Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

198 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • stil
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1950
 • binne op it lêst ek stil wer wei woarn.
 • stil
 • Sjoerd Klazes Nicolai loopt via het zandpad naar Eastermar. Onderweg komt hij drie naakte kinderen tegen die een hele tijd met hem meelopen. Ze zeggen niets en zijn ook plotseling weer verdwenen.

mop uit 1998
 • Zegt een Duitser tegen een Amsterdamse barkeeper: "Wat is het stil vandaag." "Klopt," zegt de barkeeper. "Het is
 • vandaag 4 mei. "Ja maar, het is zo stil, vind ik." "Klopt," zegt de barkeeper weer. "Ik zei je toch al dat het vandaag 4 mei
 • Duitser vindt het stil op 4 mei, Nederlander zegt dat dat komt door de dodenherdenking. Duitser zegt dat zij veel meer
 • stil
 • Duitser vindt het stil op 4 mei, Nederlander zegt dat dat komt door de dodenherdenking. Duitser zegt dat zij veel meer doden kenden dan in Nederland. Nederlander zegt dat dat de volgende dag wordt…

mop uit 1999
 • stil
 • Een man in het café roept: "Hee ober, er zit een vlieg in mijn soep." "Niet zo hard meneer, anders wil iedereen er een."

Trefwoorden: cafe, kroeg, luid, ober, soep, stil, vlieg


sage uit 1966
 • stil
 • Piter Schepers was hier bij de stille politie. Op een keer was hij bij een jongen met koorts. Hij nam een bosje bentgras, sloeg eerst met zijn hand tegen de jongen aan en toen tegen het polletje…

sage uit 1967
 • Sommige mensen hebben de macht om anderen stil te laten staan.
 • stil
 • Sommige mensen hebben de macht om anderen stil te laten staan.

Trefwoorden: macht, mensen, stil, stilstaan, toveren


sage uit 1968
 • Op 'e Pasterije-lannen gebeurde it in kear, dat mei hiel stil waer de beammen oan 'e groun ta bûgden.
 • Op de Pastorielanden gebeurde het een keer, dat met heel stil weer de bomen tot aan de grond toe bogen.
 • stil
 • Op de Pastorielanden gebeurde het een keer, dat met heel stil weer de bomen tot aan de grond toe bogen.

Trefwoorden: boom, buigen, grond, stil, weer, windstil


sage uit 1968
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.
 • stil
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.

sage uit 1970
 • was e gewoon, zo atte ummer was gewes. Mor at 't stil van wind was en de möl ien 't kruus stong, dan lei e zich ee vevèle
 • op de zék. En dan kwam 't. Ook atte snachs op de möl lei um te scharpe. Dan was 't stil um um hen. Hi'j hore bloots 't
 • stil
 • Onzichtbare duivel probeert molenaarsknecht te verleiden zich meester te maken van het geld van de molenaar.

mop uit 1997
 • gordijn. Jan wil graag achter het gordijn gluren, maar Petrus gebaart dat hij stil moet zijn en trekt hem snel mee. 'Wat zat
 • gordijn. Jan wil graag achter het gordijn gluren, maar Petrus gebaart dat hij stil moet zijn en trekt hem snel mee. 'Wat zat
 • stil
 • Jan komt bij de hemelpoort. Petrus wacht hem daar op en geeft hem een rondleiding door de hemel. Jan is zwaar onder de indruk van al het moois wat hij ziet en slaakt kreten van bewondering. Op een…

sage uit 1968
 • stil
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij kon zijn hand niet bewegen. Daarna werd hij in de berm gegooid.

sage uit 1968
 • Ymke de Jong kom op 'e merken. Ek op Drachtster merke. Hy sette de minsken fêst. Dan stienen se stil. Hy wie o sa fluch
 • Ymke de Jong kon mensen stil laten staan. Ook kon hij door een balk heen kruipen en kon hij zichzelf onzichtbaar maken.
 • stil
 • Ymke de Jong kon mensen stil laten staan. Ook kon hij door een balk heen kruipen en kon hij zichzelf onzichtbaar maken.

