Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

33 resultaten voor ""

personal narrative uit 1999
 • geestelijke
 • stelen
 • Tegenover het café is een moskee. Jaren geleden hebben de Hollandse klanten van het café een keer alle schoenen uit de moskee gestolen. Alle moskee-gangers moesten hierop op hun sokken naar huis.…

sage uit 2000
 • geestelijke
 • stelen
 • Een houthakker vermoordt een koopman in het bos en gaat van het geld rustig leven in de stad. Omdat hij veel aan liefdadigheid doet, is hij in de stad erg geliefd. Als hij sterft, wordt hij op het…

mop uit 1974
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de…

mop uit 1659
 • Een gierige geestelijke heeft een vet varken. Het is gebruikelijk om de buren de ingewanden te geven, wanneer het
 • geestelijke
 • stelen
 • Een gierige geestelijke heeft een vet varken. Het is gebruikelijk om de buren de ingewanden te geven, wanneer het varken geslacht wordt. De priester wil dit niet en vraagt zijn koster om raad. Die…

mop uit 1969
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee had een nieuwe knecht. Tegen de dominee zei de knecht dat hij 'Vijf vingers in de maas' heette, tegen de domineesvrouw 'Kutje jeukt mij', en tegen de dochter 'Manneke, neuk mij'. Toen de…

mop uit 1969
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee stuurde zijn zwangere huishoudster weg. Het was oorlogstijd, en de mensen hadden honger. De buurman van de dominee stal het varkentje wat de dominee zojuist geslacht had. De zoon van de…

mop uit 1971
 • zijn rug. Juist op die plek stond een jongen op de uitkijk voor zijn vader die een schaap aan het stelen was. Toen hij de
 • geestelijke
 • stelen
 • De dominee zou naar een plek gaan waar het spookte. Omdat hij zijn voet verstuikt had, droeg de schoolmeester hem op zijn rug. Juist op die plek stond een jongen op de uitkijk voor zijn vader die een…

mop uit 1979
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee verneemt van zijn onnozele buurjongen dat hij en zijn familie het varken van de dominee gestolen hebben. De dominee wil de diefstal aan de orde stellen in de preek en vindt de jongen voor…

mop uit 1979
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee hoopt fruitdieven af te schrikken door in zijn boomgaard een bord met de tekst 'God ziet alles' te plaatsen. De waarschuwing helpt niets: de volgende dag prijkt er een nieuwe tekst onder…

mop uit 1970
 • vader en een zoon eropuit gegaan om een schaap te stelen. De vader is het land ingegaan en de zoon houdt de wacht. Als de
 • geestelijke
 • stelen
 • Een dominee die niet in spoken gelooft pocht 's nachts best langs het kerkhof te durven lopen. Omdat de dominee iets aan zijn been heeft, biedt de meester aan de dominee op zijn rug naar het kerkhof…

mop uit 1970
 • geestelijke
 • stelen
 • Een ongelovige, asociale vrouw pakt haastig de bijbel als ze de dominee ziet naderen. Als de dominee haar erop attendeert dat de bijbel op zijn kop ligt, verklaart de vrouw dat te doen omdat ze links…

sage uit 1969
 • geestelijke
 • stelen
 • Japik Ingberts is een dief en de politie zit hem met paard en wagen achterna. Ze kunnen hem echter niet vinden tussen Leeuwarden en Bergum. Onderweg hebben ze wel een man met een hoge hoed gezien die…

mop uit 1951
 • Twee dieven willen een schaap stelen, maar vluchten in eerste instantie met een zak noten. Dan gaat een dief terug voor
 • geestelijke
 • stelen
 • Twee dieven willen een schaap stelen, maar vluchten in eerste instantie met een zak noten. Dan gaat een dief terug voor het schaap, terwijl de ander op het kerkhof de noten verdeelt. De dominee denkt…

sprookje uit 1893
 • ambacht. 'Stelen, riep de kuster. En toen gink ze noa hus en toen zi ze: Noa hek toch zolang gebid toe dè O.L.H. gezeed hè wè
 • ge moet leeren. En wè moet de dan leeren zinnen de jongens. Stelen, zi ze. Mer we zum me dan goan stelen, zinnen de
 • onzichtbaar antwoord dat ze moeten leren stelen. De vrouw denkt dat ze antwoord heeft gekregen van Onze Lieve Heer. De zoons
 • besluiten dat de één een zak noten gaat stelen en de ander een lam., en dat ze elkaar zullen treffen op het kerkhof. De zoon met
 • geestelijke
 • stelen
 • Vrouw vraagt in gebed wat ze haar zoons moet laten leren. De koster die genoeg heeft van haar lange gebeden, geeft onzichtbaar antwoord dat ze moeten leren stelen. De vrouw denkt dat ze antwoord heeft…

