Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • zak van den eigenaar terug te keeren. Hij was te verkrijgen in den Sint Jans nacht, op de plaats genaamd "De Kruis", nl
 • zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt van twee polderwegen opstellen. Er trekt dan
 • Sint Jans nacht
 • nacht
 • terugkomen
 • Een wisseldaalder is een daalder die iedere keer nadat hij uitgegeven is, weer in de zak van de eigenaar terugkomt. Om zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt…

sage uit 1978
 • wie hast nacht, en ja, doe hearde se wat. Se tocht, ik moat der gau hinne, dat se sette mei de boat oer, mar doe't se dêr
 • nacht
 • terugkomen
 • Een vissersdochter moet op een avond op de aak van haar vader (die even weg is) passen. Als hij terugkomt, moet ze hem overzetten. Als ze laat die avond geluid hoort, denkt ze dat haar vader…

sage uit 1955
 • nacht
 • terugkomen
 • Man heeft last van nachtmerries, waarop een buurman voor het slapen gaan meel op zijn gezicht strooit. De volgende ochtend staat er een vrouw die zich een nachtmerrie noemt, in huis. Na jaren het…

sage uit 1966
 • in pear kearen sjoen, as er yn 'e nacht fan 't terskjen werom kom.
 • nacht
 • terugkomen
 • Man moet 's nachts zaken zien.

broodjeaapverhaal uit 1987
 • nacht
 • terugkomen
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

sage uit 1951
 • Op 'e Burgumer Nijstêd wenne in feint by in boer. Dy feint seach op in nacht in deakiste oer de flier stean. Hy hiet
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de
 • nacht
 • terugkomen
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sprookje uit 1967
 • us ast ergens ek in ljochtsje gewaer wurde kinst. Wy matte in ûnderdak ha foar de nacht." Doe fleach de hoanne boven yn
 • sitten, en de hoanne boppe yn 'e hoannebalken en de houn by de doar en de ezel by 't potrak. Yn 'e nacht kommen de rovers
 • gereedstaand maal. Als de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat
 • nacht
 • terugkomen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

sage uit 1966
 • Twa bruorren Feddema oan 'e Tiemewei hienen us oan 't fiskjen west. Doe seagen se midden yn 'e nacht yn 'e fierte mei
 • Twee broers komen midden in de nacht terug van vissen als ze bij lichtmaan plotseling een vrouw zien aankomen met een
 • nacht
 • terugkomen
 • Twee broers komen midden in de nacht terug van vissen als ze bij lichtmaan plotseling een vrouw zien aankomen met een blinkend voorwerp. Vlak daarna is de vrouw verdwenen. Het is een spookvrouw.

sage uit 1968
 • praetten hwat en sa, en sa waerd it stadichoan letter. Doe't it in eintsje yn 'e nacht op wie, tocht skoanheit: "Myn goeije God
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen
 • nacht
 • terugkomen
 • Een jongen die verkering heeft met een heks, ziet middenin de nacht plotseling het leven uit zijn vriendin verdwijnen. Het meisje zit er als een levenloze bundel vodden bij. Het meisje zit voor dood…

mop uit 1969
 • nacht
 • terugkomen
 • Een vrouw schaamt zich zo erg voor haar gulzige echtgenoot, dat ze met hem afspreekt hem tijdens een bezoek aan familie een teken te geven, zodra zij vindt dat haar man voor het fatsoen genoeg gehad…

mop uit 1977
 • nacht kan de vrouw de slaap niet vatten van de honger en ze stuurt haar man uit bed om wat eten uit de kelder te halen. Als
 • nacht
 • terugkomen
 • Een stel gaat op visite. Omdat de gulzige vrouw altijd teveel eet, spreekt haar man met haar af haar een teken te zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal…

sage uit 1970
 • dêr levere hie. De jouns kaem er werom. Hy hie in lyts hountsje by him. Hy roan de Godleas Singel del by nacht. Doe't er
 • nacht
 • terugkomen
 • Een veenbaas is met veel geld 's nachts onderweg naar huis. Hij hoort mensen aankomen en kruipt met zijn hondje onder een omgekeerde schouw. De mannen denken dat de veenbaas nog moet komen en wachten…