sage uit 1968
 • mensen zomaar stil laten staan.
 • stil
 • Een postrijder kon meer dan anderen. Hij kon een stok van tussen zijn benen naar een ander laten lopen. Ook kon hij de mensen zomaar stil laten staan.

sage uit 1968
 • Imke de Jong hat yndertiid op Hamster merke de plysje Tseard van Dekken alris in skoft stil stean litten.
 • Imke de Jong heeft op de markt een agent een tijd stil laten staan.
 • stil
 • Imke de Jong heeft op de markt een agent een tijd stil laten staan.

sage uit 1967
 • stil zitten." Yn werklikheit wie der doe neat. Mar letter hat âlde Warmolts op dat plak in lyts tsjerkje bouwe litten. Dat
 • moeten stil zitten." Dat hie mem as famke allegear al fan tofoaren sjoen en heard.
 • : "Jullie moeten stil zitten." In werkelijkheid was er niets. Maar later is er een zondagsschool gekomen, en toen kwam alles uit.
 • stil
 • Een meisje hoorde kinderen zingen, en zij zag lichtjes. Ook hoorde ze het getrappel van kinderklompjes en de woorden: "Jullie moeten stil zitten." In werkelijkheid was er niets. Maar later is er een…

sage uit 1967
 • stoppen. Toen liet Mike Ruerd hem stil staan.
 • stil
 • Mike Ruerd riep eens naar iemand die voorbij liep, en met wie hij even wilde praten. Maar diegene had geen zin om te stoppen. Toen liet Mike Ruerd hem stil staan.

sage uit 1967
 • nekke sprong en hie him de strôtte hast tichtknypt. Hy hie stiif stil steanbleaun.
 • Een plaagbeest sprong bij een man op zijn nek en kneep zijn strot dicht. De man bleef stijf stil staan.
 • stil
 • Een plaagbeest sprong bij een man op zijn nek en kneep zijn strot dicht. De man bleef stijf stil staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Imke de Jong kon altijd precies vertellen hoeveel geld iemand bij zich had. Ook kon hij de mensen laten staan.

sage uit 1967
 • Een man kon de mensen stil laten staan. Ook kon hij de vrouwen zomaar laten uitkleden, zodat ze naakt waren.
 • stil
 • Een man kon de mensen stil laten staan. Ook kon hij de vrouwen zomaar laten uitkleden, zodat ze naakt waren.

sage uit 1967
 • Ymke de Jong koe minsken stil stean litte. Ik ha wol us heard dat er de plysje fan de Ham (Ts. v. Dekken) op Hamster
 • merke stil stean litten hat.
 • Ymke de Jong heeft eens de politie op de markt stil laten staan.
 • stil
 • Ymke de Jong heeft eens de politie op de markt stil laten staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Twee mannen waren eens op bunzingjacht toen ze twee paarden zagen. De dieren stonden doodstil, alsof het beelden waren. Het waren spookpaarden.

sage uit 1967
 • stil
 • Een man vroeg Imke de Jong wat hij had aan zijn toverkunsten. Dat liet Imke hem zien door hem zomaar stijf te laten staan. Hij kon niet meer van zijn plek komen.

sage uit 1967
 • stil
 • Imke de Jong kon vrouwen zomaar in hun nakie laten staan. Ook kon hij de mensen laten staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Een paar vrouwen zeiden niets terug toen Imke de Jong hen groette. Hij vond dat ze dan wel even konden blijven staan; de vrouwen konden geen voet meer verzetten.

mop uit 1967
 • tsjerkefolk sei psst ... psst. Sy woenen dêr mei sizze, hy moest stil wêze. Doe sei de jonge: "Niet piest hier, niet piest dat
 • stil
 • Als zijn moeder naar de kerk is, moet een jong knulletje opletten of de pan met erwtensoep aanbrandt. Het jochie roert zo hardhandig, dat een van de drie pootjes onder de pan vandaan raakt. De jongen…