Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • geest
 • stelen
 • Tussen de `Langesleatter man' en de smid van Eernewoude wordt doorgaans geen onderscheid gemaakt. Soms, echter, gebeurt dit wel. Ze worden dan gezien als twee verschillende spoken die rondwaren op…

sage uit 2000
 • het lijk van de koopman wordt op het kerkhof begraven. De geest van de houthakker waart nog steeds rond met zijn bijl, in
 • geest
 • stelen
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

sprookje uit 1966
 • klaaglijk 'Mijn been! Mijn been!' roept. Iedereen begrijpt dat de geest van het overleden meisje ronddoolt. Dit herhaalt zicht
 • geest
 • stelen
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sprookje uit 1966
 • geest
 • stelen
 • Een arbeider haalde het gouden been van een gestorven meisje uit haar graf. Sindsdien spookte het meisje elke avond voor de ramen van haar ouders. Toen de dominee haar aansprak, zei ze dat de arbeider…

mop uit 1970
 • geest
 • stelen
 • Als een rijke boerendochter sterft, steelt de jongste boerenknecht haar gouden been. Na de diefstal spookt het dode meisje iedere avond bij de boerenplaats rond, roepend 'Mijn been! Mijn been!'.…

sprookje uit 1973
 • geest
 • stelen
 • Een boerin met een gouden been sterft. Na de begrafenis wordt haar gouden been gestolen. De dief zit met zijn familie in huis, en buiten klinkt klaaglijk geroep. Het is de gestorven vrouw, die om haar…

sage uit 2004
 • geest
 • stelen
 • Toen een kunstenaar een café opende in Amsterdam, vond hij daar de graven van elf nonnen. Een aantal van de geraamtes waren de dag na de ontdekking verdwenen. Daarna hoorde de man steeds vreemde,…
1307.jpg

sprookje uit 1892
 • ) te stelen en mede naar huis te neemen. De geest van den rijke heer kon daar geen vrede mee hebben en ging spoken bij al
 • , waarop hij riep: "Jij hebt hem gestolen." Hij (de dief) was dus ontdekt en de arm werd vermoedelijk weer om de geest gerust
 • geest
 • stelen
 • Een man met gouden kunstarm sterft en wordt door een van zijn knechten opgegraven en van de arm beroofd. Hij komt elke nacht bij de knecht spoken, vragend om zijn arm, tot hij hem terugkrijgt.

sage uit 1967
 • geest
 • stelen
 • Mensen die gestolen hadden kwamen na hun dood terug om te spoken.

sage uit 2008
 • geest
 • stelen
 • Een hugenoten dominee vlucht naar Nederland vanwege de geloofsvervolging. Hij besluit naar het afgelegen, moeilijk bereikbare Urk te liften. Een schipper neemt hem mee, maar zet hem op een zandbank af…

sage uit 1959
 • gesprekken over koetjes en kalfjes kon aanhoren. En meermalen gaf hij zelf aanleiding tot gesprekstof. Zijn geest huisde in de
 • we niet. Maar de overlevering wil nu eenmaal dat zijn geest daar en nergens anders in de schoorsteen ging wonen. Zijn
 • schatten, door stelen en roven verkregen, verborg hij in de boerderij. Niemand heeft de schat ooit gevonden.
 • geest
 • stelen
 • In de boerderij aan de Rijperweg te Beemster spookt Platte Thijs. In de kroeg had hij eens een man verstijfd. Zijn schatten, door stelen en roven verkregen, verborg hij in de boerderij. Niemand heeft…
huis.png

sage uit 1925
 • begaf zich op het spookuur in de stal en trachtte de geest te verbannen. De geest weigerde te vertrekken, zeggende: 'Hoe
 • dan!' antwoordde de geest. 'Toen gij nog een kwajongen waart, hebt gij daar en daar in het veld een wortel uit de grond
 • Een priester kan een geest die koeien slaat in een stal, niet verjagen, omdat de priester zelf vroeger wortels had
 • geest
 • stelen
 • Een priester kan een geest die koeien slaat in een stal, niet verjagen, omdat de priester zelf vroeger wortels had gestolen. Een tweede, deugdzamere priester slaagt er wel in en verbant het spook voor…

sage uit 1925
 • geest
 • stelen
 • Een vloekende dronkaard overlijdt. Zijn vrouw wordt sindsdien elke nacht in haar huis lastig gevallen door een hond die haar stompt. Tot ze uit huis gaat wonen. Vanuit het huis van de buren kan ze de…

sprookje uit 1899
 • gearriveerd was. Zij besloten samen een wit of zwart schaap te stelen. Dit werd hun weer onthaald. Toen ging Griet naar 't kerkhof
 • uit bed, ging naar de kast, haalde het restje er uit, gaf dat aan de geest en zeide: "Daar is je bil." Einde.
 • , waarop ze een schaap stelen dat hun ook wordt ontnomen. De vrouw snijdt een stuk bil af van een lijk, braadt dit en ze eten
 • geest geeft.
 • geest
 • stelen
 • Vrouw raakt één voor één haar boodschappen kwijt, maar meent dat ze wel bij haar man terecht komen. Dat gebeurt niet, waarop ze een schaap stelen dat hun ook wordt ontnomen. De vrouw snijdt een…

