Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • dienst
 • terugkomen
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1893
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • dienst
 • terugkomen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

mop uit 2007
 • omdat het koud is mag hij bij hoge uitzondering in het voorportaal uit de wind blijven staan. De dienst begint en de zwerver
 • dienst
 • terugkomen
 • Zwerver die op zondag naar een kerkdienst wil, krijgt van de koster opdracht zich eerst te wassen en schone kleren aan te trekken. Vanwege de kou mag hij in het voorportaal staan, waar jezus naast hem…

sprookje uit 1901
 • ." En zoo hadde ze een goeje avond. Toe ze weer bij het vuur zatte, begon de koning weer over de dienst en na veel viere en
 • dienst
 • terugkomen
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

sage uit 1903
 • kwame zes man binnen met uitgetrokken sabel. Het waren van die hooggeplaatste onder dienst vandaan: een kernel, een
 • nacht waken ze samen, zien de mannen weer komen, die vertrekken en nooit meer terugkomen als ze niets meer vinden. De
 • dienst
 • terugkomen
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

mop uit 1974
 • hem in dienst te nemen als tuinman. In de tuin wijst de koning zijn nieuwe tuinman op een prachtige aardbei die voor zijn
 • dienst
 • terugkomen
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de…

sage uit 1962
 • paratroops. Een kolonel, die van de huiselijke haard hield, zat als hij geen dienst had, geregeld in onze huiskamer. Bij een
 • dienst
 • terugkomen
 • Onder de Maas door zou een onderaardse gang lopen. Een hond die de gang ingejaagd is, is niet teruggekomen. Engelse officier die in 1944 in de ruine van het kasteel is ingekwartierd, gaat met…

mop uit 2006
 • !' De leugenachtige dominee 'Een dominee moet op een zondag weer naar de kerk om de dienst te leiden. Hij weet zich echter
 • dienst
 • terugkomen
 • Voorbeelden van christelijke grappige vertellingen.

sprookje uit 1901
 • . Hier moest hij dienst nemen en werd Kozak. Natuurlijk werd hij streng bewaakt. Op een goeien dag zag hij zijn arend weer
 • dienst
 • terugkomen
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

sprookje uit 1901
 • en hem op een van hun paarden bonden. Zo namen ze hem mee naar Moskou. Hier dwongen ze hem om dienst te nemen en hij werd
 • dienst
 • terugkomen
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…