Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Man moet 's nachts zaken zien.
 • terugkomen
 • zien
 • Man moet 's nachts zaken zien.

broodjeaapverhaal uit 1987
 • terugkomen
 • zien
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

sage uit 1968
 • terugkomen
 • zien
 • Een vrouw ziet op een avond haar man - werkzaam in Duitsland - voor het raam staan. De vrouw voorziet zijn spoedige thuiskomst: een paar dagen later staat hij inderdaad op de stoep.

sage uit 1951
 • terugkomen
 • zien
 • Een knecht, Jan, ziet op een nacht een doodskist met een dode erin in de kamer staan. Jan knipt een plukje haar van de dode af. De volgende ochtend heeft Jan zelf een stuk uit zijn haar. De bange Jan…

sage uit 1968
 • Twee kinderen denken dat hun moeder terugkomt van boodschappen doen omdat ze het schijnsel van een lantaarn zien. Hun
 • terugkomen
 • zien
 • Twee kinderen denken dat hun moeder terugkomt van boodschappen doen omdat ze het schijnsel van een lantaarn zien. Hun moeder is er echter nog niet: het is een dwaallicht.

mop uit 1967
 • terugkomen
 • zien
 • In oorlogstijd laat een boerenechtpaar een onderduiker op een varken passen dat op het punt staat te biggen. Als de boer thuiskomt, ziet hij juist hoe het lelijke dier een eigen jong opeet. De…

sage uit 1967
 • terugkomen
 • zien
 • Als de vertelster samen met een vriend terugkomt van boodschappen doen, schrikken ze van een door de lucht zwevend ding. Het lijkt op een grote hond. Als de vertelter het later thuis vertelt, blijkt…

sage uit 1967
 • terugkomen
 • zien
 • Een man komt terug uit de kroeg en ziet plotseling een wit ding in de wei. Als hij het ding een schop geeft, gaat het ding op zijn klompen zitten. Het ding smijt de man vervolgens zomaar in de berm.

sage uit 1966
 • Twee broers komen midden in de nacht terug van vissen als ze bij lichtmaan plotseling een vrouw zien aankomen met een
 • terugkomen
 • zien
 • Twee broers komen midden in de nacht terug van vissen als ze bij lichtmaan plotseling een vrouw zien aankomen met een blinkend voorwerp. Vlak daarna is de vrouw verdwenen. Het is een spookvrouw.

sage uit 1968
 • Een man die terugkomt van een feestje hoort op verschillende plaatsen een groot kabaal, hoewel er niets te zien is. Het
 • terugkomen
 • zien
 • Een man die terugkomt van een feestje hoort op verschillende plaatsen een groot kabaal, hoewel er niets te zien is. Het blijken de duivel en zijn maten te zijn.

mop uit 1978
 • terugkomen
 • zien
 • Een doodgraver die niet kan lezen en schrijven heeft zelf een systeem ontwikkeld waarmee hij feilloos alle graven kan herkennen. Een oude dominee heeft geen moeite met de analfabeet, maar een pas…

sage uit 1977
 • terugkomen
 • zien
 • Een man komt terug van schaatsen en ziet plotseling een vreemd, zwevend licht. Het licht zweeft naar een kerkhof en verdwijnt in een graf. Het is een wilde lantaarn.

sage uit 1971
 • terugkomen
 • zien
 • Een vrouw ziet plotseling de geest van een overleden man in de kamer. Als ze haar hoofd schudt, verdwijnt hij weer. Hij is nooit meer teruggekomen.

mop uit 1979
 • ôfskiedspreek hie er: Gij zult mijn aangezicht niet meer zien. Mar dêr yn Canada foldie it doomny net, dat hy bilânne nei forrin fan
 • Een dominee emigreert naar Canada en gebruikt de woorden 'Gij zult mijn aangezicht niet meer zien' in zijn
 • terugkomen
 • zien
 • Een dominee emigreert naar Canada en gebruikt de woorden 'Gij zult mijn aangezicht niet meer zien' in zijn afscheidspreek. Als de dominee na verloop van tijd terugkomt omdat hij in Canada niet kan…

sage uit 1965
 • terugkomen
 • zien
 • Nol ziet een zwarte kat in de stal, waar de kwade hand heerst, en gaat op wacht staan, maar de kat komt niet meer terug en de tegenspoed is voorbij.