sage uit 1961
 • geest
 • stelen
 • In Eernewoude woont een smid die men wel Harke Doedes noemt. De mensen mogen hem graag, al is hij een eigenaardige man. Aan de ene kant is hij zwijgzaam, aan de andere kant gedraagt hij zich…

sage uit 1953
 • geest
 • stelen
 • Een rijke boer wil zijn grondbezit vermeerderen door grensstenen te verplaatsen. Wanneer de man overlijdt en zijn kist door paarden naar de begraafplaats wordt gedragen, weigeren de paarden halverwege…

sage uit 1937
 • twaalf uur doen weerklinken, of zijn rustelooze geest keert weer. Op een vurigen wagen zonder paard of koetsier komt hij
 • vanuit de wolken over den Steenweg de stad ingereden, naar het kerkhof. Daar gaat zijn troostelooze geest treuren op het graf
 • blijft zijn geest terugkeren naar het kerkhof waar zijn dochter is begraven. Iedere nacht, om klokslag twaalf uur, ziet men
 • de geest van de koopman op een vurige wagen zonder koetsier naar het kerkhof rijden. Er is niemand, die hem hiervan kan
 • geest
 • stelen
 • Een rijke koopman gaat voor zaken op reis. Wanneer hij weer thuiskomt, verwacht hij dat zijn geliefde dochter hem op zal staan te wachten, maar alles wat hem opwacht is een angstige stilte. Als hij…

sage uit 1970
 • . Heit koe him kwalik byhâlde. Dat hat de geest fan Tsjerk Beima west, dy't se seagen.
 • Twee mannen besloten op een nacht om aardappels te stelen uit de schuur van een man die al een tijdje dood was. Maar
 • geest
 • stelen
 • Twee mannen besloten op een nacht om aardappels te stelen uit de schuur van een man die al een tijdje dood was. Maar voor de schuurdeuren zagen ze toen de dode man staan, in een blauwe kiel en met een…

sage uit 1896
 • ouders om te spoken, het roept: "Mijn armpje! mijn armpje!" Ze zien dat de geest maar een armpje heeft. De ouders durven de
 • geest niet te vragen wie het armpje gestolen heeft en zeggen de dienstmeid dit te doen. Als ze vraagt: "Wie heeft dat?" zegt
 • geest
 • stelen
 • Een man en een vrouw hebben een kind dat met maar een arm ter wereld komt. Ze laten een gouden armpje voor het kindje maken. Als het kind komt te overlijden, steelt de dienstmeid het armpje uit de…

sage uit 1970
 • . Helaas, mocht ook dit niet baten, in tegendeel het ging alleen maar van kwaad tot erger. Elke dag moest ik stelen, liegen en
 • geest
 • stelen
 • Aan heroine verslaafde probeert van die verslaving af te komen door hulp te zoeken bij een Molukse toverdokter en het dragen van amuletten. Het gaat alleen maar slechter, en op raad van zijn vrouw…
rkoma075.jpg

sage uit 1979
 • blijft; Gestolen goed dijt nooit. Haar geest doolt immer wiloos rond langs dijken en langs kreek, en velen was 't of nog
 • geest
 • stelen
 • Van de verdiensten van met water aangelengde melk kan melkmeid een mooie kap kopen. Als ze over een waterput buigt, om te zien hoe de kap staat, valt de kap in de put. Na haar dood blijft haar ziel…

sage uit 1975
 • licht van ’t olielamkpen dat aan de zoldering hing ziet ze een witte gedaante binnentreden. ‘‘K zij de geest van de
 • nie’ meneer onderwijl die geest [toch sting] en ze uit den boer z’n aardappelenput zakken patatten gestolen. Zijn d’r
 • Geest van in een schuur verbrande vrouw komt terug bij de boer, en verwijt dat er voor haar geen missen zijn gelezen en
 • geest
 • stelen
 • Geest van in een schuur verbrande vrouw komt terug bij de boer, en verwijt dat er voor haar geen missen zijn gelezen en niet is gebeden om haar naar de hemel te laten gaan. Terwijl alsnog om haar…
VODA_009_23.mp3

sage uit 1962
 • ingesteld in de stallen, en alles had uitgevraagd, verbleef hij 1 nacht in de gebouwen, en nam contact op met de boze geest. ’s
 • overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner geeft na contact met kwade geest de raad
 • geest
 • stelen
 • Boer/logementhouder ruilt 's nachts zijn slechte schapen voor de beste uit de kuddes waarvan de schepers bij hem overnachten. Als straf sterven niet alleen zijn schapen, maar al zijn vee. Duivelbanner…