Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • geest
 • terugkomen
 • Het gebeurde wel dat gestorvenen terugkwamen als de mensen hun beloftes, die ze gemaakt hadden tijdens het leven van de dode, niet nakwamen. De dominee moest er dan bij komen, om de gestorvene te…

sprookje uit 1966
 • klaaglijk 'Mijn been! Mijn been!' roept. Iedereen begrijpt dat de geest van het overleden meisje ronddoolt. Dit herhaalt zicht
 • geest
 • terugkomen
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1967
 • letter, as hja de bargen fuorje moest, dan forskynde dat bern altyd wer as geest. Dan lei it de hantsjes om 'e rânne fan 'e
 • de geest van het kind steeds. Het kindje legt steeds de handjes om de varkenstrog.
 • geest
 • terugkomen
 • Een alleenstaande moeder gooit haar kind uit wanhoop voor de varkens. Als ze later de varkens gaat voeren, verschijnt de geest van het kind steeds. Het kindje legt steeds de handjes om de varkenstrog.

sage uit 1967
 • geest
 • terugkomen
 • Een weduwe heeft haar overleden man tijdens zijn leven zo slecht behandeld, dat hij steeds terugkomt om te spoken. Het hele gezin is bang als de man met zijn arm op een hooibaal voor het huis staat.

sage uit 1968
 • geest
 • terugkomen
 • Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk. Als hij met zijn kersverse bruid van het gemeentehuis terugkomt, wacht zijn eerste…

sage uit 1970
 • De eerste avonden na de begrafenis werd de deur niet op slot gedaan, anders kon de geest niet meer binnen komen.
 • geest
 • terugkomen
 • De eerste avonden na de begrafenis werd de deur niet op slot gedaan, anders kon de geest niet meer binnen komen.

sage uit 1923
 • tooverheks was, wier geest uitging om in de gedaante van een dier hier en daar kwaad te brouwen. Nu werd het hem meteen duidelijk
 • geest
 • terugkomen
 • Een jongen, op bezoek bij zijn meisje, ziet als ze in slaap is gevallen, een lichtje haar mond verlaten en na een tijd weer terugkeren, waarop het meisje bijkomt. Hij vertelt het iemand en die zegt,…

sage uit 1971
 • Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij
 • geest
 • terugkomen
 • Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij is nooit meer teruggekomen.

sage uit 1971
 • verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt, kom bij mij, zo gij van de duivel zijt
 • , verwijder u'. De geest verdwijnt en komt nooit meer terug.
 • geest
 • terugkomen
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt,…

sage uit 1967
 • geest
 • terugkomen
 • Een overleden vrouw verschijnt aan een vrouwelijk familielid. Dit familielid gaat naar de pastoor voor raad, die zegt haar de verschijning te ondervragen. De overleden vrouw blijkt een belofte te…

sage uit 1967
 • geest
 • terugkomen
 • Mensen die gestolen hadden kwamen na hun dood terug om te spoken.


sage uit 1965
 • geest
 • terugkomen
 • Oneerlijke mensen kunnen het in hun graf niet uithouden en keren na hun dood terug. Bij een oneerlijke man werd de kist bij de begrafenis bovendien zo zwaar dat het paard hem haast niet meer kon…

sage uit 1966
 • kneepn hom veur dei geest.
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een
 • geest
 • terugkomen
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.

sage uit 1966
 • komt ze weer; in de geest. Ik heb in Uelsen (Duitsland) ewaarkt en doar is dat gebeurd. Vlak bie de kerke woonde Bonnink
 • komp weer.” Ze wus dat, want ze had hum al wel zien. Zijn geest dan. “t Is goed”, zei de man, “maar laat et venster lös
 • verblijft die hem vraagt wat er aan de hand is. De geest geeft aan dat hij kan rusten als zijn schuld aan de armen is voldaan
 • . De reiziger belooft daar voor te zorgen. Als bewijs pakt de geest de punten van het laken die zwart worden. Reiziger
 • geest
 • terugkomen
 • Man keert na zijn dood terug naar de kamer waar hij tijdens zijn ziekte lag. Man verschijnt op kamer waar reiziger verblijft die hem vraagt wat er aan de hand is. De geest geeft aan dat hij kan rusten…

