Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Een man ging sigaren kopen en dan kwam ie nooit meer terug. Daar werd dan nooit meer iets van gehoord.
 • Een man gaat sigaren kopen en komt nooit meer terug.
 • man
 • terugkomen
 • Een man gaat sigaren kopen en komt nooit meer terug.

sage uit 1966
 • Hjir hat froeger in âld man wenne, dy hong nachts faek oer de ûnderdoar hinne, dan moest er hwat sjen. Heit hat him sa
 • Man moet 's nachts zaken zien.
 • man
 • terugkomen
 • Man moet 's nachts zaken zien.

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • loopt de zoon het perron op. Intussen stapt een Duitse officier de coupé binnen, ziet de oude man zitten, steekt zijn arm
 • man
 • terugkomen
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • zij komt niet meer terug. "Wat idioot, ik ga even kijken," zegt de andere man. Ook hij blijft weg. Vervolgens zoekt de
 • pasgetrouwde man zelf alles af, maar iedereen lijkt van de aardbodem verdwenen. Wanneer hij terugkomt in het hotel, blijkt het
 • eerst de andere vrouw en daarna de andere man gaan kijken, komen ook zij niet terug. Na veel zoeken blijkt dat het andere
 • man
 • terugkomen
 • Pasgetrouwd paar gaat met ander stel naar de film, waar de pasgetrouwde vrouw niet terugkomt van toiletbezoek. Als eerst de andere vrouw en daarna de andere man gaan kijken, komen ook zij niet terug.…

sage uit 1968
 • Topwear is in gehucht ûnder Grinzer Pein. Froeger hat dêr in man wenne, dy hiet fan Top. Dy man hat in skoft fuort west
 • Op de Grinzer Pein woonde vroeger een man, die heette Top. Na een lange tijd weg geweest te zijn, kwam hij weer terug
 • man
 • terugkomen
 • Op de Grinzer Pein woonde vroeger een man, die heette Top. Na een lange tijd weg geweest te zijn, kwam hij weer terug. De mensen zeiden: "Top is er weer." Zo kreeg het gehucht de naam Topweer.

sage uit 1968
 • Jurjen Keuning wie in hiel apart man. Doe't er in skoft dea west hie, seinen se: "Jurjen is ek werom. Hy is werom kom
 • man
 • terugkomen
 • Na de dood van Jurjen Keuning werd er over hem gezegd, dat hij teruggekomen was als een spreeuw.

sage uit 1968
 • It wie yn 't bigjin fan ús trouwen. Myn man wie yn Dútslân oan 't wurk. Ik wist noch net hwannear't er thúskomme soe
 • . 'k Siet op in joun by de tafel. Dêr stie myn man foar 't glês, in bytsje roungear. Hy hie roetswart hier en in swarte
 • Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige
 • man
 • terugkomen
 • Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige thuiskomst: een paar dagen later staat hij inderdaad op de stoep.

sage uit 1967
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege
 • man
 • terugkomen
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege fles drank met een kaart weg. De fles komt later gevuld weer terug. Dat is het werk…

sage uit 1967
 • Een man komt terug uit de kroeg en ziet plotseling een wit ding in de wei. Als hij het ding een schop geeft, gaat het
 • ding op zijn klompen zitten. Het ding smijt de man vervolgens zomaar in de berm.
 • man
 • terugkomen
 • Een man komt terug uit de kroeg en ziet plotseling een wit ding in de wei. Als hij het ding een schop geeft, gaat het ding op zijn klompen zitten. Het ding smijt de man vervolgens zomaar in de berm.

sage uit 1967
 • by syn mem yn. Dat minske wie widdou. 't Wie âlde Piere Mat en sy hie o sa min mei har man kind. Yn Surhuzum seinen se
 • : "Alde Piere Mat komt jouns, as de lampe op is, net bûten. Hwant dan mat se har man Pier sjen." Ik wenne dêr as feint. Mar ik
 • Een weduwe heeft haar overleden man tijdens zijn leven zo slecht behandeld, dat hij steeds terugkomt om te spoken. Het
 • hele gezin is bang als de man met zijn arm op een hooibaal voor het huis staat.
 • man
 • terugkomen
 • Een weduwe heeft haar overleden man tijdens zijn leven zo slecht behandeld, dat hij steeds terugkomt om te spoken. Het hele gezin is bang als de man met zijn arm op een hooibaal voor het huis staat.

sage uit 1968
 • Een vrouw komt erachter dat ze geen zout in huis heeft voor de aardappelen. Haar man - een supersnelle schaatser
 • man
 • terugkomen
 • Een vrouw komt erachter dat ze geen zout in huis heeft voor de aardappelen. Haar man - een supersnelle schaatser - biedt aan zout te halen op de schaats. Als hij terugkomt, zijn de aardappelen nog…

sage uit 1968
 • Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk
 • bruidswagen. Zijn eerste vrouw blijft hem doorlopend kwellen. De man raakt er dusdanig overstuur van, dat hij zichzelf opknoopt.
 • man
 • terugkomen
 • Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk. Als hij met zijn kersverse bruid van het gemeentehuis terugkomt, wacht zijn eerste…

sprookje uit 1968
 • Der wie us in frou, dy har man moest sitte. Hja gong nei de rjochters ta en sei: "Hearen, as ik jim in riedsel opjow
 • , dat jimme net oplosse kin, mei myn man dan frij?" Dat stienen se har ta. Doe sei se: Toen ik henen ging en toen ik weder
 • Een man is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw weet hem vrij te krijgen met een raadsel dat de rechters
 • man
 • terugkomen
 • Een man is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw weet hem vrij te krijgen met een raadsel dat de rechters niet kunnen oplossen. Het raadsel luidt: 'Toen ik heenging en terugkwam, nam ik zes…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy stie bûtendoar to pisjen. Doe stiek him in wesp yn 'e lul. En dat bigoun to swollen. Dat bikaem net
 • even by jo sjen." Do wie syn lul sa opset, helte dikker as oars. De dokter sei tsjin him: "Mar man, hwerom binne jo net wer
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo
 • man
 • terugkomen
 • Man komt niet terug voor controle van zijn door een wespensteek opgezwollen geslachtsdeel, want zijn vrouw wil het zo houden.

