Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Stammerige Harm, koe net goed prate. Dêrfandinne de namme. Hy hie in pot mei jild yn 'e groun. Dêr hied er in
 • pens op de plaats van Harm. Harm zelf was erop uit om te toveren.
 • koe
 • toveren
 • Harm, de Stotteraar, heeft een pot met geld in de grond begraven. Soms moet zijn neef Sjoerd hem helpen om erbij te komen, want dan zit de duivel erbij. Zijn neef Jan heeft bij hem gewoond. Ze sliepen…

sprookje uit 1970
 • kuuwke, een paar pœtjes en een paar tuutte. En as ze tied oaver had dan ging ze met de koe hujen en zo wat. Mao toe kwam Jan
 • van school af. Toe zei ze: "Jantje, now moj mœder is goed helpe. Now mot gi'j de koe huje, want wi'j hemme niet zo völ
 • Jan helpt een koopman, een Jood, met het vangen van een losgebroken koe, krijgt i.p.v. de beloofde daalder een klap om
 • zijn oren, zit te kniezen en krijgt van een vrouwtje uit de buurt, dat kon toveren, een zakje met erin een viool, die
 • koe
 • toveren
 • Jan helpt een koopman, een Jood, met het vangen van een losgebroken koe, krijgt i.p.v. de beloofde daalder een klap om zijn oren, zit te kniezen en krijgt van een vrouwtje uit de buurt, dat kon…

sage uit 1968
 • De koe fan Oedze Willem (Stienstra) hat er ek bitsjoend. It dier wie sa bang foar him, as hy dêr lâns kom en de koe
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • koe
 • toveren
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1967
 • Wy hienen mar ien koe. Dêr wienen wy wiis mei. Der kom op in kear in keardel by ús. Dat wie Jehannes Bekkema. Dat wie
 • in tsjoenster. Dy gong nei de koe ta. Hy struts mei de hân earst oer de iene side en doe oer de oare side hinne. Ik sei
 • Een tovenaar kwam bij een zieke koe. Hij streek met zijn hand over de flanken van het dier. De volgende dag was de koe
 • koe
 • toveren
 • Een tovenaar kwam bij een zieke koe. Hij streek met zijn hand over de flanken van het dier. De volgende dag was de koe dood, en de geit was ook ziek. Die was de dag daarop ook dood.

sage uit 1966
 • Yn Aldhoarne siet in faem ûnder in koe to melken. Doe sei dy koe ynienen tsjin har: "Jow dy man hwat molke, faem." De
 • ik mijn smart. Ik ben een arme metslaargezel. 't Is de waarheid, die ik u vertel. Hy koe de minsken samar útklaeije litte
 • Onder het melken zei de koe opeens tegen een meisje dat ze de man melk moest geven. Ze zag buikspreker Imke de Jong
 • koe
 • toveren
 • Onder het melken zei de koe opeens tegen een meisje dat ze de man melk moest geven. Ze zag buikspreker Imke de Jong staan. Imke zong en speelde harmonika. Hij kon mensen uitkleden, vastzetten en hij…

sage uit 1967
 • Ymke Modder ( = Ymke de Jong) koe de minsken stean litte. Hy koe ek bûksprekke. (It teltsje fan 'e faem dy't ûnder 'e
 • Ymke Modder kon de mensen stil laten staan. Hij kon ook buikspreken. Het verhaal van het meisje die een koe aan het
 • koe
 • toveren
 • Ymke Modder kon de mensen stil laten staan. Hij kon ook buikspreken. Het verhaal van het meisje die een koe aan het melken is.

sage uit 1968
 • in koe. It lûd kom flak by it jongfolk wei. Sy seagen en sy seagen mar en sy koenen har mar net bigripe hwer't dy koe
 • Tovenaar Imke de Jong houdt een groepje jongelui voor de gek door het geluid van een koe te imiteren.
 • koe
 • toveren
 • Tovenaar Imke de Jong houdt een groepje jongelui voor de gek door het geluid van een koe te imiteren.

