Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

exempel uit 1528
 • exempel
 • scheppen daar dit een teken is van liefde. De ander zou nooit meer trouwen. De ene zegt dat ze dat van te voren had moeten
 • exempel
 • trouwen
 • De verteller gaat in bad om tot rust te komen. In de badruimte naast hem zaten twee net getrouwde vrouwen die hij kon horen praten door de dunne wand heen. De een was tevreden, de ander deed haar…

exempel uit 1463
 • exempel
 • Exempel Het waren up eenen tijt een paer volcs, een goet man ende een eerbaer vrauwe in huwelicke. Ende en hadden maer
 • wrake sauden sien, om exempel daer an te nemen dat sij goet sauden sijn ieghen vader ende moeder. Ende wanneer dat de man
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou
 • trouwen
 • Een man en vrouw hadden een zoon. Zij zochten een goede vrouw voor hem met wie hij zou gaan trouwen. Het huwelijk zou alleen worden voltrokken als de ouders hun zoon veel goeds gaven. Toen de zoon een…

XI.

exempel uit 1970
 • exempel
 • ende leefde dair voirt soe heilichlic, dat si wert een spieghel ende een exempel alle der gheender die int cloester waren.
 • De dochter van de graaf van Vianen was een edele maagd. Zij wilde niet trouwen, maar het klooster in. Ze wilde Christus
 • dood zijn dan trouwen. Uiteindelijk liet haar moeder haar toch in het klooster opnemen.
 • trouwen
 • De dochter van de graaf van Vianen was een edele maagd. Zij wilde niet trouwen, maar het klooster in. Ze wilde Christus als bruidegom. Toen ze hoorde dat haar ouders een huwelijkskandidaat voor haar…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat seuende exempel der keyserinnen IN voerleden tiden was een coninck die sijn huusvrouwe vtermaten lief hadde. ende
 • hebbe een dinck van v te begheren. want ic mijn boel trouwen wil voer die heylighe kercke. want si mi wt verren landen nae
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan
 • exempel
 • trouwen
 • Zevende exempel van de keizerin. Een koning heeft zijn mooie vrouw zo lief dat hij haar opsluit in een kasteel waarvan alleen hij de sleutels heeft. In een ver land heeft een ridder een droom over de…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Exempel des keysers soens HEt was een ridder die mer enen enighen soen en hadde dien hi eerst sonderlanghe seer lief
 • ghi mijn dochter trouwen selt ende wesen besitter mijns rijckes Doe bleef alexander mitten coninck ende elck mensche hadde
 • exempel
 • trouwen
 • Alexander en Lodewijk zijn twee vrienden die aan het hof van de keizer leven. Ze zijn allebei mooi en slim, maar Alexander is in alles net even iets beter dan Lodewijk. Alexander komt vaak voor zijn…

exempel uit 1479
 • exempel
 • ander huysvrouwe trouwen selt als dat behoerlic is so bidde ic dat si ouer minen soen gheen macht en hebbe. mer dat hi vorde
 • seide si: (9b) O heer keyser sel hi noch so langhe leuen so segghe ic v dat voerwaer dat v ghebueren sel ghelijc dat exempel
 • tevreden en ze vertelt de keizer door middel van een exempel wat hem te wachten staat als hij zijn zoon niet meteen ter dood
 • brengt. Eerste exempel van de keizerin: Een burger van de stad Rome heeft een boom waar vruchten aangroeien die
 • exempel
 • trouwen
 • Als de vrouw van keizer Poncianus overlijdt, moet hij haar beloven dat hun zoon, Dyoclesianus, niet wordt opgevoed door de vrouw met wie hij eventueel opnieuw trouwt. De keizer komt zijn belofte na en…

exempel uit 1479
 • exempel
 • Dat exempel des anderen meesters IN een stat was een ridder hout van iaren die (16a) een wijf trouwede die schoen was
 • voerwaer lieue meester dat die reden van desen exempel mi soe onderwijset. dat mijn soen huyden niet steruen en sel Doe seide
 • Het exempel van de tweede meester. Een oude ridder is met een jonge, mooie vrouw getrouwd. De man slaapt met de
 • trouwen
 • Het exempel van de tweede meester. Een oude ridder is met een jonge, mooie vrouw getrouwd. De man slaapt met de sleutels van de ramen en deuren onder zijn kussen. Elke avond als de ridder in slaap is…