sage uit 1970
 • der út. Dy wie frijhwat nijsgjirrich, hwant it wie midden yn 'e nacht. Doe sei de lytsfeint tsjin him: "Ik sil 't dy goed
 • to sizzen, dû hoechst hjir net wer to kommen yn 'e nacht, hwant ik doch it net wer." "Ik kom ek net wer", sei de
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door
 • komt. De jongste knecht rijdt die nacht weer naar de smid en laat de hoefijzers verwijderen. Hij laat de vrouw vervolgens
 • nacht
 • terugkomen
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sprookje uit 1980
 • verklaart tegen de vrouw dat hij de nacht bij zijn paard in de stal doorbrengt. Eerder heeft de soldaat naast het paard een
 • nacht
 • terugkomen
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1965
 • nacht
 • terugkomen
 • Zwarte kat wordt betrapt bij het stelen van kippen, maar vermijdt de strop. Dan leggen ze een kruisbeeld onder de drempel en de heks komt niet meer.

sage uit 1966
 • heur; de hiele nacht gien oge dicht had; et beweegt in t kuzn; zol ie naar de duvelbaander wiln veur ons?” Ik ze: “Niet
 • nacht
 • terugkomen
 • Man vraagt of verteller naar duivelbanner wil gaan omdat ze niet kunnne slapen van beweging in hun kussen. Verteller schudt kussen op. Na het sterven van vrouw komt ze terug, maar als haar man haar…

sage uit 1966
 • t Is nog moar vief joar leden. Hier luip n man altied bie nacht en ontied bie t pad. Dr wordt verteld, dat e zien vrouw
 • nacht
 • terugkomen
 • Man van wie wordt verteld dat hij zijn vrouw vermoord heeft, loopt vaak buiten. Hij ziet regelmatig zijn vrouw, waardoor hij onrustig wordt. Ook vertelt hij de verteller dat ze in de deur staat, zodat…

sage uit 1966
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan
 • nacht
 • terugkomen
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan dan de klink niet vinden.

sage uit 1903
 • en daarom noemde zij zijn huis het vogelenhuisje. Op een goeien nacht hoorde nie mooi zingen. Hij gong kijken, maar zag
 • nacht
 • terugkomen
 • Man hoort 's nachts zingen, gaat kijken en ziet een vrouw uit een boterton stappen. Na haar verdwijnen verbergt de man de boterton met de pollepels. Bij terugkomst komt de vrouw bij de man en zegt dat…

sprookje uit 1901
 • kaarten, maar het duurt tot begin van de nacht dat de mannen komen. Ze doen eerst alsof ze willen overnachten, maar als ze
 • nacht
 • terugkomen
 • Knecht komt later thuis dan de regel is, waarop de boer hem niet meer binnen laat. Hij overnacht in de kapberg, waar later mannen komen die de boer willen beroven, maar besluiten later dat met…

sage uit 1922
 • nacht hoorde hij mooi zingen. Hij dacht: wat kan daarvan de reden zijn? en ging eens kijken. Maar er was niets. Hij wou weer
 • nacht
 • terugkomen
 • Waarneming dat kollen in een botermoud varen, met pollepels als roeispanen, en dat zij zich daarom kleiner maken. Man verstopt de moud, en geeft die terug in ruil voor koeken die hij echter niet durft…

mop uit 1906
 • barmhartiger, dat deer sliep ze die nacht. Toe ze weg gong, zei ze: "Het werk dat je eerst doene, zel je zes weken doen." "Wel
 • nacht
 • terugkomen
 • Het spreekwoord dat als het met St. Margriet regent, het zes weken zal regenen, is ontstaan doordat ze een oude vrouw geen onderdak wil geven. Haar buurvrouw wel, en tegen haar zegt de oude vrouw bij…

sage uit 1922
 • nacht
 • terugkomen
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sage uit 1510
 • nacht
 • terugkomen
 • Donderdag, negentiende kapittel. Als een vrouw opstaat om te plassen voor de haan drie keer gekraaid heeft en zij stapt daarbij over haar man, dan zal zijn lust om haar te beminnen, vergaan. De vrouw…

mop uit 1968
 • nacht
 • terugkomen
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem een teken zal geven als hij - als ze op visite zijn - moet stoppen met eten. De vrouw zal haar echtgenoot stiekem op zijn voet trappen als hij…