Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

93 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een oude koopman trouwt met een jong meisje. Zij raakt zwanger en haar echtgenoot denkt dat het kind van hem is.

mop uit 1659
 • -vryers, maer weynig bedyers hadt. Evenwel was'er onder desen een Heer, die haer wel tot trouwen versogt soude hebben; maer
 • gheboedt hadt, te moeten trouwen; en als hy van voorige Bruyt verstont, dat hy 's nachts iemandt by haer gehadde, liet [p. 79
 • Een mooie vrouw verkeert in het gezelschap van veel mannen. Een van hen wil met haar trouwen en zij wijst de anderen de
 • trouwen
 • Een mooie vrouw verkeert in het gezelschap van veel mannen. Een van hen wil met haar trouwen en zij wijst de anderen de deur. Die nemen wraak op de huwelijksdag. Ze voeren het bruidspaar dronken en…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een manifest met regels waar huwbare maagden zich aan moeten houden, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen onbehoorlijk gedrag van jongemannen. En een tweede manifest met regels voor getrouwde…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een persoon drijft de spot met een oudere, die vraagt of de vader van deze persoon meerdere beesten heeft voortgebracht. De persoon zegt dat zijn vader daarvoor met de moeder van de oudere getrouwd…

mop uit 1659
 • Een oude man en jonge vrouw trouwen, maar krijgen spijt. Het lukt de man niet om de liefde te bedrijven met zijn vrouw.
 • trouwen
 • Een oude man en jonge vrouw trouwen, maar krijgen spijt. Het lukt de man niet om de liefde te bedrijven met zijn vrouw.

mop uit 1659
 • Heyligheyt verbooden was, uyt oorsaecke dat alle Priesters nu de Kercke ghetrout hadden, en mochten daerom geen ander trouwen. De
 • trouwen
 • Een koster vraagt waarom een priester geen echte vrouw mag hebben. De priester antwoordt dat een geestelijke al met de kerk getrouwd is. De koster neemt daar geen genoegen mee, omdat sommige priesters…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een jongeman spreekt met zijn meisje af dat hij 's nachts om een uur aan zal kloppen. De meid zal hem dan binnenlaten en naar haar slaapkamer brengen. Een zwerver hoort dit en hij klopt precies om een…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed.

mop uit 1659
 • soodanige [p. 182] Iuffrou te trouwen, die sijne minnesieckte wilde genesen al eer hy met haer ghetrouwt was. Hy hadde door
 • , geen Iuffrou te trouwen die soo verre buiten eere wilde wijcken, dat sy haer maegde-bloem van hem liet plucken aleer de
 • Een man wil alleen een meisje trouwen dat nog maagd is. Hij denkt er een gevonden te hebben, maar tijdens de
 • trouwen
 • Een man wil alleen een meisje trouwen dat nog maagd is. Hij denkt er een gevonden te hebben, maar tijdens de huwelijksnacht blijkt het tegenovergestelde.

mop uit 1659
 • Een Ander van Quaet penningh. Het gebeurde dat deese Andries Quaedtpenningh een Huysvrouwe trouwen soude, komende in de
 • Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor
 • trouwen
 • Een bakker gaat trouwen en de pastoor vraagt de bruid of zij dat wil. Die zegt dat ze anders niet wil en de pastoor begrijpt het verkeerd en loopt weg. Later trouwt hij ze alsnog, want de bruid wil…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een oude man trouwt een jonge vrouw en is bang dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hij stuurt zijn knecht nar de apotheek om Dia Satiria (libidoverhogend middel) te halen. De knecht komt…

mop uit 1659
 • ghehadt, ick hadde de Koe wel mogen trouwen.
 • mogen trouwen.
 • trouwen
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een hele grote man trouwt een kleine vrouw. Hij is verbaasd dat zoiets kleins zo'n grote 'poort' kan hebben. Zij is verbaasd dat zoiets groots zo weinig 'huisraad' heeft.

mop uit 1659
 • hoeck om: Ghy moet trouwen, en wy slapen by u Vrouwen, dat spijt u, midts draeyde hy den vierden hoeck om. Doen seyde de
 • uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.
 • trouwen
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een bierdrager wedt met een vriend dat zijn vrouw zo trouw is, dat zij niet met een ander zal hertrouwen als hij komt te overlijden. De bierdrager verliest.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man verzint een truc zodat de priester niet meer met zijn vrouw wil slapen.

mop uit 1659
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en
 • trouwen
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een aanstaande bruid verkoopt boter op de markt. Een man vraagt of ze al 'voorgeboord' is, en zegt dat ze haar toekomstige man daar een groot plezier mee zou doen. Zij stemt er mee in.

mop uit 1659
 • trouwen
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed en de man roept de hulp van het bestuur in.

mop uit 1659
 • Een rijke weduwe en een iets minder bedeelde weduwnaar trouwen samen op voorwaarde dat ieder zijn eigen bezittingen
 • trouwen
 • Een rijke weduwe en een iets minder bedeelde weduwnaar trouwen samen op voorwaarde dat ieder zijn eigen bezittingen houdt. De man neemt dat nogal letterlijk en wil geen seks. De volgende dag laten ze…

mop uit 1659
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere
 • jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts 10.000 kronen wil trouwen.
 • trouwen
 • Een rijke koopman heeft twee dochters. Een gaat trouwen en hij geeft 20.000 kronen voor het huwelijk. Een andere jongeman hoort dat en zegt tegen de koopman dat hij de andere dochter wel voor slechts…

mop uit 1659
 • trouwen
 • In een herberg zijn drie dochters die het niet zo nauw nemen. Een jongeman krijgt iets met een van de dochters en komt een kennis tegen die hem vraagt in welke herberg hij verblijft. De jongeman noemt…

mop uit 1659
 • Vader en Moeder is het ter ooren gekomen, en zijn seer quaedt, ghy soudt my eerst moeten trouwen: Hy seyde, dat derf ik niet
 • te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.
 • trouwen
 • Een jongeman en een meisje zien elkaar al geruime tijd. Zij wordt door haar ouders op de vingers getikt. Ze brengt hen te schande en moet of trouwen of de jongen niet meer zien.

mop uit 1651
 • trouwen
 • Op de bruiloft van Leentje kwam er een aantal jonge meisjes die de bruid niet kende. De bruidegom vertelde dat hij hen nog van vroeger kende. Leentje zei toen, dat hij dat eerder had moeten zeggen.…

mop uit 1651
 • altoos een vinger hooger was als ghij. Ghij moet zedert uw trouwen dat opgeschooten zijn.' En 't was soo, want sijn vrouwtje
 • echter dat de heer van Gzvdinz langer was. Hij moet zo opgeschoten zijn sinds zijn trouwen, dacht de heer van Zuylichem.
 • trouwen
 • Twee heren die elkaar al lange tijd niet gezien hadden, wilden wedden dat ze even lang waren. Bij het meten bleek echter dat de heer van Gzvdinz langer was. Hij moet zo opgeschoten zijn sinds zijn…