Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Witte Wieven 't Was midden in de zomer. Boer B. was met zijn zoons aan het hooien. 't Hooi moest geopperd worden, 't
 • moest vlug gebeuren, daar een donderbui dreigde. 't Ging echter niet, de bui kwam geweldig opzetten. Boer B. zegt tegen zijn
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen
 • Boer B.
 • boer
 • terugkomen
 • Een boer is met zijn zoons aan het hooien. Omdat er een donderbui aan lijkt te komen, pakken ze voortijdig hun spullen en gaan naar huis. Ze laten echter hun spekpannekoeken, in een rode zakdoek…

sage uit 1966
 • jountiid moest ik molke helje fan 'e boer. It wie noch ljocht. Ik moest skean de fjilden oer. Ik hie in fjildskutte by my lyk
 • boer
 • terugkomen
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sage uit 1966
 • Ik hie my op in simmer as mier forhierd by in boer yn 'e buert fan Snits, mei noch in maet. Wy slepten yn it strie
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen
 • de ander terugkomen van het melken: zijn voetstappen zijn duidelijk te horen in de schuur. Als hij zijn hand naar hem
 • boer
 • terugkomen
 • Twee maten werken als maaier bij een boer. Op een zondagmorgen staat de ene maat al vroeg op om de boerenzoon te helpen met het melken van de koeien; de andere maat blijft lekker liggen in het stro.…

sprookje uit 1967
 • Der wie us in hoanne. Dy hearde op in kear dat de boer sei: "De hoanne, dy is sa âld al, dy is neat mear wurdich. Dy
 • de hoanne hwat de boer sein hie. De kat sei: "It giet dy ek al krekt lyk as my. Ik soe forsûpt wurde, hwant ik woarde ek
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de
 • gereedstaand maal. Als de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat
 • boer
 • terugkomen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

mop uit 1967
 • Der wie in boer, dy hie in ûnderdûker. 't Wie yn 'e tiid fan 'e oarloch. De boer en 'e frou soenen dy jouns op bisite
 • . De ûnderdûker soe op 'e baerch passe, dy't bigje woe. Mar it wie in lulke baerch. Krekt doe't de boer en boerinne wer
 • boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De onderduiker verzekert de boer dat dit geen
 • boer
 • terugkomen
 • In oorlogstijd laat een boerenechtpaar een onderduiker op een varken passen dat op het punt staat te biggen. Als de boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De…

mop uit 1659
 • VValgigheyt van een Hoovaerdighe en Laetdunckende Snijder. Een seecker Boer in Mastebroeck, hebbende een Soone die seer
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat
 • boer
 • terugkomen
 • Een boer vindt zijn zoon niet geschikt voor het boerenvak en laat hem een vak leren. De zoon wordt kleermaker en gaat een paar jaar weg. Als hij terugkomt, gedraagt hij zich zeer verwaand.

mop uit 1973
 • Yn 'e malaisetiid wienen in pear jonges der op út om wurk to finen. Doe kamen se by in hiele deune boer. Dy sei: "Ja
 • , ik ha wol wurk foar jimme, mar ite jim ek in protte?" "Né, boer," seinen se, "wy ite mar in hiel lyts bytsje." (Hwant sy
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken
 • hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin zijn tevreden. Die nacht heeft Jan honger
 • boer
 • terugkomen
 • Jan en Klaas zijn hard op zoek naar werk en kunnen bij een gierige boer beginnen mits ze niet te veel eten. Ze werken hard en na vier lepels bonenbrij stopt een van hen al met eten. De boer en boerin…

sage uit 1923
 • Heksen aan het werk Op de hoeve "Blijendaal", onder St. Annaland woonde voor een goeie honderd jaar een boer met zijn
 • boer
 • terugkomen
 • Een jongen is op bezoek bij zijn meisje, ze valt in slaap en hij ziet een hommelbij uit haar mond komen en legt een doek erover. Als de bij terugkomt en niet naar binnen kan, loopt het meisje blauw…

