Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

sage uit 1963
 • vertelsels deurgoans nich. Man as ik langs ’t stee mös, wor dai man zuk van ’t leven beroofd har, dan was ‘k toch ’n beetken
 • leven
 • terugkomen
 • Mensen die slecht geleefd hadden, zelfmoordenaar en mensen die vermoord waren werden na hun dood weer gezien. Verteller geloofde dergelijke verhalen niet, maar was toch wel een beetje bang als hij…

sage uit 1955
 • leven
 • terugkomen
 • Man heeft last van nachtmerries, waarop een buurman voor het slapen gaan meel op zijn gezicht strooit. De volgende ochtend staat er een vrouw die zich een nachtmerrie noemt, in huis. Na jaren het…

sage uit 1966
 • dy't se sokken by har leven dien hienen. Dan moest der in dûmny by komme om sa'n forstoarne to freegjen hwat er winske.
 • Het gebeurde wel dat gestorvenen terugkwamen als de mensen hun beloftes, die ze gemaakt hadden tijdens het leven van de
 • leven
 • terugkomen
 • Het gebeurde wel dat gestorvenen terugkwamen als de mensen hun beloftes, die ze gemaakt hadden tijdens het leven van de dode, niet nakwamen. De dominee moest er dan bij komen, om de gestorvene te…

sprookje uit 1968
 • leven
 • terugkomen
 • Een man is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw weet hem vrij te krijgen met een raadsel dat de rechters niet kunnen oplossen. Het raadsel luidt: 'Toen ik heenging en terugkwam, nam ik zes…

sage uit 1968
 • , ik sit hjir by in bosk fodden!" Dêr hie gjin leven mear yn sitten. Skoanheit waerd binaud en woe wol fuort, mar hy koe
 • net fuort komme. Dat hie sa in moai skoft duorre. Op in momint, dêr hie 't leven der wer yn west, doe hie se wer krekt sa
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen
 • leven
 • terugkomen
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen. Het meisje zit er als een levenloze bundel vodden bij. Het meisje zit voor dood…

sprookje uit 1980
 • de vuist de hersens in te slaan. De soldaat rekent daarop af met een hele roversbende. De enige rover die in leven blijft
 • leven
 • terugkomen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1965
 • omdat ik zo liefdeloos was in het leven. Voor jou is het nog niet te laat, maar dan moet je snel handelen, want je hebt niet
 • Dode vrouw keert weder om haar zuster te waarschuwen voor een liefdeloos leven. Deze bekeert zich.
 • leven
 • terugkomen
 • Dode vrouw keert weder om haar zuster te waarschuwen voor een liefdeloos leven. Deze bekeert zich.

sage uit 1965
 • in hun leven eens een grenspaal verzet hadden. Meestal riep men hen dan toe dat ze de paal moesten zetten waar ze hem
 • leven
 • terugkomen
 • De geest van een grenspaalverzetter werd verlost door te roepen de paal te zetten waar hij hem vandaan gehaald had.

sprookje uit 1893
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • brengen op het leven in de hel en op den dagelijkschen arbeid en de eigenschappen zijner geleiders. Ik heb wel eens gehoord
 • leven
 • terugkomen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1967
 • leven
 • terugkomen
 • Een overleden vrouw verschijnt aan een vrouwelijk familielid. Dit familielid gaat naar de pastoor voor raad, die zegt haar de verschijning te ondervragen. De overleden vrouw blijkt een belofte te…

sage uit 1966
 • Als mensen terugkomen van de begrafenis van een schoenmaker, zien ze hem gewoon weer naast zijn huis schoenen lappen.
 • leven
 • terugkomen
 • Als mensen terugkomen van de begrafenis van een schoenmaker, zien ze hem gewoon weer naast zijn huis schoenen lappen.

sage uit 1990
 • mijn leven. Elk jaar op 31 oktober viert ons dorp, onze stad, ons land, in feite een groot deel van de wereld een feestdag
 • tot Hem en vanaf die tijd is mijn leven niet meer hetzelfde geweest. In plaats van me bezig te houden met de dood, ken ik
 • leven
 • terugkomen
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 1966
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een
 • leven
 • terugkomen
 • Knecht en meid zien de vorige bewoner die slecht had geleefd terugkomen in de gedaante van een zwevende geest in een witte mantel.

sprookje uit 1901
 • leven
 • terugkomen
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

sprookje uit 1903
 • leven
 • terugkomen
 • Jonge postrijder berooft en vermoordt de rijke veehandelaar die hij naar de stad moet brengen. De man zegt hem dat de moord door de zon zal uitkomen. De moord blijft onopgehelderd, de jongen verhuist…

legende uit 1970
 • betalen. De jaloerse werklui doodden haar echter uit hebzucht. Soter kwam na haar dood weer tot leven om samen met haar
 • leven
 • terugkomen
 • De Dordrechtse maagd Soter had drie penningen in haar buidel. Deze buidel raakte echter nooit leeg, want de drie penningen verschenen steeds weer opnieuw. Met het oneindige geld besloot Soter de bouw…

sage uit 1962
 • kwade straft). Mensen met een minder goed geweten leven steeds in vrees voor straf. God bedient zich van de duivel en zijn
 • leven
 • terugkomen
 • Spookverschijningen zijn geesten van mensen die op aarde slecht hebben gedaan. Ze kunnen alleen door gebed worden verlost van hun straf. Spoken die een waar antwoord krijgen op hun vraag blijven weg,…

sage uit 1970
 • leven
 • terugkomen
 • Achter Langeveen worden de paarden door iets afgetuigd. Als één van de rijders een kruis slaat, gebeurt het niet meer. Mensen die bij het begraven niet met aarde worden bedekt keren na de dood…