Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1999
 • pleegt vervolgens zelfmoord. (Op 17 mei 1999 per brief toegestuurd door meneer E.P. de Held, Citroengaard 4, 3206 AJ
 • Op 17 mei 1999 per brief toegestuurd door meneer E.P. de Held
 • brief
 • brief
 • trouwen
 • Een bruidegom wil zijn bruid over de drempel dragen. Als onderdeel van de bruilofts-folklore hebben vrienden het luik achter de deur geopend. Het paar valt erin, de bruid breekt haar nek en is dood.…

personal narrative uit 1995
 • moeilijk thuishouden. Ze hebben 's nachts daarom ieder bij een broer geslapen." (Akke Rozema-De Vries, Meppel, brief 6 november
 • brief (bezit Heleen Meder-Kooij)
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook
 • brief
 • trouwen
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook zijn zussen en schoonzussen als bruid opdagen. Daarna reist het hele gezelschap af…

sage uit 1993
 • brief
 • trouwen
 • Tegen de ruiten van de familie Vitali werden in 1919 knikkers geschoten, hetgeen in 1988 werd ontraadseld door Peter-Paul de Baar, hoofdredacteur van Ons Amsterdam, die de laatste getuige sprak, de…

raadsel uit 1894
 • brief
 • trouwen
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?

sprookje uit 1894
 • brief
 • trouwen
 • Koningspaar krijgt ruigbehaarde zoon en noemt hem Ruige Kauwit. Hij wordt verjaagd en leeft in de bossen van erwtensoep en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • Ik mis een niet-Westerse invalshoek in uw moderne mythes. In Arabische landen trouwen mannen op humoristische of
 • Brief n.a.v. publicaties van Ethel Portnoy (bezit Theo Meder)
 • In Arabische landen trouwen mannen soms met de verkeerde vrouw door het gebruik van de sluier.
 • brief
 • trouwen
 • In Arabische landen trouwen mannen soms met de verkeerde vrouw door het gebruik van de sluier.

broodjeaapverhaal uit 1994
 • het dienstmeisje zwanger had gemaakt, als man van eer door zijn familie gedwongen met haar te trouwen. Het `leuke' was
 • Brief n.a.v. publicaties van Ethel Portnoy (bezit Theo Meder)
 • Een student maakt het dienstmeisje zwanger. Hij wordt door de familie gedwongen om met het meisje te trouwen. Na de
 • brief
 • trouwen
 • Een student maakt het dienstmeisje zwanger. Hij wordt door de familie gedwongen om met het meisje te trouwen. Na de huwelijksvoltrekking krijgt de bruid even buiten het stadhuis een miskraam.

sprookje uit 1894
 • heks naar het bosch en nam het meisje mee. Nu zei ze tegen de prins: "Je bent flink ijverig geweest, nu mag je trouwen met
 • vensters, kasten, tafels en stoelen en gordijnen voor de bedstee. Ze gingen den dag daarop trouwen, niet op het stadhuis, maar
 • afgeluisterd en weet nu, hoe lief het meisje is. Ze mag met zijn zoon trouwen.
 • brief
 • trouwen
 • Een koningin kan geen kinderen krijgen. Een oude heks zorgt ervoor dat ze een zoon krijgt op voorwaarde dat het kind voor zijn twaalfde jaar nooit alleen gelaten mag worden. De jongen wordt toch…

mop uit 1894
 • gehoord, maar kon de zak niet uit. Hij begon in de zak hardop: "Wie wil 's Konings dochter trouwen? Wie wil 's Konings
 • dochter trouwen?" Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei tegen Jan: "Dat wil ik wel
 • koning zal kunnen trouwen. De boer verdrinkt in zijn plaats. Wanneer de slimme man zijn huisheer weer tegenkomt, vertelt hij
 • brief
 • trouwen
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sprookje uit 1893
 • In een eerdere brief melden de dames: Wij kennen ook nog een sprookje van een betooverde bok en een glazen brugje
 • een bok. De kus van een lief meisje zou de betovering weer ongedaan maken. De prins en het meisje gaan trouwen.
 • brief
 • trouwen
 • Als een vader een zingende roos plukt voor zijn jongste dochter, wordt hij betrapt door een bok. De bok dreigt hem te vermoorden, tenzij de man belooft hem datgene te sturen, wat hem bij thuiskomt het…

sage uit 1892
 • Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen armen jongen. Maar dit wou de heer niet
 • het zijn eigen schuld was, omdat zijne dochter niet trouwen mocht van hem. "Laat haar dan dadelijk maar trouwen", zei hij
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar
 • , vertelt die hem dat hij last heeft van dat gespook doordat hij zijn dochter geen toestemming heeft gegeven te trouwen met de
 • brief
 • trouwen
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar vader te gaan spoken. 's Nachts ziet de vader een gestalte met vurige ogen, en…

sprookje uit 1894
 • was en er nog veel gebeuren kon eer zij met den anderen zou trouwen, enz., maar ondertusschen was hij toch wanhopig en zoo
 • nemen en zal van geen trouwen willen weten. Dan zal de Koning laten omroepen, die zijn dochter van de horens kan verlossen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig
 • . Zij vertelt hem hoe hij de prinses toch kan trouwen. Hij moet echter beloven haar dochter, die jaren geleden is verdwenen
 • brief
 • trouwen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

sprookje uit 1894
 • brief
 • trouwen
 • Een man die veel geld bij zich heeft, wordt beroofd en vermoord. Vlak voordat de man sterft zweert hij de dief dat de bladeren aan de bomen zijn misdaad zullen verraden. De dief gelooft daar niets…