sage uit 1970
 • Ik en myn wiif wienen us to jounpraten by in boer yn Haulerwyk. Doe fortelde dy boer ús, der wennen by in boer in
 • op 'e stâl en hy kroep yn 't bêd. Hy lei suver krekt of dêr wie de boer. "Melkerstiid, mannen!" Sy der ôf, de klean oan
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door
 • van het paard beslaan. De volgende dag ligt de vrouw van de boer ziek in bed, haar handen diep onder de dekens weggestopt
 • boer
 • terugkomen
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

mop uit 1970
 • Der wie in boer, dy prestearde seksueel neat by syn frou. Hja hie alris mei de dokter dêroer praet. Dy sei: "Lit him
 • dan mar ris by my komme, dan sil ik him medesinen jaen." Mar de boer skamme him hwat foar de dokter, dat hy stjûrde de
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn
 • bij de boer. De vermicelli staat recht omhoog in de pan; de boer zit aan tafel met de lippen omhoog als een stier die een
 • boer
 • terugkomen
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn meid naar de dokter stuurt om het middeltje op te halen. De boerin vraagt de meid…

sprookje uit 1980
 • Heit fortelde: Dêr ha twa soldaten (twa beelden) stien yn 'e tún fan 't Barrahûs. De boer fan 't Barrahûs siet ris mei
 • in soldaet op it hynder, in kavalerist. Dy sei tsjin 'e boer: "Kin ik hjir fannacht ek sliepe en ûnderdak krije foar myn
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • boer
 • terugkomen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

mop uit 1979
 • Der wie in boer, dy hie nei de merk ta west. Dêr hied er trije kij forkocht, dy't noch by him thús op 'e stâl stienen
 • mastû dy kij net ôfleverje sûnder sinten, hear." Dat biloofde 't minske. Doe kamen de kooplju om de kij to heljen. De boer
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn
 • voldoen. De vrouw stemt toe. Als de boer thuiskomt, verwijt hij zijn vrouw dat ze 'dommer dan een koe' is omdat de kooplui
 • boer
 • terugkomen
 • Een boer verkoopt op de markt drie koeien. Omdat de drie dieren nog bij hem thuis op stal staan, waarschuwt hij zijn vrouw de koeien niet mee te geven voor er geld gegeven wordt. Als de kooplui…

sage uit 1893
 • , zijn peerd wedervond. In een afgelegen dorp der provincie Antwerpen vermiste een boer zijn peerd. Een wever uit Westerhoven
 • verre van zijne pastorij. Terwijl de boer op een kleinen afstand stond, verhaalde de wever den pastoor, hoelang het peerd
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • aangetroffen. De pastoor geeft aan dat de boer een misdaad heeft gepleegd, later blijkt dat hij iemand heeft gedood.
 • boer
 • terugkomen
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1883
 • boer
 • terugkomen
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1978
 • boer
 • terugkomen
 • Passanten die niet aanleggen bij de herberg van een heks verdwalen op de heide en komen weer terug. Na het kopen van een borrel verdwaalt men niet.

sage uit 1966
 • Ik heb ook bie n boer daind. Noast ons woonde n ander boer, dei n knecht en n maid har. Wie kwamen ja wel bie mekoar
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een
 • boer
 • terugkomen
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.

