Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • jong. Goa mor mit mie, den zel ik die 't stelen leeren. Dat wait 'k nait, stelen is zoo verachtelk. Mor as doe stelen kens
 • verrekieker, doar ken e ales mit zain. Daif krigt niks mit, mor hai het 't stelen goud leerd. Noa 'n joar komen ze bie nkanner
 • broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De broers tonen hun vaardigheden in een opdracht
 • die hun vader hen opgeeft. De broers moeten de eieren van een nestelende vogel stelen zonder dat de vogel het merkt. Nadat
 • moeder
 • stelen
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sage uit 1983
 • gebouwd was, had het gehoard in zei teen Jannetje, d'r ouwste: "Joe gaet strakjes eerst mar om vis, voor je moeder." Dus dat
 • . Mar in d'n tied waer 't verhael in speult, was het aores. Je docht t'r geneens bie, as moeder het zei, dan dee je dat. Het
 • wordt door iedereen voorgelaten. Als ze met de vis thuiskomt, bergt haar moeder die op in de kelder. De volgende morgen
 • echter, is de vis uit de kelder verdwenen. De moeder roept haar huisbaas erbij, maar die weet ook geen oplossing. Samen gaan
 • moeder
 • stelen
 • Tijdens de eerste Wereldoorlog moet een klein meisje vis halen. De vis is op de bon, en er staat een hele lange rij. Het meisje is bang dat de vis uitverkocht zal zijn voordat zij aan de beurt is. Ze…

sprookje uit 1977
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de
 • weekloon voor het draaiende houden van de boerderij. De twee oudsten stelen echter altijd geld van Snoad. Op een dag graaft
 • moeder
 • stelen
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • De gestolen grootmoeder Een echtpaar gaat met de caravan op vakantie naar Spanje, vergezeld door de bejaarde moeder van
 • moeder
 • stelen
 • Grootmoeder die tijdens vakantie overlijdt wordt verborgen in de caravan meegenomen naar huis. Tijdens een onderbreking van de reis wordt de caravan gestolen.

mop uit 1970
 • 217. De was is een kier een jong die niet wol warke. Toe zei de moeder: "Dat kan niet. Gi'j mot toch warke, want anders
 • kriege wi'j gin geld". "Nee", zei de jong, "ik doe 't niet; ik gao niet warke". Mao ja. De moeder zei: "Dan moj der mor uut
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker
 • stelen. Ze sturen hem op een boer af, die met zijn koe naar de markt gaat. Hij neemt een paar kinderschoentjes mee, legt die
 • moeder
 • stelen
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker wordt een licht. De vrouw, die opendoet, waarschuwt hem voor de daar wonende…

mop uit 1970
 • 238. De was een keer een ouwe moeder met een zoon. Dat verhaal he'k van mien vader altied oavergenomme. Die zoon, die
 • werkte bi'j een boer. Mor ja, daor vediene ze niet te veul, 't wos maor een paor cente. Toe zeit die zoon tege zien moeder
 • zijn moeder, dat hij heeft leren stelen. Zijn moeder vindt het niks, maar hij zegt het op een eerlijke mnier te kunnen en
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af
 • moeder
 • stelen
 • Jan verdient bij boer Harmsen weinig en besluit de wereld in te gaan. Hij neem afscheid van zijn moeder, meldt zich af bij de burgemeester en gaat naar Amerika. Na een paar jaar komt hij terug als een…

mop uit 1966
 • Moeder en zoon spreken af dat zij zijn voet zal aantikken als hij te veel eet. Al snel tikt de hond hem aan, waarna hij
 • stopt met eten. 's Nachts eet hij zich rond aan rijstebrij. Hij brengt zijn moeder ook rijstebrij, waarbij het bed zo smerig
 • moeder
 • stelen
 • Moeder en zoon spreken af dat zij zijn voet zal aantikken als hij te veel eet. Al snel tikt de hond hem aan, waarna hij stopt met eten. 's Nachts eet hij zich rond aan rijstebrij. Hij brengt zijn…