legende uit 1925
 • geestelijke
 • stelen
 • Op een keer kwam een pelgrim uit verre streken het graf van de heilige Gerlacus bezoeken. Toen hij uit devotie het hoofd van de heilige kuste, wist hij er behendig een tand uit te trekken. De straf…

mop uit 1651
 • geestelijke
 • stelen
 • Een gierige priester heeft al lang de belofte gedaan om zijn gemeste varken te slachten, maar hij ziet er tegenop om het vlees allemaal weg te geven. Hij gaat bij de koster te rade en die geeft hem de…

mop uit 1911
 • Vrijer van de meid van de pastoor heet Vijf Vingers In Den Naars, en vlucht na het stelen van een zilveren lepel. Nadat
 • geestelijke
 • stelen
 • Vrijer van de meid van de pastoor heet Vijf Vingers In Den Naars, en vlucht na het stelen van een zilveren lepel. Nadat de pastoor in zijn preek heeft geroepen dat wie Vijf Vingers In Den Naars…

mop uit 1301
 • soudic gaerne stelen, 50 Heer, woudijt mi helpen helen: Ic souts my dan wel hoeden voert." Ende als die knape sprac dat
 • mit enigher claghe. 210 Ic seide u ghister anden daghe, Dat ic wel wiste twee baken te stelen; Mar ic woud dat ghijt
 • voorstel. Hij zal een varken stelen en de priester krijgt de helft als deze hem alvast absolveert. De priester stemt toe en 's
 • geestelijke
 • stelen
 • Een jongeman gaat naar een priester om te biechten uit berouw voor zijn diefstallen. De jongeman doet de priester een voorstel. Hij zal een varken stelen en de priester krijgt de helft als deze hem…

mop uit 1894
 • zei tegen de gekke broer: "Ga jij nu de nooten delen, dan ga ik in dien tusschentijd dat schaap stelen, dat wij in het
 • verdelen, terwijl de slimme broer nog een schaap gaat stelen. De domme broer zoekt een veilige plek om de noten te verdelen en
 • geestelijke
 • stelen
 • Twee broers, waarvan de één slim en de ander dom is, hebben een zak met noten gestolen. De domme broer gaat deze alvast verdelen, terwijl de slimme broer nog een schaap gaat stelen. De domme broer…

mop uit 1894
 • geestelijke
 • stelen
 • Een domme boer heeft een slimme vrouw, die alles regelt. Op een keer is zij echter ziek en moet de boer naar de markt om een koe te verkopen. De vrouw waarschuwt haar man voor kopers met veel…

legende uit 1380
 • verleiding niet weerstaan. De duivel fluistert hem in dat hij een teugel moet stelen.
 • geestelijke
 • stelen
 • Brandaan komt in een kasteel op een eiland terecht. Het kasteel is bedekt met robijnen, voor het kasteel ontspringt een bron en er zijn ontelbaar veel kruiden en bomen te zien. Binnen is het ook heel…

legende uit 1380
 • geestelijke
 • stelen
 • Brandaan komt een monnik tegen die eenzaam op een aardkluit ronddrijft. De monnik vertelt dat hij al 99 jaar op zee drijft en van voedsel wordt voorzien door God. Voor die tijd leefde hij in een…

legende uit 1380
 • geestelijke
 • stelen
 • Brandaan komt Judas tegen. Judas zit die dag op een steen waar hij het tegelijkertijd bloedheet en ijskoud heeft. Dit is nog het minst erge deel van de straf die hij kreeg voor het verraden van Jezus.…

mop uit 1974
 • Een arme jongen vergezelt zijn vader als die noodgedwongen uit stelen moet gaan. Ze zullen een schaap stelen en het
 • geestelijke
 • stelen
 • Een arme jongen vergezelt zijn vader als die noodgedwongen uit stelen moet gaan. Ze zullen een schaap stelen en het dier vervolgens slachten op het kerkhof. De jongen wacht op het kerkhof terwijl de…

mop uit 1891
 • tusschentijd dat schaap stelen dat we in het weiland zagen loopen." "Goed," zei de gekke, "dan ga ik een veilig plekje zoeken waar
 • verdelen, terwijl de slimme broer nog een schaap gaat stelen. De domme broer zoekt een veilige plek om de noten te verdelen en
 • geestelijke
 • stelen
 • Twee broers, waarvan de één slim en de ander dom is, hebben een zak met noten gestolen. De domme broer gaat deze alvast verdelen, terwijl de slimme broer nog een schaap gaat stelen. De domme broer…