Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

20 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • bedrog
 • stelen
 • Bij Eernewoude ligt een schat die nooit is opgegraven. De schat was ooit eigendom van de kloosterlingen van Smalle Ee. Later is hij vermoedelijk gestolen door de smid van Eernewoude of door diens…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • bedrog
 • stelen
 • Een vrouw doet boodschappen en ziet vanuit de winkel dat er een groepje mannen rond haar auto staat. Als ze terugkomt bij haar auto lopen ze weg. Thuisgekomen blijken de nummerplaten verwisseld te…

mop uit 1973
 • bedrog
 • stelen
 • Auke ging eens naar een timmerzaak. Daar was toen een jood die heel veel verschillende spullen te koop aanbood. Auke ging naar huis en de jood kwam ook bij hem aan de deur. Auke zei dat hij een…

sage uit 1923
 • spaarpot van den baas...! "'t Waar stelen, — neen dat nooit "En Griet? die vent in stad de kaas, "Hoe zij 't wel heeft geplooid
 • wel." 't Bedrog woog nooit zoo zwaar als toen: Hoe haar de boezem joeg! Maar kon zij 't slechts nog eenmaal doen; — Dan
 • bedrog
 • stelen
 • Elsje, een melkmeisje, wil 'n gouden kap net als Grietje en lengt de melk aan met water om meer te verdienen. Als ze echter haar gouden kap in het waterputje bekijkt, valt hij in het water en…

mop uit 1969
 • bedrog
 • stelen
 • Japik Ingberts verkoopt als bultenaar - hij draagt een brood onder zijn jas - een gestolen paard op de markt. Japik verzwijgt dat het paard een gebrek heeft. Japik Ingberts wordt later niet door de…

mop uit 1651
 • bedrog
 • stelen
 • Door een trucje kon Johannes Schimmelpenning een munt zogenaamd door de tafel heen slaan. Hij won daar twee stuivers mee, maar iemand anders vond de halve rijksdaalder, die op de rand van zijn hoed…

mop uit 1651
 • bedrog
 • stelen
 • Een man wilde van fraaie stof een jasje laten maken door een kleermaker. Die maakte van de stof die overbleef ook een jasje voor zichzelf. Tegen zijn klant zei hij dat er niets was overgebleven. Toen…

sage uit 1970
 • duivel. Het is bedrog! Het helpt soms wel even en dan wordt het ineens wel tien keer erger dan daarvoor. Satan brengt u geen
 • geluk. Het is slechts schone schijn. De Bijbel zegt in Johannes 10:10a: "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten
 • bedrog
 • stelen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


mop uit 1651
 • seyt geen soon te hebben. Sij seggen haer 't bedrog waerover sij haer niet weynig ontstelde en dickmaels haeren
 • bedrog
 • stelen
 • Een oude vrouw gaat met de boot naar Den Haag om inkopen te doen. Onderweg valt zij in slaap en wordt zij bestolen door een dief die haar zoon beweert te zijn.

sage uit 1979
 • bedrog
 • stelen
 • Keetje de melkmeid wil indruk maken op haar vrijer middels gouden krullen. Om deze te kunnen kopen lengt ze melk met water aan om meer geld te verdienen. Ze verliest de gouden krullen als ze haar…

sprookje uit 1896
 • bedrog
 • stelen
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om de kost te verdienen moet een van de kinderen gaan werken. De oudste werkt bij een boer en ontvangt als loon een ‘tafeltje dek-je’, waarop eten verschijnt. Onderweg…

sage uit 1919
 • heeft het geld gestolen?” “er valt geen geld te stelen uit een leege kist”, zeide de rentmeester. Toen begon de baron
 • bedrog
 • stelen
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • bedrog
 • stelen
 • Een echtpaar wordt 's ochtends wakker en ziet dat hun auto is gestolen. Een paar dagen later is de auto weer terug en zit er een briefje onder de ruitenwisser met een excuus en twee bioscoopbonnen.…

sage uit 1933
 • bedrog
 • stelen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

mop uit 1651
 • bedrog
 • stelen
 • Een edelman zag dat een ander zijn wapen, een ossenhoofd, gebruikte. Hij daagde hem uit voor een duel. De ander vroeg hem wat voor wapen hij had, waarop hij antwoordde dat hij een ossenkop had. De…

mop uit 1970
 • bedrog
 • stelen
 • Als boer Kiviet stenen gooit naar de vogels, gooit hij per ongeluk zijn enige paardje dood. Hij wil het paardenvel om de markt gaan verkopen en overnacht in een boerderij, waar de boerin en de…
ms Kiviet den boer uit de Peel (300dpi-pdf) 001.pdf

sage uit 1979
 • bedrog
 • stelen
 • De ziel van een melkmeisje waart nog steeds omstreeks middernacht rond uit wroeging voor haar vroegere daden. Zij heeft namelijk melk met water vermengd om meer winst te maken.

lied uit 1721
 • HEYDENS BEDROG Stemme; Liefste gy zyt ongestadig &c. Ik zal nu een klucht verhalen Geschiet in een vermaerde Stad
 • Doe een Heydin wel ter taelen Heeft een Juffrouw braef gehad En zo listig uytgestreeken Doer bedrog en aerdig spreeken Dat
 • Heydens bedrog
 • bedrog
 • stelen
 • Een welbespraakte zigeunerin vertelt een juffrouw dat er een goudschat in het huis bewaard wordt door een geest, maar dat zij de geest wel kan verdrijven, in een ritueel met veel zilver. Uiteindelijk…
Bedrog1.png
HaagscheFaam.png

sprookje uit 1201
 • bedrog
 • stelen
 • De vos Reinaert verraadt aan een herder het hol van de wolf om zelf het eten van de wolf in beslag te nemen. Kort daarna wordt de vos echter zelf door een hond verscheurd.

sage uit 1979
 • bedrog
 • stelen
 • Van de verdiensten van met water aangelengde melk kan melkmeid een mooie kap kopen. Als ze over een waterput buigt, om te zien hoe de kap staat, valt de kap in de put. Na haar dood blijft haar ziel…