Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • terugkomen
 • weg
 • Een wisseldaalder is een daalder die iedere keer nadat hij uitgegeven is, weer in de zak van de eigenaar terugkomt. Om zo'n wisseldaalder te bemachtigen, moet men zich op een nacht op een kruispunt…

sage uit 1883
 • terugkomen
 • weg
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1967
 • terugkomen
 • weg
 • Een man die niet best heeft geleefd, komt te overlijden. Bij het koffiedrinken na de begrafenis ziet zijn vrouw haar man buiten spelen met een hond. De pastoor merkt op dat hij al vermoedde dat de man…

sage uit 1892
 • boodschap te verrichten, van den weg af, dien het meisje vervolgde. Middelerwijl verscheen haar een groote hond en verscheurde
 • jonkman stelde haar zoo goed mogelijk gerust. De weg werd verder ongehinderd tot in de woning der jongedochter voortgezet
 • terugkomen
 • weg
 • In de tijd dat haar vriend haar onderweg naar huis even alleen heeft gelaten wordt een meisje door een grote een hond belaagd die haar schort verscheurt. Teruggekomen stelt de jongen het bange meisje…

sage uit 1978
 • heks was. Dit tweetal hield er een herberg op na, die net langs de weg stond waar de boeren en de voerlui voorbijkwamen
 • terugkomen
 • weg
 • Passanten die niet aanleggen bij de herberg van een heks verdwalen op de heide en komen weer terug. Na het kopen van een borrel verdwaalt men niet.

sage uit 1966
 • 't café binne, gooit de deur ope en roept: "Goeienavond samen", en eve vlug als ie gekome was, was ie wir weg. Hij wist
 • In een café schuin tegenover de Zwaan zat Jan Bax met zijn vader en een vreemdeling. Toen Jan Bax weg wilde gaan zei de
 • vreemdeling: "Je kunt wel gaan, maar je komt terug." Jan Bax snapte het niet en zei: "Waarom zou ik terugkomen," en vertrok. Na
 • terugkomen
 • weg
 • In een café schuin tegenover de Zwaan zat Jan Bax met zijn vader en een vreemdeling. Toen Jan Bax weg wilde gaan zei de vreemdeling: "Je kunt wel gaan, maar je komt terug." Jan Bax snapte het niet en…

sprookje uit 1901
 • , andere ginge hem altijd vooruit. Dat begon hem te verdriete en hij besloot dus om te dizzerteere. Maar toen ie een endje weg
 • : nou is het vienaal oit en nou gaan ik vort. Stilletjes maakte nie dat ie weg kwam, en hai het bos in. In dit bosch was net
 • terugkomen
 • weg
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

sprookje uit 1901
 • innen. Nu kon hij twee wegen gaan: in de eerste plaats langs een omweg en ten tweede langs een korteren weg, maar die was
 • onveilig en liep door een bosch heen. Op een goede keer was het schip genoodzaakt langer dan gewoonlijk weg te blijven en
 • rentmeester heeft zich bewapend, zodat ze de kortere maar gevaarlijker weg door het bos kunnen nemen. Op de terugweg voegt zich
 • . De rentmeester en de vrouw rennen naar huis, en nemen in de toekomst nooit meer de kortste weg.
 • terugkomen
 • weg
 • Een kapitein heeft uitgestrekte landerijen waarvan hij de pacht int als hij thuis is. Op een keer loopt het schip vertraging op, en krijgt de rentmeester opdracht de pacht te innen. De vrouw van de…

sprookje uit 1892
 • zullie bij haar gekomen waren, ze nooit meer weg mochten. Nu begonnen de kinderen bitterlijk te schreien. De heks zeide
 • terugkomen
 • weg
 • Een broer en zus gaan hout sprokkelen in het bos. Ze verdwalen. Ze komen een huis tegen van suiker en chocolade en gaan eraan knabbelen. Het oude wijf dat in het huis woont betrapt ze. De kinderen…

sage uit 1966
 • gaat spoken bij de weduwe. Nadat de schuld is betaalt blijft het spook weg.
 • terugkomen
 • weg
 • Man die met de helm geboren is ziet lijkstatie, een paar dagen later sterft een vrouw. Hij durft ook doden aan te spreken. Vriend belooft aan stervende man dat hij zal zorgen dat een betaling zal…

sage uit 1957
 • naast hem, liep tegen hem door, telkens als hij zijn stok ophief was het veulen weg en zodra hij de stok liet zakken, was
 • Als een man 's avonds op weg is naar zijn vriendin, komt er een veulen naast hem lopen. Als de man zijn stok opheft
 • terugkomen
 • weg
 • Als een man 's avonds op weg is naar zijn vriendin, komt er een veulen naast hem lopen. Als de man zijn stok opheft, verdwijnt het veulen, maar als de man zijn stok weer laat zakken, is het veulen er…

sage uit 1966
 • avond loopt hij langs de weg en daar hoort hij telkens iemand achter hem praten: “Waar moet ik hem neer leggen?” Mijn
 • terugkomen
 • weg
 • Iemand die steen van het land van een andere boer heeft verlegd, heeft na zijn dood geen rust. De andere boer hoort hem vragen waar hij de steen neer moet leggen. Nadat die als antwoord geeft dat de…

mop uit 1974
 • Als een man op de openbare weg zijn behoefte doet, ziet hij plotseling een politieagent naderen. Snel zet hij zijn hoed
 • terugkomen
 • weg
 • Als een man op de openbare weg zijn behoefte doet, ziet hij plotseling een politieagent naderen. Snel zet hij zijn hoed over de grote boodschap. De man maakt de agent wijs dat hij zijn kaketoe - die…

sage uit 1976
 • , want het lag juist langs de grote weg en bovendien moesten de boeren en de voerlui die langskwamen wel stoppen, want bij
 • , en betaald natuurlijk, kon men weer rustig de weg vervolgen. Zo was er ook in Oerle, op de Halve Miel, vroeger ook een
 • had, en betaald natuurlijk, kon men weer rustig de weg vervolgen. Ook in Oerle, op de Halve Miel, woonde er een heks die
 • terugkomen
 • weg
 • In Best woonde vroeger heks die er een cafeetje op nahield. Boeren en vaklui die langskwamen moesten wel stoppen, want bij het cafeetje aangekomen was het onmogelijk om de paarden nog vooruit te…
VODA_019_07.mp3
VODA_019_08.mp3
VODA_019_09.mp3