Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

10 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • : "Hastû ek moal yn 'e hûs?" Ja, dat wie der wol. "Set dat dan op 'e tafel en jow dy dan joun mar rêstich del. Ik sil wol even
 • by dy komme." De man gong yntiids op bêd en dêr kom syn buorman oan. Dy krige de kladde mei moal fan 'e tafel en
 • tafel
 • terugkomen
 • Man heeft last van nachtmerries, waarop een buurman voor het slapen gaan meel op zijn gezicht strooit. De volgende ochtend staat er een vrouw die zich een nachtmerrie noemt, in huis. Na jaren het…

sprookje uit 1967
 • aan de tafel zitten. De ezel, de hond, de kat en de haan gaan bovenop elkaar, balkend, blaffend, miauwend en kraaiend voor
 • gereedstaand maal. Als de rovers 's nachts bij het hol terugkomen, nemen de dieren één van de rovers beurtelings te grazen: de kat
 • tafel
 • terugkomen
 • Omdat een oude haan volgens de boer van geen enkel nut meer is, moet hij dood. De treurige haan hoort dit en neemt de benen. Onderweg stuit hij op verschillende dieren die eenzelfde lot beschoren is:…

mop uit 1969
 • tafel tsjin 'e foet oanstjitte." De man hie noch mar in pear mûlfollen fan it iten hawn, doe woarde er tsjin 'e foet stompt
 • ." "Dat haw ik net dien," sei 't minske, "dat die de houn. Dy lei ûnder 'e tafel en dy trape dy op 'e foet." "Hie 'k dat witen
 • een teken te geven, zodra zij vindt dat haar man voor het fatsoen genoeg gehad heeft. De vrouw zal onder de tafel de voet
 • van haar man aanstoten. Als de familieleden nog maar net aan tafel zitten, stoot een hond onder de tafel tegen de voet van
 • tafel
 • terugkomen
 • Een vrouw schaamt zich zo erg voor haar gulzige echtgenoot, dat ze met hem afspreekt hem tijdens een bezoek aan familie een teken te geven, zodra zij vindt dat haar man voor het fatsoen genoeg gehad…

mop uit 1977
 • de tafel lag de vrouw op de voet. Ze dacht dat haar man dat deed en ze legde de lepel neer. Toen ze 't eten daan hadden
 • , die onder de tafel lag. De vrouw kon niet slapen van de honger. Ze zei tegen haar man: "Kijk eens in de kelder of daar nog
 • zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal haar onder de tafel op haar voet
 • trappen. Als het echtpaar net aan tafel is gegaan, trapt een hond de vrouw op de voet. De vrouw stopt direct met eten. Die
 • tafel
 • terugkomen
 • Een stel gaat op visite. Omdat de gulzige vrouw altijd teveel eet, spreekt haar man met haar af haar een teken te zullen geven als ze naar zijn mening voor het fatsoen voldoende gegeten heeft. Hij zal…

sage uit 1923
 • uitgeven. IJ kost het wel tellen en op tafel leggen, maar daar kon geen mens aankommen.
 • tafel
 • terugkomen
 • Een duivelsjong in een doosje kon je voor je laten werken en dan hoefde je zelf niks te doen. Maar je kon er niet zo makkelijk van af komen.

mop uit 1970
 • ite." Doe lege se de forkearde pûde yn 't sop. Doe't it itenstiid wie, helle de faem it sop op tafel. Hja sei: "Ik kin my
 • boer siet by de tafel mei de lippen omheech, krekt as in bolle dy't nei de koe sjocht.
 • bij de boer. De vermicelli staat recht omhoog in de pan; de boer zit aan tafel met de lippen omhoog als een stier die een
 • tafel
 • terugkomen
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn meid naar de dokter stuurt om het middeltje op te halen. De boerin vraagt de meid…

sage uit 1979
 • ", seinen se, dat woenen se wol ris sjen. Folkert sei: "Wy sieten mei elkoar by de tafel. Doe kaem de iene soldaet nei de oare
 • Een kastelein tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat die op de tafel marcheren. Als de kroeggangers
 • tafel
 • terugkomen
 • Een kastelein tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat die op de tafel marcheren. Als de kroeggangers – ook soldaten - erg bang worden, stuurt de kastelein de soldaatjes één…

sage uit 1955
 • hij moakten z'aan mekaren. Hij zette z'op tafel en ze bleven staan en as wij er aan kwamen, vielen z'om en we kosten ze
 • tafel
 • terugkomen
 • Broer van verteller kan papieren mannetjes als hij fluit laten dansen. Alleen bij hem blijven ze staan, bij anderen vallen ze om en willen niet meer rechtop staan.

sage uit 1966
 • komen binnen. Toun mos t woord dr wel uut. Zai harn hom n poar oorbeln touzegd en nooit geevn. “Leg de bellen op tafel” zee
 • gedaan. Als blijkt dat de toezegging om een paar oorbellen te geven niet nagekomen is, laat hij oorbellen op tafel leggen
 • tafel
 • terugkomen
 • Dominee wordt om hulp gevraagd als het omzetten van de deur niet helpt. Hij vraagt of er een belofte aan de dode is gedaan. Als blijkt dat de toezegging om een paar oorbellen te geven niet nagekomen…

mop uit 1968
 • In man en in frou wienen ris togearre to praten. De man wie in fraet. As dy ienkear by de tafel siet to iten, wist er
 • traepje. It miel kom op 'e tafel. Sy wienen noch mar krekt oan 't iten, doe lei de man de furke del. Hwant doe trape de houn
 • . Als het stel nog maar net aan tafel is gegaan, trapt een hond de man echter op de voet. De man legt direct zijn lepel neer
 • tafel
 • terugkomen
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem een teken zal geven als hij - als ze op visite zijn - moet stoppen met eten. De vrouw zal haar echtgenoot stiekem op zijn voet trappen als hij…