat aan het vuur zitten. Hij vraagt om een
 • aardappel, en als de boer die toereikt, wordt hij door de wolf opgegeten. Dit overkomt ook de tweede boer. De derde boer heeft
 • Boer Bezemen
 • Boer Bladeren
 • boer
 • snijden
 • Drie boeren wonen in het bos. De eerste heeft een huis van bezemen, de tweede van bladeren en de derde van ijzer. Een wolf komt bij de eerste boer en als deze niet opendoet, trapt hij de deur in en…

sage uit 1966
 • Ergens yn 'e Wâlden wenne in âld-feint. Dy wie arbeider by de boer. Hy wie mei de helm geboaren en moest alles sjen. De
 • boer dêr't er by wenne, hie twa soannen. Ien dêrfan woardde great mei de faem. Dy faem moest fan him bifalle. Sy mienden 't
 • boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De boer wil er niks van weten en de zoon
 • persoon zal overlijden en vertelt dit aan de boer. Een tijdje later verongelukt de jongste zoon bij een ritje op een wild
 • boer
 • snijden
 • Een boerenknecht is met de helm geboren en heeft vaak voorgezichten. Hij woont in een klein huisje op het land van de boer. De boer heeft twee zonen en een van hen heeft een meisje zwanger gemaakt. De…

mop uit 1659
 • Van een perfecte Twentsche Boer. Een seker Twentsche Boer te Gast genoodigt wesende van een goet Vrient, de welcke meer
 • Van een perfecte Twentsche Boer.
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat
 • boer
 • snijden
 • Een boer is te gast en krijgt salade te eten. Hij zegt dat hij geen 'soldaat' lust en als hij gras wil eten, dan gaat hij wel bij de koeien in de wei staan.

sage uit 1969
 • boer
 • snijden
 • Tovenaarsters gaan bij boeren op de paarden zitten en maken vlechten in de manen.

mop uit 1973
 • . Hy tochte dat hy der dan it measte foar krige. Op in kear hienen de trije fékooplju mei elkoar ôfpraet sy soenen de boer
 • koukeal." "Dan ha jo de sliep noch net goed út, de Brún, hwant it is in ezel." De boer stapt fierder en tinkt by himsels: "dy
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt
 • hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil hebben. Op het laatst is de boer ervan
 • boer
 • snijden
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil…

mop uit 1973
 • Der wie in feint, dy tsjinne by de boer. 't Wie yn 'e winter, de boer hie eins gjin wurk foar de feint. Hy tocht: Ik
 • krije wy dêr elk in plak fan." Doe't se dat de middeis op 'e tafel krigen, sei de boer tsjin 'e frou: "Hwat ha wy hjoed in
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet
 • het spek is. In de zomer zegt de knecht tegen de boer dat er een haas loopt. De boer geeft toe dat het een haas is als de
 • boer
 • snijden
 • Boer wil in de winter zijn knecht kwijt. Hij laat zijn vrouw een koolraap koken en in drie delen snijden, en doet voorkomen alsof het spek is. Om niet weggestuurd te worden geeft de knecht na ruzie…

personal narrative uit 2003
 • indruk te hebben dat de graancirkel geen mensenwerk is. Van een boer uit de nabijheid hoort Boerman dat zijn honden in de
 • . Nee, ik beschouw het gewoon als een grap. TM: En het veld is dus van boer Bas de Peuter? A: Ja, die woont aan de
 • boer
 • snijden
 • In Uppel is een graancirkel verschenen, waar volgens een onderzoeker een leycentrum in ligt. Hij gelooft niet in mensenwerk, maar heeft van een buurman te horen gekregen dat het wel degelijk…

personal narrative uit 2003
 • Kort gesprek met de boer Boer Bas de Peuter is op vakantie, maar hij deelt het graanveld met de boer die een loods
 • heeft staan op de Provincialeweg Noord, nummer 51B. Op de postbus aldaar staat de naam Mekelenkamp. De boer is, op het
 • Een boer heeft een graancirkel op zijn land; enkele jaren terug had hij er ook al één. Of het mensenwerk is, weet hij
 • niet; hij heeft in elk geval niks gemerkt. De boer zegt weinig schade te hebben, en denkt het meeste nog wel te kunnen
 • boer
 • snijden
 • Een boer heeft een graancirkel op zijn land; enkele jaren terug had hij er ook al één. Of het mensenwerk is, weet hij niet; hij heeft in elk geval niks gemerkt. De boer zegt weinig schade te hebben,…

sprookje uit 1894
 • sal je krigen; Daar kwam lest 'en boer op de molen En die zee: Oe siin er de zakken zoo smal, Of 'ei-je der uut
 • gestolen? Toen nam ik den boer al op men schoen, En ik smeet 'em van al de trappen, En ik zei: Joe 'ier-en daarschen boer
 • snijden en op vaders komfoor te leggen. Van het vet kan je wat maken, molenaars of korendieven. De molenaar protesteert en
 • vertelt dat hij een boer, die beweerde dat zijn zakken zo klein zijn en vraagt of hij eruit heeft gestolen, op de schoen nam
 • boer
 • snijden
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen dooien. Hij weigert en ze wil hem met een dikke stok slaan, waarop Koppetje in het…