mop uit 1881
 • trouwen gaan." Of zij haar zin had, dat weten wij niet.
 • niet ver, maar de klompenmaker zegt: "Grote takken maken wijde klompen" en andersom "Kom we moeten gaan trouwen" en wint.
 • brief
 • trouwen
 • Een meisje krijgt drie aanzoeken en vraagt hen een zin te maken van "g t m w k". De predikant en de wijnhandelaar komen niet ver, maar de klompenmaker zegt: "Grote takken maken wijde klompen" en…

sprookje uit 1892
 • . Wij trouwen, kameraad."
 • brief
 • trouwen
 • Hansje hoort in het woud een fee zeggen, dat de zwaan naast de slapende ridder je laat lachen als je zegt: "Zwaan kleef aan!" Hans gaat met de zwaan naar het dorp en kleeft een olijke deugniet aan,…

mop uit 1881
 • natuurlijk de aanleiding voor iets anders. Toen nu de huisknecht ging trouwen, zei hij tegen de palfrenier: "Nou moest jij dat
 • brief
 • trouwen
 • Palfrenier neemt de taak over van de huisknecht tot genoegen van de freule.

mop uit 1881
 • Er was eens een prinses, die trouwen wilde. Daarom laat ze drie huwelijkscandidaten bij haar komen. Eerst een. Zij ligt
 • brief
 • trouwen
 • Prinses test vrijers op preutsheid en kiest voor de minst preutse.

mop uit 1881
 • Iemand zegt tegen een pastoor: "Waarom trouwen de pastoors toch niet? U b.v. bent zoo'n ferme vent, 't is zonde dat je
 • brief
 • trouwen
 • Nadat pastoor aangegeven heeft dat hij niet trouwt omdat de kerk zijn vrouw is en de parochianen zijn kinderen, zegt een man dat er een man over zijn vrouw kruipt en zijn kinderen staan te kijken als…

sprookje uit 1881
 • steeds in de ton en riep: "Ik moet de koningsdochter trouwen en ik mag haar niet lijden! Ik moet de koningsdochter trouwen en
 • wil wel met de koningsdochter trouwen!" Maar de boeren waren doof voor zijn geroep en met ton en al rolden zij hem in den
 • brief
 • trouwen
 • De buurman schiet Domme Hans' koe dood en deze gaat met de huid naar de markt. Onderweg naar huis wordt hij ingehaald door een dief (de koper van de huid), die hem het gestolen geld toevertrouwd, dat…

sprookje uit 1892
 • verrast door deze vraag, waar zij in de verste verte niet aan gedacht had; te trouwen met dit afzichtelijk monster? Neen! dit
 • redden is, indien gij met mij trouwen wilt." Rozina zeide toen: "Als dit het eenigste middel is waarmeê ik U redden kan en
 • . Daar blijkt dat het monster inderdaad op sterven ligt. Om het monster te redden moet ze met hem trouwen. Het meisje stemt
 • brief
 • trouwen
 • Een koopman gaat op reis en wil voor zijn drie dochters iets meenemen. Zijn jongste dochter vraagt een roos. De koopman verdwaalt en komt in een paleis terecht waar een lelijk monster woont. Wanneer…
ZwaanGroot.jpg
rozina zwaan.jpg
rozina roos.jpg

sage uit 1892
 • het huis gehangen. Als er een nieuwe knecht in het huis komt werken, wordt de meid verliefd op hem. Ze gaan trouwen en
 • brief
 • trouwen
 • Terwijl de familie des huizes afwezig is, beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik van…
163.jpg

sprookje uit 1892
 • meisje en is waard om met den prins te trouwen." Bertha was van vermoeidheid in 't bosch in slaap gevallen. De toovergodin
 • verliefd. Zij werd wakker en hij vroeg, of zij mee naar het hof ging om hem te trouwen. De koning en de koningin vonden het
 • , komen thuis en zijn tevreden, wensen, dat ze met een prins zal trouwen. De tovergodin wenst haar schoon, de prins vindt haar
 • in het bos en wil met haar trouwen.
 • brief
 • trouwen
 • Een vrouw stuurt haar goede stiefdochter naar de put en deze geeft water aan de daar zittende vrouw, een tovergodin, die wenst, dat bij ieder woord parels en edelstenen uit haar mond vallen. Als de…
BERTHA.JPG
Sneeuwwitje1910.jpg

sprookje uit 1894
 • . "Kikvorsch, zul je er uitgaan?" vraagde zij. Het antwoord was: "Als je met mij wilt trouwen." "Hartelijk dank," zei het meisje
 • uit gaan, tenzij de dochter met hem wil trouwen. De dochter wil dit niet en komt met een lege emmer terug. De tweede
 • belooft met hem te trouwen. Ze eten pannekoeken en gaan daarna slapen. De volgende morgen is de kikker veranderd in een prins.
 • brief
 • trouwen
 • Een vrouw vraagt haar oudste dochter water te halen uit de put. Een kikker springt steeds in de emmer. Hij wil er niet uit gaan, tenzij de dochter met hem wil trouwen. De dochter wil dit niet en komt…
203.jpg

sprookje uit 1892
 • brief
 • trouwen
 • Een boswachter en zijn vrouw hebben twee mooie dochters. Op een dag wordt er op de deur geklopt. Als de deur opengaat zien ze een beer die onderdak bij hen vraagt. De beer vertelt dat hij achterna…
sneeuwwit1 001.jpg