Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • terugkomen
 • vogel
 • Na de dood van Jurjen Keuning werd er over hem gezegd, dat hij teruggekomen was als een spreeuw.

sprookje uit 1968
 • ezelskop met een vogelnestje met zes jonge vogels en een oude vogel erin).
 • terugkomen
 • vogel
 • Een man is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw weet hem vrij te krijgen met een raadsel dat de rechters niet kunnen oplossen. Het raadsel luidt: 'Toen ik heenging en terugkwam, nam ik zes…

sage uit 1903
 • me eigen grootvader zelf gezien. Uwe moet weten dat me moeders vader op Terschelling woonde. Hij had zoo een mooien vogel
 • terugkomen
 • vogel
 • Man hoort 's nachts zingen, gaat kijken en ziet een vrouw uit een boterton stappen. Na haar verdwijnen verbergt de man de boterton met de pollepels. Bij terugkomst komt de vrouw bij de man en zegt dat…

sage uit 1922
 • vader op Terschelling woonde. Hij had zoo'n mooien vogel en daarom noemden ze het huis het vogelenhuisje. Op een goeden
 • terugkomen
 • vogel
 • Waarneming dat kollen in een botermoud varen, met pollepels als roeispanen, en dat zij zich daarom kleiner maken. Man verstopt de moud, en geeft die terug in ruil voor koeken die hij echter niet durft…

sprookje uit 1966
 • terugkomen
 • vogel
 • Koning maakt bekend dat degene die kan blijven vertellen zijn dochter mag trouwen en het hele koninkrijk krijgt. Veel gegadigden lukt dat niet en worden onthoofd. Een visser probeert het ook. Hij…

lied uit 1768
 • wildernisse bloot Daer regeerde toen ter tyd een fellen vogel groot, Die rond kwam, zonder falen, alle dagen gevlogen daer, Om
 • zyn jongens aes te halen, toen hy het schip wierd gewaer. 16. Dezen vogel groot van macht is genaemd den Griffioen; En
 • terugkomen
 • vogel
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
02cous.jpg 105.jpg

lied uit 1768
 • wildernisse groot, daer regeerde doen ter tyd een fellen vogel groot, die doen kwam zonder faelen allen dag gevlogen daer
 • , om zyn jongens aes to halen, doen hy 't schip wierd gewaer. 16. Dezen vogel groot van magt is genoemd den Griffioen en
 • terugkomen
 • vogel
 • Bij het ten oorlog gaan zegt de hertog van Brunswijk tegen zijn vrouw dat als hij na 7 jaar niet terug is zij opnieuw kan trouwen. De vrouw geeft hem de helft van haar ring ten afscheid. In een storm…
01helena.mel.jpg
01helena Holbcd.jpg

sprookje uit 1901
 • verward was geraakt. Jantje had medelijden met de vogel en deelde zijn boterham met hem en dat deed hij in het vervolg elke
 • Jan een grote vogel boven hem vliegen en toen hij goed keek, zag hij dat het zijn arend was. Die had hem dus gezocht en
 • terugkomen
 • vogel
 • Na een tijdje bevrijdt een jongen een verstrikt geraakte jonge arend met wie hij zijn brood deelde, en die aan hem gehecht raakte. De jongen wordt meegenomen naar Rusland, waar hij eens de arend ziet.…