Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • 'k. Hy sei tsjin'e slachter: 'Skriuw my efkes op in briefke, hoe't ik it tameitsje moat. Ik kin net itensiede'. De
 • slachter skreau it op: salang oer't fjoer en dit en dat. 'Moai', sei de poep en stiek it briefke yn 'e bûse. It fleis hâlde er
 • Een Duitser koopt een stukje vlees bij een slachter. Hij vraagt of de slachter op een briefje de bereidingswijze van
 • slachter
 • stelen
 • Een Duitser koopt een stukje vlees bij een slachter. Hij vraagt of de slachter op een briefje de bereidingswijze van het vlees op kan schrijven omdat hij niet kan koken. Het briefje stopt hij in zijn…

mop uit 1974
 • . Mar wiste hwa't it my lapt hat? Dat hat dy forrekte slachter hjir yn 't doarp dien. Net ien oars." Doe trof de doomny
 • dyselde moarns de jonge fan 'e slachter yn it doarp. Doomny sei tsjin him: "Hea jonge, ik hie in kou slachte, mar nou is er my
 • aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de slachter de dader is, probeert hij de zoon
 • van de slachter over te halen de diefstal van zijn vader voor een voltallige kerkgemeente aan de orde te stellen. Als de
 • slachter
 • stelen
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de…

mop uit 1923
 • De Slimme Slager. Op Zaamslag weunden is 'n slachter, die àd-altied prombeerden iets te stelen van 't vèrken 'à-tie
 • èrges slachtten. Op een kêêr most-ie is slachten bie een weduwvrouwe. Da' was 'n 'êêl dom mensch. De slachter dacht bie z'n
 • Een slachter op Zaamslag stal altijd van de varkens die hij slachtte. Op een dag was hij bij een heel domme weduwe, die
 • slachter
 • stelen
 • Een slachter op Zaamslag stal altijd van de varkens die hij slachtte. Op een dag was hij bij een heel domme weduwe, die hij makkelijk dacht te kunnen bedriegen. Hij stal 1 ham, en toen hij even later…