sage uit 1966
 • Was n moal n hail minne boer, dei zien waarkvolk slecht behandelde. Nou was dat niks gain biezunders, want de mainste
 • boern warn vrouger zo gierig as de pest. Zulf vratn ze zuk de pokkel vol, moar de knechtn kreegn moar zunig wat. Dizze boer
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp
 • boer niet meer gezien.
 • boer
 • terugkomen
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1903
 • . Geen mensch kon het er dan ook ophouwe. Op lest woonde er dan toch weer een boer in. Gevallig kwam daar een oude soldaat
 • - oud en grijs - bedelen. "Zoo," zei de boer: "jong soldaat, oud bedelaar: zoo'n vent moet ik net hebben. Jij moet weten dat
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht
 • nacht waken ze samen, zien de mannen weer komen, die vertrekken en nooit meer terugkomen als ze niets meer vinden. De
 • boer
 • terugkomen
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sprookje uit 1901
 • Zoo was er ook ers een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vijf mensche ware allemaal kerels as boomen. Nou
 • an 't vrije en zoo gebeurde het een keer dat ie nee twaalve thuis kwam. De boer liet hem trouw staan. De volgende dag
 • Knecht komt later thuis dan de regel is, waarop de boer hem niet meer binnen laat. Hij overnacht in de kapberg, waar
 • later mannen komen die de boer willen beroven, maar besluiten later dat met meerdere mannen uit te voeren. De burgemeester
 • boer
 • terugkomen
 • Knecht komt later thuis dan de regel is, waarop de boer hem niet meer binnen laat. Hij overnacht in de kapberg, waar later mannen komen die de boer willen beroven, maar besluiten later dat met…

mop uit 1902
 • Zoo was er nog er es een boer en die was ook erg dom, maar die had een knecht die nog al erg verstandig was. Die knecht
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij
 • boer
 • terugkomen
 • Slimme knecht belooft de domme boer terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Hij komt ze inderdaad tegen en keert terug.

mop uit 1911
 • . Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de
 • geschreeuw kwam de boer naar buiten en toe wier verdikkie de pastoor nog as een dief afgeranseld.
 • boer
 • terugkomen
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1977
 • Jan Monsma Der kaam ris in boer by Jan Monsma. 'Wat mankeart jo?' Sa en sa. Se praten wat, en doe sei Monsma: 'No
 • moatte jo mei in fjirtjin dagen mar weromkomme en dan moatte jo jo wetter meinimme'. No, de boer nei hûs en dy sparre al syn
 • veertien dagen maar moet terugkomen en dan zijn urine meebrengen. Twee weken erna komt de boer weer. Hij geeft een klein flesje
 • Een boer komt bij Jan Monsma de dokter en vertelt dat hij zich niet zo goed valt. De dokter zegt tegen hem dat hij over
 • boer
 • terugkomen
 • Een boer komt bij Jan Monsma de dokter en vertelt dat hij zich niet zo goed valt. De dokter zegt tegen hem dat hij over veertien dagen maar moet terugkomen en dan zijn urine meebrengen. Twee weken…

sage uit 1965
 • meer, dat ze mit de duvel te moakn kreegn. Ain keer heb k dr wat van mitmoakt. t Was op n oavend en ik was bie de boer in
 • non toch wol zain heb, dat wai k nich, man dr luip n roar ding bie de waske.” Wie wurn al wat baange, man de boer zee
 • . Er loopt een raar ding bij de was. De boer is niet bang, gaat naar buiten, maar komt niet terug. Als ze hem gaan zoeken
 • ligt de boer bewusteloos tussen de was. Als hij op bed wordt gelegd kan hij als laatste nog zeggen dat men zich niet aan
 • boer
 • terugkomen
 • Maakte ontmoetingen met de duivel mee. Boerenmeid gaat 's avonds was van de bleek halen, maar komt verbijsterd terug. Er loopt een raar ding bij de was. De boer is niet bang, gaat naar buiten, maar…

sage uit 1966
 • steen weer op de goede plaats ligt, want de geest van de man heeft natuurlijk geen rust gehad.” De gemene boer was niet meer
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem
 • boer
 • terugkomen
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem vragen waar hij de steen neer moet leggen. Nadat die als antwoord geeft dat de…

sage uit 1962
 • , maar verder was daar geen kwaad bij. Wat de duivel op zijn geweten had? Hoor maar. Daar rijdt een boer met zijn wagen over
 • boer
 • terugkomen
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel kan doen, zoals de spraak ontnemen, stembanden doen verlammen, paarden dood neer…