sage uit 1967
 • koe
 • toveren
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan. Ook met zijn kippen is iets vreemds aan de hand: ze kunnen praten, maar leggen…

sage uit 1969
 • By in buorman fan ús rekke al us in kear in koe siik. Der woarde fuortdaliks frege: "Hwa hat hjir yn 't bûthús west
 • ? Sjoerde Ael?" En doe't se 'ja' seinen, krige Ael de skuld, dat se dy koe bitsjoend hie.
 • De koe van een man was eens ziek. Toen bleek dat Ael van Sjoerd bij de stal geweest was, kreeg zij er de schuld van het
 • koe
 • toveren
 • De koe van een man was eens ziek. Toen bleek dat Ael van Sjoerd bij de stal geweest was, kreeg zij er de schuld van het dier betoverd te hebben.

sage uit 1969
 • Imke koe ek bûksprekke. Op in kear siet der in faem ûnder in koe to melken yn 't lân. Imke hie toarst. "Mei 'k in
 • bytsje molke ha?" frege er. Mar dat doarst dy faem net to dwaen fanwege de boer. Mar doe sei de koe samar ynienen: "Jow dy
 • Imke Modder kon buikspreken. Een meid zat eens een koe te melken, en Imke vroeg haar om wat melk. Toen ze het hem niet
 • wilde geven, liet hij de koe zeggen: "Geef die man wat melk." Van schrik ging de meid ervandoor.
 • koe
 • toveren
 • Imke Modder kon buikspreken. Een meid zat eens een koe te melken, en Imke vroeg haar om wat melk. Toen ze het hem niet wilde geven, liet hij de koe zeggen: "Geef die man wat melk." Van schrik ging de…

sage uit 1973
 • . De koe zei dat ze geen melk gaf vandaag. Jantsje, een heks uit de buurt, kreeg de schuld. Toen Kei en Tjitse een kussen
 • koe
 • toveren
 • Kei en Tjitse hadden een boerderij. Kei ging een keer de eieren halen, maar de kippen zeiden dat ze niet legden die dag. De koe zei dat ze geen melk gaf vandaag. Jantsje, een heks uit de buurt, kreeg…

sage uit 1970
 • in faem to melken. De man frege har: "Mei 'k hwat molke ha?" De faem wegere. Doe draeide de koe him om en sei: "Jow dy
 • man hwat molke." Dêr woarde de faem sa kjel fan dat hja naeide hurd út. (Ymke de Jong koe bûksprekke)
 • Tovenaar Imke de Jong doet het voorkomen alsof een koe spreekt. Imke kan buikspreken.
 • koe
 • toveren
 • Tovenaar Imke de Jong doet het voorkomen alsof een koe spreekt. Imke kan buikspreken.

sage uit 1969
 • om hwat molke, mar de faem woe him gjin jaen. Mar Ymke koe bûksprekke. Fuort dêrop sei de kou: "Jow dy man hwat molke
 • Ymke de Jong had eens dorst en hij vroeg een melkende meid om wat melk. Ze weigerde. Toen liet hij de koe zeggen (hij
 • koe
 • toveren
 • Ymke de Jong had eens dorst en hij vroeg een melkende meid om wat melk. Ze weigerde. Toen liet hij de koe zeggen (hij kon buikspreken): "Geef die man wat melk." Toen rende de meid hard weg.

sage uit 1969
 • foar dy kou ôfmeand hienen en dat thús op it hiem lei wie de oare moarns hurd en fortrape. En de koe is dea gong. Dat wie
 • Mijn ouders hebben een koe. Soms komt opa op bezoek. Het gras dat voor de komst van opa gemaaid is en thuis op het
 • erf ligt, is de volgende morgen hard en vertrapt. De koe is doodgegaan. Dit is het werk geweest van opa.
 • koe
 • toveren
 • Mijn ouders hebben een koe. Soms komt opa op bezoek. Het gras dat voor de komst van opa gemaaid is en thuis op het erf ligt, is de volgende morgen hard en vertrapt. De koe is doodgegaan. Dit is het…

sage uit 1973
 • Om hun koe te beschermen tegen toverij deden boeren altijd duiveldrek in het dak.
 • koe
 • toveren
 • Om hun koe te beschermen tegen toverij deden boeren altijd duiveldrek in het dak.

