Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

98 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • stil
 • Piter Schepers was hier bij de stille politie. Op een keer was hij bij een jongen met koorts. Hij nam een bosje bentgras, sloeg eerst met zijn hand tegen de jongen aan en toen tegen het polletje…

sage uit 1967
 • Sommige mensen hebben de macht om anderen stil te laten staan.
 • stil
 • Sommige mensen hebben de macht om anderen stil te laten staan.

Trefwoorden: macht, mensen, stil, stilstaan, toveren


sage uit 1968
 • Op 'e Pasterije-lannen gebeurde it in kear, dat mei hiel stil waer de beammen oan 'e groun ta bûgden.
 • Op de Pastorielanden gebeurde het een keer, dat met heel stil weer de bomen tot aan de grond toe bogen.
 • stil
 • Op de Pastorielanden gebeurde het een keer, dat met heel stil weer de bomen tot aan de grond toe bogen.

Trefwoorden: boom, buigen, grond, stil, weer, windstil


sage uit 1968
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.
 • stil
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.

sage uit 1968
 • mensen zomaar stil laten staan.
 • stil
 • Een postrijder kon meer dan anderen. Hij kon een stok van tussen zijn benen naar een ander laten lopen. Ook kon hij de mensen zomaar stil laten staan.

sage uit 1968
 • Imke de Jong hat yndertiid op Hamster merke de plysje Tseard van Dekken alris in skoft stil stean litten.
 • Imke de Jong heeft op de markt een agent een tijd stil laten staan.
 • stil
 • Imke de Jong heeft op de markt een agent een tijd stil laten staan.

sage uit 1967
 • stil zitten." Yn werklikheit wie der doe neat. Mar letter hat âlde Warmolts op dat plak in lyts tsjerkje bouwe litten. Dat
 • moeten stil zitten." Dat hie mem as famke allegear al fan tofoaren sjoen en heard.
 • : "Jullie moeten stil zitten." In werkelijkheid was er niets. Maar later is er een zondagsschool gekomen, en toen kwam alles uit.
 • stil
 • Een meisje hoorde kinderen zingen, en zij zag lichtjes. Ook hoorde ze het getrappel van kinderklompjes en de woorden: "Jullie moeten stil zitten." In werkelijkheid was er niets. Maar later is er een…

sage uit 1967
 • stoppen. Toen liet Mike Ruerd hem stil staan.
 • stil
 • Mike Ruerd riep eens naar iemand die voorbij liep, en met wie hij even wilde praten. Maar diegene had geen zin om te stoppen. Toen liet Mike Ruerd hem stil staan.

sage uit 1967
 • nekke sprong en hie him de strôtte hast tichtknypt. Hy hie stiif stil steanbleaun.
 • Een plaagbeest sprong bij een man op zijn nek en kneep zijn strot dicht. De man bleef stijf stil staan.
 • stil
 • Een plaagbeest sprong bij een man op zijn nek en kneep zijn strot dicht. De man bleef stijf stil staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Imke de Jong kon altijd precies vertellen hoeveel geld iemand bij zich had. Ook kon hij de mensen laten staan.

sage uit 1967
 • Een man kon de mensen stil laten staan. Ook kon hij de vrouwen zomaar laten uitkleden, zodat ze naakt waren.
 • stil
 • Een man kon de mensen stil laten staan. Ook kon hij de vrouwen zomaar laten uitkleden, zodat ze naakt waren.

sage uit 1967
 • Ymke de Jong koe minsken stil stean litte. Ik ha wol us heard dat er de plysje fan de Ham (Ts. v. Dekken) op Hamster
 • merke stil stean litten hat.
 • Ymke de Jong heeft eens de politie op de markt stil laten staan.
 • stil
 • Ymke de Jong heeft eens de politie op de markt stil laten staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Twee mannen waren eens op bunzingjacht toen ze twee paarden zagen. De dieren stonden doodstil, alsof het beelden waren. Het waren spookpaarden.

sage uit 1967
 • stil
 • Een man vroeg Imke de Jong wat hij had aan zijn toverkunsten. Dat liet Imke hem zien door hem zomaar stijf te laten staan. Hij kon niet meer van zijn plek komen.

sage uit 1967
 • stil
 • Imke de Jong kon vrouwen zomaar in hun nakie laten staan. Ook kon hij de mensen laten staan.

sage uit 1967
 • stil
 • Een paar vrouwen zeiden niets terug toen Imke de Jong hen groette. Hij vond dat ze dan wel even konden blijven staan; de vrouwen konden geen voet meer verzetten.

mop uit 1967
 • tsjerkefolk sei psst ... psst. Sy woenen dêr mei sizze, hy moest stil wêze. Doe sei de jonge: "Niet piest hier, niet piest dat
 • stil
 • Als zijn moeder naar de kerk is, moet een jong knulletje opletten of de pan met erwtensoep aanbrandt. Het jochie roert zo hardhandig, dat een van de drie pootjes onder de pan vandaan raakt. De jongen…

sage uit 1967
 • postkantoarhâlder him stil.
 • , want 'daar mag die fijne postkantoorhouder op zitten'. De postkantoorhouder valt direct stil als hij dit verhaal hoort.
 • stil
 • Een postkantoorhouder - tevens eigenaar van een winkeltje in heiligenbeeldjes - ergert zich aan de zandtroep die een stratenmaker veroorzaakt. Ook het trage werktempo van de man is hem een doorn in…

sage uit 1966
 • staan als hij dat nog een keer deed. Toen de man het nog een keer deed, heeft hij hem inderdaad een poosje stil laten staan.
 • stil
 • Een man stond een ander heel de tijd in de weg bij het vlas plukken. De ander dreigde hem een tijdje stijf te laten staan als hij dat nog een keer deed. Toen de man het nog een keer deed, heeft hij…

sprookje uit 1966
 • snider tsjin 't wiif sei: "O, is dat neakene frommes dêr?" Doe hearde se dat it minske sei: "Dû meist dy wol stil hâlde
 • stil
 • Dienstmeid die een avond alleen thuis is, verschoont zich en gaat slapen. Ze merkt niet dat er iemand onder haar bed ligt. De volgende ochtend blijkt dat veel zilveren- en gouden spullen zijn…

sage uit 1966
 • stil
 • Twee mannen handelden eens in paarden op zondag. Maar toen ze onderweg waren met de wagen, wilden de paarden deze ineens niet meer voorttrekken. Van angst zaten ze helemaal onder het zweet.

sage uit 1966
 • stil
 • Onder het melken zei de koe opeens tegen een meisje dat ze de man melk moest geven. Ze zag buikspreker Imke de Jong staan. Imke zong en speelde harmonika. Hij kon mensen uitkleden, vastzetten en hij…

sage uit 1966
 • stil
 • Oeds Eilander kon met zijn toverboek soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Als hij achteruit las, verdwenen ze weer. Ook kon hij je stijf laten staan, of je kleren laten afzakken.

sage uit 1967
 • Sommige mensen konden anderen stil laten staan.
 • stil
 • Sommige mensen konden anderen stil laten staan.

sage uit 1967
 • Ymke Modder kon de mensen stil laten staan. Hij kon ook buikspreken. Het verhaal van het meisje die een koe aan het
 • stil
 • Ymke Modder kon de mensen stil laten staan. Hij kon ook buikspreken. Het verhaal van het meisje die een koe aan het melken is.