sage uit 1968
 • Een wanhopige boer biedt zijn ziel aan aan de duivel in ruil voor een laars vol geld. De duivel gaat accoord, maar
 • verklaart de boer 'direct te pakken' zodra hij de laars gevuld heeft. De uitgekookte boer snijdt de zool onder de laars weg
 • boer
 • snijden
 • Een wanhopige boer biedt zijn ziel aan aan de duivel in ruil voor een laars vol geld. De duivel gaat accoord, maar verklaart de boer 'direct te pakken' zodra hij de laars gevuld heeft. De uitgekookte…

sage uit 1969
 • by in boer, in sekere Van Es. Op in joun sit dy feint yn 'e herberch. Hy sûpt in stik of fjouwer buorrels op en dan en
 • sit yn 'e keuken. Hy kriget in great mes en snijt dy faem de kop heal ôf. De boer sjocht it. Dy rint nei de telle en
 • zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door. De boer stak met een hooivork in de man. De
 • jongeman sprong door het glas en was dood. Het lijk is bij de boer opgebaard. Later spookte het op de dorsvloer, de boer hoorde
 • boer
 • snijden
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…

sprookje uit 1894
 • believen: Meuleneers of korendieven? De molenaar: Wil jie daar wel es zwigen Of ik zal je krigen. Daar kwam lest en boer op de
 • molen En die zei: "Oe ziin er de zakken zoo smal Of ei je der uut gestolen?" Toen nam ik den boer al op men schoen En ik
 • eendemoeder vraagt waarom hij huilt. Omdat Lies hem wil slaan. Men zou een stuk van Lies d'r oor af moeten snijden en op vaders
 • komfoor leggen. Van het vet kan je wat maken, molenaars of korendieven. De molenaar protesteert en vertelt dat hij een boer de
 • boer
 • snijden
 • Eend Koppetje wijst op een luis op de mouw van Lies, maar dat kan Lies niet schelen; ze vraagt of hij haar wil helpen doden. Hij weigert en ze wil hem met een stok slaan, waarop Koppetje in het…

mop uit 1881
 • Een poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van
 • boer
 • snijden
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke portie en at er van. Het brandde op zijn tong en het vloog weldra zijn neus uit. 'Een mes, een mes',…

mop uit 1554
 • boer
 • snijden
 • Een boerenkinkel was ziek en ging naar de dokter. De dokter zou hem wat voorschrijven, waarvan hij de helft 's ochtends moest eten en de andere helft 's avonds. Hij gaf hem een briefje mee. Thuis…

sage uit 1892
 • vloer schuren, brood bakken, vlas zwongen en graan dorschen, dit laatste veeltijds in den bakoven. Een boer, op de Bokshei
 • bestaande Zandhoef, toen hij eenen Kabouter hem hoorde naroepen: 'Adriaan! Zeg tegen Cristiaan dat Kyrië dood is!' De boer
 • iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van een onzichtbare nageroepen dat hij
 • boer
 • snijden
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1978
 • In de buurt van Den Bosch woonde vroeger eens een zeer rijk heer. Het was een boer, die aan God noch gebod geloofde
 • . Wel had deze rijke boer een zeer vrome vrouw. Het was vastentijd en Goede Vrijdag. Om zijn vrouw verdriet te doen gebood
 • de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de duivelsworst wil eten, ook al stikt hij er in
 • boer
 • snijden
 • Een godloochenaar gebiedt zijn vrome vrouw op Goede Vrijdag en vastentijd hem worst voor te zetten. De worst vliegt uit de pan, kruipt als een slang over tafel, waarop de boer roept dat hij de…

mop uit 1901
 • Een Poep at bij een boer. Hij wilde ook van de mosterd proeven. Hij nam met zijn mes een flinke hoeveelheid. Het
 • Poep die bij een boer eet wil mosterd proeven, Hij neemt zoveel dat het op zijn tong brandt en zijn neus uitkomt. Hij
 • roept dan om zijn neus af te snijden om te voorkomen dat het verder gaat.
 • boer
 • snijden
 • Poep die bij een boer eet wil mosterd proeven, Hij neemt zoveel dat het op zijn tong brandt en zijn neus uitkomt. Hij roept dan om zijn neus af te snijden om te voorkomen dat het verder gaat.

mop uit 1902
 • Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die nog al erg verstandig was. Die knecht
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij
 • boer
 • snijden
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

sprookje uit 1894
 • !", dacht de Drentsche boer, "ik zal oe leeren in 't hokke te loopen, leelijke stiefkop!". Hij riep zijn hond en vroeg: "Hond
 • , wil ie Tengel bieten?" "Nee", riep de hond. Toen mopperde de boer: "Hond wil gien Tengel bieten- Tengel wil niet in 't
 • boer
 • snijden
 • Een varken wil niet in zijn hok, de hond wil het varken niet bijten, de knuppel wil de hond niet smijten, het vuur wil de knuppel niet verbranden, het water wil het vuur niet blussen, de os wil het…

sage uit 1930
 • 1. Kantensnijders a. Kan deze naam betekenen dat de bewoners zo arm zijn, dat ze langs de wegkant gras snijden voor hun
 • boer
 • snijden
 • Spotnaam.

sage uit 1967
 • gestrooid. Boer weigert zijn paard onder te brengen in een paardenstal waar eerder een paard is gestorven.
 • boer
 • snijden
 • Een ziek paard geneest nadat op raad van een bezetter een fijn gesneden stuk paardenstaart dat over het voer was gestrooid. Boer weigert zijn paard onder te brengen in een paardenstal waar eerder een…