Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • bloed, dat dêr by foel, wie noait út to wiskjen. De plakken kommen der altyd wer yn. It hûs is der nou wei.
 • Een man heeft zijn dochter vermoord. Het bloed is nooit uitgewist; de vlekken komen altijd weer terug in het huis.
 • bloed
 • terugkomen
 • Een man heeft zijn dochter vermoord. Het bloed is nooit uitgewist; de vlekken komen altijd weer terug in het huis.

Trefwoorden: bloed, moord, terugkomen, vlek


sage uit 1966
 • Hjir by de nije brêge is ek us ien deastutsen woarn. Mei gjin mooglikheit koenen se dêr it bloed forwiderje. 't Kaem
 • Bij een nieuwe brug is wel eens iemand doodgestoken. Met geen mogelijkheid kan het bloed verwijderd worden. Het komt
 • bloed
 • terugkomen
 • Bij een nieuwe brug is wel eens iemand doodgestoken. Met geen mogelijkheid kan het bloed verwijderd worden. Het komt altijd weer terug.

sprookje uit 1967
 • gereedstaand maal. Als de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat
 • bloed
 • terugkomen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1967
 • Der is us ien formoarde woarn oan 'e Inia-loane (ûnder Garyp). Dat hûs dêr wennet nou Jan Duursma yn. It bloed, dat
 • dêrby op 'e flier foel, ha se der noait wer útkrije kind. Ek al slagge se in nije planke yn 'e flier, dan komt it bloed dêr
 • iedere keer nieuwe planken in de vloer, de vlekken blijven terugkomen.
 • bloed
 • terugkomen
 • De bloedvlekken van een eerder gepleegde moord kunnen nooit uitgewist worden. Ook al sla je op de plek des onheils iedere keer nieuwe planken in de vloer, de vlekken blijven terugkomen.

mop uit 1659
 • bloed
 • terugkomen
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

sage uit 1969
 • . Doe waerd it hûs him sa binaud, doe hat er himsels de hals útklaud. Der wurdt altyd sein dat it bloed fan dy moart noait
 • bloed
 • terugkomen
 • Van Sytse Bates uit de Mûzegroppeweg bestaat een rijmpje waarin gezegd wordt dat hij zijn dochter heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De bloedvlekken zijn nooit meer uit de vloer…

sage uit 1972
 • de bile krigen en syn dochter de holle ynslein en doe hat er himsels mei in mes de hals útsnien. It bloed lei op 'e
 • houten flier. Se ha de flier skjin makke, mar 't bloed koe der net ôf. Doe binne se letter hinnegong en sy ha dat bloedplak
 • het hoofd inslaat en daarna snijdt hij zichzelf de keel door met een mes. Het bloed op de houten plakken is niet schoon te
 • maken en zelfs als er nieuwe planken zijn gelegd, blijven de bloedvlekken terugkomen.
 • bloed
 • terugkomen
 • Een vader verbiedt zijn dochter te gaan schaatsen. Ze blijft maar zeuren, waarop de vader een bijl pakt en het meisje het hoofd inslaat en daarna snijdt hij zichzelf de keel door met een mes. Het…

sage uit 1990
 • , dat namelijk het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos offer voldoende is voor de vergeving van zonden). Ik ben jaren
 • bloed
 • terugkomen
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 1969
 • Oan 'e Mûzegroppewei hat yndertiid Sytse Bates syn dochter formoarde en himsels to koart dien. Sy koene letter it bloed
 • bloed
 • terugkomen
 • Aan de Mûzegroppeweg heeft Sytse Bates zijn dochter vermoord en daarna zelfmoord gepleegd. Je kan de bloedvlekken nog steeds zien zitten.

sage uit 1919
 • aan, en zonder aarzelen stak hij haar 't mes in haar hart. Zij had geen tegenstand geboden. Het bloed volgde staal en
 • tot getuige, dat er geen bloed aan zijn vingers kleefde. "Maar —" zoo vroeg de rechter, "Heb ge dien dag niet met Lebbe
 • bloed
 • terugkomen
 • Een jonge vrouw, Lebbe genaamd wordt op de grens van Vries en Norg vermoord. In eerste instantie verdenkt men een jongeman, maar deze is onschuldig. Nadat hij is vrijgelaten wil hij het meisje graag…
cohen18.jpg