sage uit 1968
 • Een man die terugkomt van een feestje hoort op verschillende plaatsen een groot kabaal, hoewel er niets te zien is. Het
 • man
 • terugkomen
 • Een man die terugkomt van een feestje hoort op verschillende plaatsen een groot kabaal, hoewel er niets te zien is. Het blijken de duivel en zijn maten te zijn.

mop uit 1977
 • Een man en een vrouw die waren op visite. De vrouw at altijd veel te veel, die kon haar fatsoen niet houden. De man zei
 • de tafel lag de vrouw op de voet. Ze dacht dat haar man dat deed en ze legde de lepel neer. Toen ze 't eten daan hadden
 • Een stel gaat op visite. Omdat de gulzige vrouw altijd teveel eet, spreekt haar man met haar af haar een teken te
 • nacht kan de vrouw de slaap niet vatten van de honger en ze stuurt haar man uit bed om wat eten uit de kelder te halen. Als
 • man
 • terugkomen
 • Een stel gaat op visite. Omdat de gulzige vrouw altijd teveel eet, spreekt haar man met haar af haar een teken te zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal…

sage uit 1977
 • del. De man moete net ien. It ljocht gong troch it doarp en sweefde nei 't tsjerkhôf ta. Dêr waerd it wei yn in grêf. 't
 • Een man komt terug van schaatsen en ziet plotseling een vreemd, zwevend licht. Het licht zweeft naar een kerkhof en
 • man
 • terugkomen
 • Een man komt terug van schaatsen en ziet plotseling een vreemd, zwevend licht. Het licht zweeft naar een kerkhof en verdwijnt in een graf. Het is een wilde lantaarn.

sage uit 1971
 • Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij
 • man
 • terugkomen
 • Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij is nooit meer teruggekomen.

sage uit 1971
 • Us mem fortelde, der hie ris in sterfgefal yn Stiensgea west. De man wie allinne oerbleaun. Elke joun, om in ûre of
 • acht hinne, kaem der ien by him yn 'e hûs by de leider del. Dat koe dy man op 't lêst net langer úthâlde en hy helle dûmny
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet
 • man
 • terugkomen
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt,…

sage uit 1970
 • In nachtmerje is in man of in frou. Ien fan 7 susters of ien fan sawn bruorren is in nachtmerje. In widdoufrou njonken
 • man dy't dy widdoufrou doe fangd hat. Alles yn 'e hûs siet goed fêst en alles wie ticht. Hy moat der troch it kaeisgat yn
 • man
 • terugkomen
 • Een nachtmerrie is er een van zeven broers of zussen. Een nachtmerrie kan niet wegkomen als ze iets op zich heeft - bijvoorbeeld meel. Een vrouw heeft eens een mannelijke nachtmerrie gevangen door…

sage uit 1969
 • As âlde Rikele Myt har man op stap gong nei Stêdskanael to baggeljen of nei de boer op 'e Grinzer klaei, dan song se
 • Als de man van Rikele Myt wegging om te werken, zong ze: "Din, din, din, daar gaat mijn ezel ook weer heen." Als hij
 • man
 • terugkomen
 • Als de man van Rikele Myt wegging om te werken, zong ze: "Din, din, din, daar gaat mijn ezel ook weer heen." Als hij weer terugkwam, zong ze: "Don, don, don, daar komt mijn ezel weerom."

sprookje uit 1980
 • ekstra op hoe't hja him opheine soe. As in man in apel opfange sil wylst er sit, slacht er de skonken tsjin elkoar oan. In
 • it in man wie. Hy wie dea. Hja bleauwen wekker. Der kamen dy nachts noch mear rovers by de doar. Dy ha se allegear
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • elkaar slaat, weten de boer en de soldaat dat er een man - wellicht een rover - in huis is. De boer stuurt de 'vrouw' weg met
 • man
 • terugkomen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

broodjeaapverhaal uit 1973
 • Der wennen yn 'e Koaten in man mei in frou en in soan. De man hie hwat buorkerije en de soan fortsjinne der by troch
 • wurksumheden om utens. Sa koenen se it skoan mei elkoar rêdde. Mar doe woarde dy âld man siik en hy forstoar. Doe bleau dy widdou
 • Zie ook type VDK 1659A*, De man die niet lezen en schrijven kon.
 • niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te beproeven, wordt hij een rijk man. Pas jaren
 • man
 • terugkomen
 • Een ongeletterde jongen aast op een kostersbaantje, nadat zijn vader is overleden, maar de dominee wil de analfabeet niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te…

sage uit 1893
 • veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man, door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor
 • , die aldaar zijn handwerk dreef, raadde den man met hem derwaarts te gaan, om den pastoor te verzoeken, zijn peerd aan te
 • man
 • terugkomen
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sprookje uit 1893
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
 • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
 • man
 • terugkomen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…