sage uit 1970
 • In Burgumerheide woonde een heks die met een koe kon praten. De koe praatte ook terug.
 • koe
 • toveren
 • In Burgumerheide woonde een heks die met een koe kon praten. De koe praatte ook terug.

sage uit 1973
 • pânse achter as hy der op út wie. Stammerige Harm koe tsjoene. Hy bitsjoende fral it fé. Dêrom woenen de lju him net yn 't
 • toveren en betoverde vooral vee. Maar hij kon ook helpen met het verwijderen van de nageboorte van een koe.
 • koe
 • toveren
 • Ielke had verkering met Baeije. Toen hij even wegging en weer terugkwam was Baeije weg: voor haar in de plaats lag er een pens. Toch is hij met haar getrouwd. Ook stammerige Harm liet een pens achter…

sage uit 1973
 • Tjitse en Ke konden met de haan, kippen en koe praten.
 • koe
 • toveren
 • Tjitse en Ke konden met de haan, kippen en koe praten.

sage uit 1971
 • koe
 • toveren
 • Het gebeurde eens dat het niet lukte om boter te maken. Grote Wopke, de duivelbanner, zei dat ze een kaas in water moesten koken. Toen het water begon te koken, begon er een meid vreselijk te razen en…

sage uit 1971
 • Us mem hat wolris forteld, dat der guon op in distânsje melke koenen. As de boer dan letter by de koe kom wie dy al
 • Sommige mensen konden op afstand een koe melken. Als de boer dan bij de koe kwam, was deze al gemolken.
 • koe
 • toveren
 • Sommige mensen konden op afstand een koe melken. Als de boer dan bij de koe kwam, was deze al gemolken.

Trefwoorden: afstand, boer, koe, melken, toveren, toverij


sprookje uit 1893
 • zijn z'in de wei of 'n spullige koe krijgt d'n reuk van de vorsche klever in d'r neus, hap! doe ze 'Houvast' zee de smid en
 • mee moes ze. Doar komt de stier oangehold en sprinkt op de spullige koe. 'Houvast' zee de smid en of i er oan gegroeid was
 • koe en stier aan de man en de vrouw vast te zitten. Zodra hij laat los zegt is iedereen los en valt de pot in stukken. De
 • koe
 • toveren
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sage uit 1964
 • koe
 • toveren
 • Jongens die de koeien hoeden komen bij een hek waar een heks staat. Alle koeien staan tegelijk stil en beginnen te plassen. Vervolgens gaat het hek vanzelf open en lopen de koeien de wei in.

sage uit 1966
 • Kinderen worden gewaarschuwd voor een man die kan toveren. Ouders geloven dat hij kwaad doet, bijvoorbeeld zorgt dat
 • koe
 • toveren
 • Kinderen worden gewaarschuwd voor een man die kan toveren. Ouders geloven dat hij kwaad doet, bijvoorbeeld zorgt dat varkens luizen krijgen of dat drachtige zeugen dode biggen baren. Hij kan mensen…

sage uit 1901
 • Zoo was die ouwe Hain Groen ook zoo'n rare. As er een koe in de sloot zat en ze konne hem er niet oit kraaige, dan
 • koe
 • toveren
 • Met hulp van tovenaar kunnen koeien uit de sloot worden gehaald en laten varkens zich inladen. Hij zorgt er ook voor dat het maaien niet lukt, pas na een bezoek aan hem lukt het maaien weer.

sprookje uit 1903
 • koe
 • toveren
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…