Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1963
 • geloofde dergelijke verhalen niet, maar was toch wel een beetje bang als hij langs het huis van een zelfmoordenaar moest.
 • bang
 • terugkomen
 • Mensen die slecht geleefd hadden, zelfmoordenaar en mensen die vermoord waren werden na hun dood weer gezien. Verteller geloofde dergelijke verhalen niet, maar was toch wel een beetje bang als hij…

sage uit 1966
 • bang
 • terugkomen
 • Naakt kindje dat in het struikgewas spookt komt niet meer tevoorschijn nadat het Onze Vader is opgezegd.

sage uit 1966
 • begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg boos op hem om de verspilde melk. Zijn vader is niet
 • bang
 • terugkomen
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

mop uit 1966
 • it hynder bang meitsje." Dat gebeurde. Doe't Jan mei 't hynder werom kom, stie Janneke dêr as in spoek alhiel yn 't wyt
 • bang
 • terugkomen
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1966
 • de ander terugkomen van het melken: zijn voetstappen zijn duidelijk te horen in de schuur. Als hij zijn hand naar hem
 • bang
 • terugkomen
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

sage uit 1951
 • bang
 • terugkomen
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sage uit 1967
 • nooit meer terugkomen!'. Harm maakt zich vlug uit de voeten en is inderdaad nooit meer teruggekomen. Het kind wordt prompt
 • bang
 • terugkomen
 • Een pasgetrouwd stel heeft al een aantal kinderen. Stammerige Harm komt altijd bij hen voor het raam staan en roept dan 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek…

sprookje uit 1967
 • gereedstaand maal. Als de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat
 • bang
 • terugkomen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1967
 • by de bosk lâns in stikje lân del. Beint wie bang. Doe't ik thús kom sei 'k tsjin mem: "Wy ha hwat sjoen. It wie krekt as
 • bang
 • terugkomen
 • Als de vertelster samen met een vriend terugkomt van boodschappen doen, schrikken ze van een door de lucht zwevend ding. Het lijkt op een grote hond. Als de vertelter het later thuis vertelt, blijkt…

sage uit 1967
 • . Mar hy woarde bang. "Ik gean mar wer yn 'e hûs", sei er. Hy smiet de gripe der hinne. Hy doarst net nei bûten ta. Wy
 • gongen wer nei de foarein ta binnentroch. Hy kom noait de reed foar wer del en ik likemin. Hwant ik wie ek bang.
 • hele gezin is bang als de man met zijn arm op een hooibaal voor het huis staat.
 • bang
 • terugkomen
 • Een weduwe heeft haar overleden man tijdens zijn leven zo slecht behandeld, dat hij steeds terugkomt om te spoken. Het hele gezin is bang als de man met zijn arm op een hooibaal voor het huis staat.

mop uit 1973
 • bang
 • terugkomen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1968
 • bang
 • terugkomen
 • Een heks kan zich veranderen in een witte kat. Als de broer van de verteller eens terugkomt van een strooptocht, ziet hij een witte kat bij het water zitten. Hij spoort zijn hond aan de kat te pakken,…

sage uit 1969
 • bang
 • terugkomen
 • Twee mannen hebben met elkaar afgesproken dat degene die het eerst sterft verslag uitbrengt hoe het in het hiernamaals is. Als een van hen doodgaat klopt hij inderdaad midden in de nacht op de deur.…

sage uit 1979
 • – ook soldaten - erg bang worden, stuurt de kastelein de soldaatjes één voor één weer terug de haard in. De kastelein
 • bang
 • terugkomen
 • Een kastelein tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat die op de tafel marcheren. Als de kroeggangers – ook soldaten - erg bang worden, stuurt de kastelein de soldaatjes één…

sage uit 1966
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een
 • bang
 • terugkomen
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.

sage uit 1966
 • bang
 • terugkomen
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1955
 • een heel ploeg en we wouwen naar de stad gaan en we zijn terug gekeerd want we wieren bang. We kuierden zo en we keken is
 • bang
 • terugkomen
 • Broer van verteller kan papieren mannetjes als hij fluit laten dansen. Alleen bij hem blijven ze staan, bij anderen vallen ze om en willen niet meer rechtop staan.

sprookje uit 1901
 • bang
 • terugkomen
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

sage uit 1901
 • In Ilpedam heb vroeger een meid ewoond: die was nergens bang voor. Ze diende in een herberg en dan plaagde ze her
 • buigt er eigen voorover en zeit: "Nee, nee hoor, je zult me niet bang make. Denk je, dat ik niet weet, dat jelui het benne
 • hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten, en vindt een paard dat vastgebonden is
 • bang
 • terugkomen
 • Moedige meid gaat weddenschap aan dat ze de slaapmuts van een gehangene meeneemt naar de herberg. Terwijl ze bezig is hoort ze lawaai en roept dat ze niet bang te krijgen is. Ze hoort iemand vluchten,…

sage uit 1901
 • teuge Kees: "As jaai den nou niet bang benne, gaan jij dan mee, want nou zit ze der alweer." Kees gong mee en, ja, nou zag
 • bang
 • terugkomen
 • Boerenknecht ziet 's avonds een vrouw in de boerderij zitten die klaaglijk zit te huilen. Hij roept de boerin en haar zoon, maar dan is de vrouw verdwenen. De tweede keer ziet de zoon haar ook, maar…

sprookje uit 1901
 • werd de rentmeester kwaad en zei: "Kerel, schei toch uit met je praatjes. Zie je dan niet dat je die juffrouw erg bang
 • een man bij hen, die beweert dat hij erg bang is. Een tweede man en een derde man voegen zich bij hen. Als de mannen
 • bang
 • terugkomen
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…

sprookje uit 1966
 • bang
 • terugkomen
 • Na het stelen van het zilveren armpje van een kind uit het graf komt het kind terug en roept om het armpje. Het kind pakt de dief vast en zegt dat hij het heeft als de dief vraagt waar het armpje is.

sage uit 1965
 • . Er loopt een raar ding bij de was. De boer is niet bang, gaat naar buiten, maar komt niet terug. Als ze hem gaan zoeken
 • bang
 • terugkomen
 • Maakte ontmoetingen met de duivel mee. Boerenmeid gaat 's avonds was van de bleek halen, maar komt verbijsterd terug. Er loopt een raar ding bij de was. De boer is niet bang, gaat naar buiten, maar…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • staat op het punt om de deur toch open te maken als ze plots nog twee kloppen op het dak hoort. De studente wordt bang en
 • bang
 • terugkomen
 • Een stel komt onderweg zonder benzine tot stilstand. De jongen loopt naar het benzinestation om benzine te halen. Hij spreekt met zijn vriendin af dat hij drie keer zal kloppen op het dak als hij…

sage uit 1969
 • . Mar heit wie der net bang foar. En 't die heit èk neat. It kom by him op 'e draei tusken Burgumerheide en Kûkherne. En it
 • bang
 • terugkomen
 • Een zwart plaagbeest vergezelt een man tot aan twee lindebomen die onderaan wit waren geverfd.