Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

30 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • een hele stoet duivels voorbij, die allerlei vragen aan de toekomstige eigenaar van de wisseldaalder stellen. Als diegene
 • in staat is op alle vragen niet meer dan "wisseldaalder" als antwoord te geven, komt hij in het bezit van de daalder.
 • terugkomen
 • vragen
 • Een wisseldaalder is een daalder die iedere keer nadat hij uitgegeven is, weer in de zak van de eigenaar terugkomt. Om zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt…

broodjeaapverhaal uit 1987
 • terugkomen
 • vragen
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

sage uit 1966
 • dode, niet nakwamen. De dominee moest er dan bij komen, om de gestorvene te vragen wat hij wenste.
 • terugkomen
 • vragen
 • Het gebeurde wel dat gestorvenen terugkwamen als de mensen hun beloftes, die ze gemaakt hadden tijdens het leven van de dode, niet nakwamen. De dominee moest er dan bij komen, om de gestorvene te…

sprookje uit 1966
 • een paar dagen en de vader besluit de stem te vragen wie van hen het gouden been dan wel heeft. De vader, moeder en
 • knechten vragen omstebeurt 'Heb ik het?'. Als de jongste knecht aan de beurt is, roept het overleden meisje heel hard 'JA!!' en
 • terugkomen
 • vragen
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

mop uit 2001
 • Stotteraar weet in korte tijd veel bijbels te verkopen door te vragen of ze een bijbel willen kopen of dat hij die moet
 • terugkomen
 • vragen
 • Stotteraar weet in korte tijd veel bijbels te verkopen door te vragen of ze een bijbel willen kopen of dat hij die moet voorlezen.

mop uit 1659
 • terugkomen
 • vragen
 • Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor begrijpt het verkeerd en loopt weg. Later trouwt hij ze alsnog, want de bruid wil…

mop uit 1979
 • en de papegaai de ezel bij zijn terugkomst vragen waar hij al die tijd geweest is, zegt de ezel dat hij spoedig weer
 • terugkomen
 • vragen
 • In oorlogstijd zitten een koe, een papegaai en een ezel in de dierentuin. De drie dieren zullen om beurten op vakantie gaan. De papegaai en de koe zijn zo weer terug van vakantie, omdat ze het buiten…

mop uit 1979
 • terugkomen
 • vragen
 • Een soldaat wil met verlof en geeft als reden 'gezinsuitbreiding' op. Als de kapitein de soldaat - als die terugkomt van verlof - vraagt of het een jongen of een meisje geworden is, antwoordt de…

mop uit 1970
 • terugkomen
 • vragen
 • Een boer moet medicijnen hebben om zijn seksuele activiteit te vergroten, maar schaamt zich hier zo voor dat hij zijn meid naar de dokter stuurt om het middeltje op te halen. De boerin vraagt de meid…

sprookje uit 1893
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • betaling te vragen. Hij aanvaardt wel drie geschenken, een stoel, een kerseboompje en een beurs die de eigenschap hadden dat
 • terugkomen
 • vragen
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1967
 • terugkomen
 • vragen
 • Een overleden vrouw verschijnt aan een vrouwelijk familielid. Dit familielid gaat naar de pastoor voor raad, die zegt haar de verschijning te ondervragen. De overleden vrouw blijkt een belofte te…

sage uit 1990
 • je overal. Ouders sturen hun kinderen de straat op om langs de huizen te gaan en te vragen om gaven. Wat ik nog erger
 • terugkomen
 • vragen
 • Getuigenis van een bekeerde voormalig beoefenaar van occulte zaken tegen het vieren van Halloween, m.n. tegen de viering door christenen.

sage uit 1966
 • terugkomen
 • vragen
 • Dominee wordt om hulp gevraagd als het omzetten van de deur niet helpt. Hij vraagt of er een belofte aan de dode is gedaan. Als blijkt dat de toezegging om een paar oorbellen te geven niet nagekomen…

sprookje uit 1901
 • terugkomen
 • vragen
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…


sprookje uit 1901
 • terugkomen
 • vragen
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…


mop uit 1906
 • terugkomen
 • vragen
 • Het spreekwoord dat als het met St. Margriet regent, het zes weken zal regenen, is ontstaan doordat ze een oude vrouw geen onderdak wil geven. Haar buurvrouw wel, en tegen haar zegt de oude vrouw bij…

sage uit 1977
 • veertien dagen maar moet terugkomen en dan zijn urine meebrengen. Twee weken erna komt de boer weer. Hij geeft een klein flesje
 • terugkomen
 • vragen
 • Een boer komt bij Jan Monsma de dokter en vertelt dat hij zich niet zo goed valt. De dokter zegt tegen hem dat hij over veertien dagen maar moet terugkomen en dan zijn urine meebrengen. Twee weken…

mop uit 1974
 • terugkomen
 • vragen
 • Als een man op de openbare weg zijn behoefte doet, ziet hij plotseling een politieagent naderen. Snel zet hij zijn hoed over de grote boodschap. De man maakt de agent wijs dat hij zijn kaketoe - die…

sprookje uit 1881
 • terugkomen
 • vragen
 • Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt: "van Parijs," verstaat zij: "van 't Paradijs." Ze vraagt dan naar haar man, hoort…

mop uit 1974
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de
 • terugkomen
 • vragen
 • Koning Frederik van Duitsland stelt een jongen wat vragen en is verbaasd over de raadselachtige antwoorden die de jongen geeft. Als de jongen zijn antwoorden toelicht, concludeert de koning dat de…

sage uit 1962
 • terugkomen
 • vragen
 • Knecht die blijft vloeken, vliegt na een vloek de lucht in. Hij komt 's nachts terug, en vertelt dat hij van schrik is gaan bidden toen hij merkte dat hij door de duivel is meegenomen. De duivel moet…

sage uit 1951
 • vragen: 'Hille Garriets, Hille Garriets, kun je Schulte Pouwel vergeven?' 'Dat wil ik wel doen', kreunde Jinne, 'maar dat is
 • beloofd 's nachts naar een water te gaan en drie maal te vragen of het slachtoffer van de spokende man hem wil vergeven. Een
 • terugkomen
 • vragen
 • Spook in de kerk is een man die na zijn dood geen rust kan vinden vanwege zijn gedrag bij leven. Een vrouw laat zich uitdagen voor kledingstukken het spook naar de herberg te halen en om terug te…

sage uit 1962
 • terugkomen
 • vragen
 • Verhalen over welke gedaantes de duivel aanneemt, als bijvoorbeeld zwarte kat, zwart ram, zwarte hond, en wat de duivel kan doen, zoals de spraak ontnemen, stembanden doen verlammen, paarden dood neer…