sprookje uit 1966
 • een paar dagen en de vader besluit de stem te vragen wie van hen het gouden been dan wel heeft. De vader, moeder en
 • moeder
 • stelen
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1923
 • pleegvader naar de vroegmis was gegaan, kwam een man op de boerderij om geld te stelen. 't Meisje was juist naar de tuin gegaan
 • vader, die voor de tweede maal getrouwd was, 't moeilijk had, en daar 't meisje nogal veel georven had van haar moeder
 • moeder
 • stelen
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

sage uit 1893
 • moeder
 • stelen
 • Er zijn dieven en moordenaars, die een verbond met de duivel hebben gesloten. Zij proberen aan een ongeboren kinderhandje te komen, want dat geeft 's nachts licht als een lantaarn. Het licht kan…

mop uit 1651
 • Meester Pieter Burgersdijck, met sijn moeder gereedt wesende om aen tafel te gaen, hoorde kloppen. Als er ingelaeten
 • was, hoorde sijn moeder dat het eenen capiteyn van Amsterdam was. 'De drommel', seyde sij, 'daer komt die vent nu juyst
 • Toen Pieter Burgersdijck en zijn moeder wilde gaan eten kwam er net een ongenode gast die zij liever niet binnen wilden
 • moeder
 • stelen
 • Toen Pieter Burgersdijck en zijn moeder wilde gaan eten kwam er net een ongenode gast die zij liever niet binnen wilden laten. Daarom deden zij het licht uit en deden of er niemand thuis was. De man…

sprookje uit 1893
 • 3.3. De Roode Advocaat Vader en moeder waren vroegtijdig gestorven en hadden twee kinderen - beiden zoontjes
 • moeder
 • stelen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

mop uit 1651
 • moeder oock al geseyt', antwoorde sij, 'en dat ick het op een ander tijt wat fijnder sou steelen.'
 • dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij, omdat ze het beter op een ander moment had
 • kunnen stelen.
 • moeder
 • stelen
 • Een dochter biecht tegenover een priester op dat ze onlangs een stuk linnengoed heeft gestolen. De priester zegt haar dat dat verkeerd is, waarop het meisje antwoord dat haar moeder dat ook al zij,…

sage uit 1970
 • . Ik ging naar de zondagsschool en we namen deel aan alle kerkelijke activiteiten. We hadden het niet zo goed. Mijn moeder
 • door het plotselinge verlies van mijn vader, werd ik snel onafhankelijk en zelfstandig. Mijn moeder gaf haar leven volkomen
 • moeder
 • stelen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sprookje uit 2009
 • aan zijn broers. Ze hoefden het kiezelspoor maar te volgen en waren snel weer thuis, waar hun moeder hen in de armen sloot
 • hadden gelaten. 'Maar waar is Klein Duimpje?' vroeg moeder opeens. Die was met zijn zevenmijlslaarzen meteen naar de koning
 • moeder
 • stelen
 • Een houthakkersfamilie met zeven zonen is erg arm. De vader besluit de kinderen achter te laten in het bos, maar de jongste zoon, die ook heel klein is, had zich in de kamer verstopt en hoort alles.…
efteling020.jpg

sage uit 1978
 • luiden werd dan gedaan door de moeder van de duivel die zo dom was geweest de klok los te laten. Die moeder stookte in de
 • moeder
 • stelen
 • Duivel met gestolen klok laat de klok vallen als hij een ziel die op weg is naar de hemel wil pakken. De gevallen klok luidt in de kerstnacht. Iemand die in de kuil waarin de klok ligt kijkt verliest…

