Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • . As de krânsen opbrând wienen, dienen se duveldrek ûnder 'e drompel. En om 'e hals droegen de bern ek in pûdtsje mei
 • beursje om je hals dragen.
 • betoveren
 • hals
 • Tovenaar Stammerige Harm heeft eens kinderen betoverd: kransen prijkten in de kussens. De kransen werden opgebrand, maar vier van de betoverde kinderen stierven. Om toverij te weren kun je duivelsdrek…

sage uit 1968
 • fan dat guod ynnom hie, wie der har in hiele greate swarte krobbe fan wol seis c.m. ta de hals út kom. Doe't se de
 • betoveren
 • hals
 • Een vrouw was eens betoverd geraakt doordat ze pannenkoeken had gegeten bij een oud vrouwtje. Haar man ging naar Wopke de duivelbanner en kreeg een drankje mee. Dit nam ze in , en toen kwam er een…

sage uit 1953
 • , leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de hals aan de tafelpoot vast, onderwijl een
 • betoveren
 • hals
 • Een boer leest 's nachts in zijn toverboek en al zijn vee verandert in boomstronken. Om de betovering ongedaan te maken, leest hij het boek achteruit en bindt hij zichzelf met een blauwe zakdoek om de…

sage uit 1968
 • in ding ta de hals útkomme. Mar dû mast dat ding net dea dwaen, hwant oars gean ik dea." Doe't se dat sein hie, sei heit
 • ûnder in lekken yn 'e hite damp fan 'e molke sitten. Doe kom it jonkje in berneslange ta de hals út. Heit hat him
 • slang uit de hals van het kindje. Dit is precies hoe de heks het voorspeld had: de vader mag de slang niet doodmaken, omdat
 • betoveren
 • hals
 • Wopke de duivelbanner voorspelt dat een kind betoverd is door een oude vrouw, een heks. De vader van het betoverde kind besluit wraakzuchtig het oude mens te verbranden en wacht haar op met een groot…