sage uit 1892
 • terugkomen
 • zien
 • In de tijd dat haar vriend haar onderweg naar huis even alleen heeft gelaten wordt een meisje door een grote een hond belaagd die haar schort verscheurt. Teruggekomen stelt de jongen het bange meisje…

sage uit 1966
 • Was n moal n hail minne boer, dei zien waarkvolk slecht behandelde. Nou was dat niks gain biezunders, want de mainste
 • nou har zien knechtn en maiden ook bekört. En toun e loater dood gung, kreeg e gain rust. Aalgedurig zaggen de maid en de
 • terugkomen
 • zien
 • Boer die zijn personeel slecht behandelt krijgt na zijn dood geen rust, en keert terug op de boerderij. De te hulp geroepen pater steekt hem zijn in een zakdoek gewikkelde hand toe. De geest grijpt de…

sage uit 1966
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan
 • terugkomen
 • zien
 • Doden kunnen terugkomen. De geest van een dode blijft weg als de deur omgekeerd in het kozijn wordt gezet, want hij kan dan de klink niet vinden.

sage uit 1966
 • doomnie. Zai leden de oorbeln op toafel. Doomnie streek dr over mit zien hand en zee toun, dat ze gerust weezn konden. Geest
 • terugkomen
 • zien
 • Dominee wordt om hulp gevraagd als het omzetten van de deur niet helpt. Hij vraagt of er een belofte aan de dode is gedaan. Als blijkt dat de toezegging om een paar oorbellen te geven niet nagekomen…

sage uit 1903
 • terugkomen
 • zien
 • Man hoort 's nachts zingen, gaat kijken en ziet een vrouw uit een boterton stappen. Na haar verdwijnen verbergt de man de boterton met de pollepels. Bij terugkomst komt de vrouw bij de man en zegt dat…

sage uit 1903
 • zien dat er 's nachts egrave was. Zelui gongen toch aan de gang en lichtten de ketel eruit en maakten het gat toe. 's
 • nacht waken ze samen, zien de mannen weer komen, die vertrekken en nooit meer terugkomen als ze niets meer vinden. De
 • terugkomen
 • zien
 • Boer op een boerderij waar het spookt vraagt aan een bedelende oude soldaat of hij 's nachts wil waken. Om middernacht komen na veel lawaai zes hoge militairen met sabels binnen die naar de hooiberg…

sage uit 1922
 • terugkomen
 • zien
 • Waarneming dat kollen in een botermoud varen, met pollepels als roeispanen, en dat zij zich daarom kleiner maken. Man verstopt de moud, en geeft die terug in ruil voor koeken die hij echter niet durft…

mop uit 1911
 • : "Jelui moet het maar ers uit hem zien te krijgen." Nou, dat lukte en toe bekende nie, dat hij had leeren stelen, en dus een
 • zei de schoolmeester, dat hij ƒ300 onder zijn stroo onder zijn bed had, en dat ie toch welders zou willen zien, dat hij
 • terugkomen
 • zien
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1966
 • terugkomen
 • zien
 • Man die met de helm geboren is ziet lijkstatie, een paar dagen later sterft een vrouw. Hij durft ook doden aan te spreken. Vriend belooft aan stervende man dat hij zal zorgen dat een betaling zal…

sage uit 1965
 • terugkomen
 • zien
 • Maakte ontmoetingen met de duivel mee. Boerenmeid gaat 's avonds was van de bleek halen, maar komt verbijsterd terug. Er loopt een raar ding bij de was. De boer is niet bang, gaat naar buiten, maar…