Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor ""

sprookje uit 1966
 • terugkomen
 • ziek
 • Een meisje van rijke ouders krijgt als haar been afgezet moet worden, een kunstbeen van goud. Het meisje komt te overlijden en de ouders besluiten het meisje mét het gouden been te begraven. De…

sage uit 1967
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek en het echtpaar vermoedt dat dit het werk
 • nooit meer terugkomen!'. Harm maakt zich vlug uit de voeten en is inderdaad nooit meer teruggekomen. Het kind wordt prompt
 • terugkomen
 • ziek
 • Een pasgetrouwd stel heeft al een aantal kinderen. Stammerige Harm komt altijd bij hen voor het raam staan en roept dan 'hoe gaat het met de kleine jongen?'. De jongen wordt plotseling vreselijk ziek…

sage uit 1970
 • van het paard beslaan. De volgende dag ligt de vrouw van de boer ziek in bed, haar handen diep onder de dekens weggestopt
 • terugkomen
 • ziek
 • De oudste knecht van een boer die samen met de jongste knecht een bedstee deelt wordt iedere nacht om twaalf uur door een wit paard van zijn bed gelicht. Hij moet op het paard rijden - of hij nou wil…

sage uit 1969
 • Tante woont in Houtigehage en is ziek en oud. Op een nacht komt een hond bij haar spookhuilen die zich niet laat
 • terugkomen
 • ziek
 • Tante woont in Houtigehage en is ziek en oud. Op een nacht komt een hond bij haar spookhuilen die zich niet laat wegjagen. Vlak daarna sterft tante.

mop uit 1978
 • Een dokter vraagt een ziek meisje over een maand terug te komen met urine. Het meisje neemt de volgende maand de urine
 • terugkomen
 • ziek
 • Een dokter vraagt een ziek meisje over een maand terug te komen met urine. Het meisje neemt de volgende maand de urine van de hele maand - drie vaten vol - mee.

sage uit 1965
 • zusters die erg veel van elkaar hielden, maar die nogal gierig waren. Toen de ene gestorven was, werd ook de andere vlug ziek
 • terugkomen
 • ziek
 • Dode vrouw keert weder om haar zuster te waarschuwen voor een liefdeloos leven. Deze bekeert zich.

sage uit 1965
 • dieren en verdween dan weer. De beesten die ze besprongen had, werden altijd ziek, maar gingen toch nooit kapot. De pastoor
 • Spookgeit bespringt dieren, die daardoor ziek worden.
 • terugkomen
 • ziek
 • Spookgeit bespringt dieren, die daardoor ziek worden.

broodjeaapverhaal uit 1973
 • terugkomen
 • ziek
 • Een ongeletterde jongen aast op een kostersbaantje, nadat zijn vader is overleden, maar de dominee wil de analfabeet niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te…

sprookje uit 1893
 • gekomen. Den volgenden morgen werd de smid wakker, zoo ziek als een hond en met een hoofd zoo zwaar als lood en met even veel
 • terugkomen ten einde de verkochte ziel op te eischen. Nu begon het lieve leventje van voren af aan doch weldra was ook het
 • terugkomen
 • ziek
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sage uit 1966
 • . Die Bonnink wur ziek en sturf. Toen ie begraavn was, kwam ie ieder moal weer; ie gung dan naar de kamer, waar ie geleegn
 • terugkomen
 • ziek
 • Man keert na zijn dood terug naar de kamer waar hij tijdens zijn ziekte lag. Man verschijnt op kamer waar reiziger verblijft die hem vraagt wat er aan de hand is. De geest geeft aan dat hij kan rusten…

sage uit 1901
 • terugkomen
 • ziek
 • Boerenknecht ziet 's avonds een vrouw in de boerderij zitten die klaaglijk zit te huilen. Hij roept de boerin en haar zoon, maar dan is de vrouw verdwenen. De tweede keer ziet de zoon haar ook, maar…

sage uit 1962
 • vrouw maakt kinderen ziek. Pastoor raadt moeder aan de vrouw die geregeld een zeis komt lenen, voortaan af te houden. De
 • terugkomen
 • ziek
 • Door gebeden van een priester en zelf bidden verlossing van een boze geest of de kwade hand. Van hekserij verdachte vrouw maakt kinderen ziek. Pastoor raadt moeder aan de vrouw die geregeld een zeis…

sage uit 1970
 • terugkomen
 • ziek
 • Het vee sterft. De pastoor stelt dat de potstal leeggeruimd moet worden. Op de bodem worden beenderen van het gestorven vee gevonden, die op grote afstand waren begraven. De pastoor zegent de stal en…
VODA_012_19.mp3

sage uit 2007
 • werd ziek en toen hebben ze daar uhh, nou ja de oorlog ging ook voor heel veel mensen het leven gewoon door, daar in ieder
 • en door dat verbranden van die krans moest dan de heks terugkomen naar het, van naar de plek van hekserij en dan wist je
 • Optreden van wonderdokter bij ziek kind met krans in het kussen, van hekserij verdachte personen, afweer.
 • terugkomen
 • ziek
 • Optreden van wonderdokter bij ziek kind met krans in het kussen, van hekserij verdachte personen, afweer.
heksenkrans_vdberg.jpg