legende uit 1938
 • kermismik. Want onder het ingezakte dak der kapel zat van eeuwen her de Moeder Gods mee het kind op heuren schoot, te luisteren
 • 'nen dag de Moeder Gods meelij kreeg mee de eenzame crucifixen 't allentwege, en mee haar kind op den arm tegen het kruis
 • Straf voor degenen die het beeld van O.L. Vrouw stelen, de wegkapel afbreken. Boer hoort als enige hemels gezang. Op
 • Moeder
 • moeder
 • stelen
 • Straf voor degenen die het beeld van O.L. Vrouw stelen, de wegkapel afbreken. Boer hoort als enige hemels gezang. Op een nacht bij volle maan krijgt hij het visioen dat de kapel opnieuw gebouwd moet…
KUYP001.jpg

sage uit 1966
 • stelen, bezet zo iemand al eerder de boom door een gebed te zeggen. De dieven zullen vastgezet worden, moeten voor zonsopgang
 • moeder
 • stelen
 • Kinderen worden gewaarschuwd voor een man die kan toveren. Ouders geloven dat hij kwaad doet, bijvoorbeeld zorgt dat varkens luizen krijgen of dat drachtige zeugen dode biggen baren. Hij kan mensen…

sage uit 1925
 • heks te zijn. Zijn moeder waarschuwde hem voor haar. Maar hij kon het meisje moeilijk laten. Om zich toch eens te
 • borst zinken en begon te snorken. Nadat zijn meisje en haar moeder zich door te roepen en lawaai te maken ervan hadden
 • uit de wijnkelder van de pastoor te stelen. Helaas zegt hij de spreuk verkeerd en raakt gewond.
 • moeder
 • stelen
 • Een jongeman komt er achter dat zijn meisje een heks is. Hij probeert een kunst uit om ook te vliegen en lekkernijen uit de wijnkelder van de pastoor te stelen. Helaas zegt hij de spreuk verkeerd en…

sage uit 1925
 • heeft op dat veld omstreeks middernacht een kinderstem klagend 'Moeder Moeder! Moeder!' geroepen.
 • Na het ophangen van een zigeunermeisje, wordt er nog jarenlang een klagende kinderstem die 'moeder, moeder' roept, op
 • moeder
 • stelen
 • Na het ophangen van een zigeunermeisje, wordt er nog jarenlang een klagende kinderstem die 'moeder, moeder' roept, op het galgenveld gehoord.

sage uit 1965
 • moeder
 • stelen
 • Vrouw hoort het deksel van de karnton klapperen. Als ze gaat kijken blijkt alle boter verdwenen. Ze zet een hooivork met de tanden vooruit in het spoelgat, en vraagt bij de buurvrouw wat koffie. Na…

sprookje uit 1881
 • ! Al om het bloempje van Cedrea, En daarom lig ik hier dood." Zoo ook de moeder: "Ach moederlief, ach moederlief, Broer
 • de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de vader en de moeder van de kinderen
 • moeder
 • stelen
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de…

sprookje uit 1966
 • Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind
 • moeder
 • stelen
 • Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind pakt de dief vast en zegt dat hij het heeft als de dief vraagt waar het armpje is.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • zijn ze naar zijn huis gegaan. De moeder wilde haar zoon helpen. Ze verdonkeremaande het spul, door het in de WC te gooien
 • Een jongen heeft natrium gestolen. Zijn moeder gooit het in de WC, waardoor een ontploffing ontstaat.
 • moeder
 • stelen
 • Een jongen heeft natrium gestolen. Zijn moeder gooit het in de WC, waardoor een ontploffing ontstaat.

sprookje uit 2007
 • Eet smakelijk Moeder was een heerlijke erwtensoep aan het bereiden. Daarin had zij een stevige rookworst gedaan. De
 • keuken bracht, waar de meid hem de rookworst afnam en fluks weer in de pan deed, voordat moeder het in de gaten had. 's
 • moeder
 • stelen
 • Een kettingverhaal waarbij de rookworst uit de soep verdwijnt en door verschillende mensen en dieren wordt meegenomen en vervolgens weer wordt afgepakt. Uiteindelijk komt de worst toch weer in de soep…