Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

99 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1998
 • trouwen
 • Een bruid breekt haar nek als de bruidegom haar over de drempel draagt en iets onder de deurmat is weggehaald.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Iemand, een Arabier denk ik vanwege die gesluierde wereld, wilde trouwen met een bepaald meisje dat ie op het oog had
 • Een Arabier wil trouwen met een meisje, maar ziet door de sluier niet dat hij met haar oudere zus trouwt.
 • trouwen
 • Een Arabier wil trouwen met een meisje, maar ziet door de sluier niet dat hij met haar oudere zus trouwt.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • te gaan trouwen. Op de vooravond voor het huwelijk haalden vriendinnen van de bruid haar over om haar trouwjurk te laten
 • trouwen
 • Dit verhaal speelt zich af in Griekenland. Op haar vrijgezellenavond wil de aanstaande bruid haar jurk laten zien aan haar vriendinnen. Thuis aangekomen treffen ze haar aanstaande echtgenoot aan in de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • trouwen
 • Bruidegom tilt bruid over drempel, valt in gat in vloer. Vrienden hadden bij wijze van grap het luik van de ruimte waar de hoofdkraan zit, weggehaald. Het bruidspaar liep ernstige verwondingen op.

mop uit 1999
 • trouwen
 • De juffrouw op school stelt een vraag en keurt het antwoord van Jantje niet geheel terecht af. Hierop stelt Jantje een wedervraag, waarmee hij wraak neemt op de juffrouw.

sprookje uit 1970
 • trouwen
 • Een vader gaat op reis en wil voor zijn jongste dochter een zingende roosje meenemen. In een tuin vindt hij de roos. Als hij hem plukt zegt een bok dat hij nu moet sterven. De vader legt uit dat zijn…

mop uit 2000
 • trouwen." Zegt die jongen: "Ja, maar ik ben niet slim." (Op de Nationale Wetenschapsdag op zondag 8 oktober 2000 op het
 • trouwen." Zegt die jongen: "Ja, maar ik ben niet slim."
 • trouwen
 • Een jongen zegt tegen een meisje: "Ik ben verliefd op jou!" Zegt dat meisje: "Als je nou slim bent dan ga je met me trouwen." Zegt die jongen: "Ja, maar ik ben niet slim."

broodjeaapverhaal uit 2007
 • die wilde met haar trouwen. Maar zij wilde niet. SO: En dat was een geest? RW: Ja een vrouw, en ze zijn vaak heel erg
 • Een man ontmoette in een parkje een hele mooie vrouw. Het was een geest. Hij wilde met haar trouwen maar dat wilde zij
 • trouwen
 • Een man ontmoette in een parkje een hele mooie vrouw. Het was een geest. Hij wilde met haar trouwen maar dat wilde zij niet. In Algerije en Marokko zouden mensen met geesten getrouwd zijn.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een oude koopman trouwt met een jong meisje. Zij raakt zwanger en haar echtgenoot denkt dat het kind van hem is.

mop uit 1659
 • -vryers, maer weynig bedyers hadt. Evenwel was'er onder desen een Heer, die haer wel tot trouwen versogt soude hebben; maer
 • gheboedt hadt, te moeten trouwen; en als hy van voorige Bruyt verstont, dat hy 's nachts iemandt by haer gehadde, liet [p. 79
 • Een mooie vrouw verkeert in het gezelschap van veel mannen. Een van hen wil met haar trouwen en zij wijst de anderen de
 • trouwen
 • Een mooie vrouw verkeert in het gezelschap van veel mannen. Een van hen wil met haar trouwen en zij wijst de anderen de deur. Die nemen wraak op de huwelijksdag. Ze voeren het bruidspaar dronken en…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een manifest met regels waar huwbare maagden zich aan moeten houden, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen onbehoorlijk gedrag van jongemannen. En een tweede manifest met regels voor getrouwde…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht. De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd…

mop uit 1659
 • Een oude man en jonge vrouw trouwen, maar krijgen spijt. Het lukt de man niet om de liefde te bedrijven met zijn vrouw.
 • trouwen
 • Een oude man en jonge vrouw trouwen, maar krijgen spijt. Het lukt de man niet om de liefde te bedrijven met zijn vrouw.

mop uit 1659
 • Heyligheyt verbooden was, uyt oorsaecke dat alle Priesters nu de Kercke ghetrout hadden, en mochten daerom geen ander trouwen. De
 • trouwen
 • Een koster vraagt waarom een priester geen echte vrouw mag hebben. De priester antwoordt dat een geestelijke al met de kerk getrouwd is. De koster neemt daar geen genoegen mee, omdat sommige priesters…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een jongeman spreekt met zijn meisje af dat hij 's nachts om een uur aan zal kloppen. De meid zal hem dan binnenlaten en naar haar slaapkamer brengen. Een zwerver hoort dit en hij klopt precies om een…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed.

mop uit 1659
 • soodanige [p. 182] Iuffrou te trouwen, die sijne minnesieckte wilde genesen al eer hy met haer ghetrouwt was. Hy hadde door
 • , geen Iuffrou te trouwen die soo verre buiten eere wilde wijcken, dat sy haer maegde-bloem van hem liet plucken aleer de
 • Een man wil alleen een meisje trouwen dat nog maagd is. Hij denkt er een gevonden te hebben, maar tijdens de
 • trouwen
 • Een man wil alleen een meisje trouwen dat nog maagd is. Hij denkt er een gevonden te hebben, maar tijdens de huwelijksnacht blijkt het tegenovergestelde.

mop uit 1659
 • Een Ander van Quaet penningh. Het gebeurde dat deese Andries Quaedtpenningh een Huysvrouwe trouwen soude, komende in de
 • Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor
 • trouwen
 • Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor begrijpt het verkeerd en loopt weg. Later trouwt hij ze alsnog, want de bruid wil…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt…

mop uit 1659
 • ghehadt, ick hadde de Koe wel mogen trouwen.
 • mogen trouwen.
 • trouwen
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een hele grote man trouwt een kleine vrouw. Hij is verbaasd dat zoiets kleins zo'n grote 'poort' kan hebben. Zij is verbaasd dat zoiets groots zo weinig 'huisraad' heeft.

mop uit 1659
 • hoeck om: Ghy moet trouwen, en wy slapen by u Vrouwen, dat spijt u, midts draeyde hy den vierden hoeck om. Doen seyde de
 • uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.
 • trouwen
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een bierdrager wedt met een vriend dat zijn vrouw zo trouw is, dat zij niet met een ander zal hertrouwen als hij komt te overlijden. De bierdrager verliest.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man verzint een truc zodat de priester niet meer met zijn vrouw wil slapen.

mop uit 1659
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en
 • trouwen
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.