sage uit 1966
 • geest loopn en stekt hom den zien buusdouk tou. Ie moutn reekn, aanpakn mit de blode handen duzzen ze zo aine nait. De geest
 • geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de zakdoek en verdwijnt meteen. Nadien is de
 • geest
 • terugkomen
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1966
 • laank dood was. Nou was dr wel wat aan te doun. De lu pakten deure dr uut en zetn dei andersom dr weer in. Den kon de geest
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan
 • geest
 • terugkomen
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan dan de klink niet vinden.

sage uit 1901
 • geest
 • terugkomen
 • Boerenknecht ziet 's avonds een vrouw in de boerderij zitten die klaaglijk zit te huilen. Hij roept de boerin en haar zoon, maar dan is de vrouw verdwenen. De tweede keer ziet de zoon haar ook, maar…

sage uit 1966
 • geest
 • terugkomen
 • Soms past de lijkkleding niet in de kist van een dode. Dan komt hij terug om de rest te halen. Deze kleding moet hem dan worden toegegooid, het geven is namelijk niet verantwoord.

sage uit 1957
 • half uur zweefde er weer iets geheimzinnigs naar binnen. Toen eerst sloeg het meisje haar ogen op, want haar geest was naar
 • een half uur komt die vreemde gedaante weer naar binnen en zweeft naar het meisje terug. Doordat haar geest weer is
 • geest
 • terugkomen
 • Een jongen zit met zijn vriendin bij het haardvuur te vrijen. Door de hitte vallen ze in slaap. De jongen wordt wakker maar het meisje blijft rustig doorslapen. Hij ziet iets vreemd van haar afkomen…

sage uit 1966
 • sie nich weer.” De geest is er nooit meer west. De man, dei mie dat vertelde, log er niet om; ie hef mie t al wel zes keer
 • geregeld. Nu komt ze niet meer.” De geest is er nooit meer geweest. De man, die me dat vertelde, loog er niet om, hij heeft het
 • geest
 • terugkomen
 • Er stond een huisje in Oosterveld. Vóor het huisje groeide een vlierstruik. Zekere avond komt de man thuis en denkt: “Loopt daar iemand voor mijn huis langs?” Want hij zag iemand lopen. In huis…

sage uit 1968
 • geest
 • terugkomen
 • Slechte mensen, zij die schulden of beloften niet nagekomen waren, kwamen terug om hun rust te vinden. Daaronder zou Dünerheer, een rijke Duitser die op een gemene manier grond had gekocht, zijn. Een…

sage uit 1966
 • steen weer op de goede plaats ligt, want de geest van de man heeft natuurlijk geen rust gehad.” De gemene boer was niet meer
 • geest
 • terugkomen
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem vragen waar hij de steen neer moet leggen. Nadat die als antwoord geeft dat de…

sage uit 1962
 • geheime krachten, om de boze mens reeds hier op aarde te straffen. De geest van een mens, die gedoemd wordt, na de scheiding
 • geest
 • terugkomen
 • Spookverschijningen zijn geesten van mensen die op aarde slecht hebben gedaan. Ze kunnen alleen door gebed worden verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg,…

sage uit 1962
 • Verbannen van spoken: Bij bezetenheid door boze geest, of wanneer iemand door de kwade hand geraakt werd, riep men de
 • pastoor, haar kind van de boze geest te verlossen. Deze vroeg haar, of er soms geregeld iemand kwam, om een of ander te vragen
 • Door gebeden van een priester en zelf bidden verlossing van een boze geest of de kwade hand. Van hekserij verdachte
 • geest
 • terugkomen
 • Door gebeden van een priester en zelf bidden verlossing van een boze geest of de kwade hand. Van hekserij verdachte vrouw maakt kinderen ziek. Pastoor raadt moeder aan de vrouw die geregeld een zeis…