Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

raadsel uit 1894
 • trouwen
 • Raadsel: Een man helpt zijn vader doodslaan en trouwt zijn moeder. Hoe kan dit zonder misdaad?

sprookje uit 1894
 • trouwen
 • Een leeuw, die in een net verstrikt raakt, wordt bevrijd door een muis en geeft hem zijn dochter tot vrouw. Maar als ze gaan samenwonen trapt de leeuwin haar man per ongeluk dood. Moraal: Houd je bij…

sprookje uit 1894
 • trouwen
 • Koningspaar krijgt ruigbehaarde zoon en noemt hem Ruige Kauwit. Hij wordt verjaagd en leeft in de bossen van erwtensoep en wordt heel sterk. Na monsters en een reus te hebben verslagen en prinsessen…

sprookje uit 1893
 • achtergelaten aan den wees, die hem zoolang met trouwen eerlijkheid had gediend. En de koning had dezen als den opvolger des
 • trouwen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • sterft aan een gebroken hart. De prins en het meisje trouwen.
 • trouwen
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

sage uit 1891
 • verbeelding zal daar wel alles van kunnen maken, wat bijgeloovige menschen er in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890
 • trouwen
 • De kwaliteit van het bier van een brouwer gaat na zijn huwelijk achteruit. De troep zwarte katten die hij op een avond op de brouwketel ontdekt begooit hij met een emmer kokend water, waarop die…

sage uit 1892
 • en was voornemens er eerlang mee te trouwen. Eens vergezelde de vrijer zijne beminde, na een gedanen uitstap, tot in hare
 • afgeraden, waartoe zij dan ook besloot; want, zeide zij, met eenen weerwolf trouwen, dat kan toch niet zijn.
 • trouwen
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

sprookje uit 1896
 • dat hij ziek was van verliefdheid en dat hij met Asschepoester wil trouwen, waarvoor zijn ouders gewillig toestemming
 • trouwen
 • Een mooi jong meisje wordt door haar ouders en haar stiefzussen gehaat om haar schoonheid. De ouders besluiten haar te laten doden door een van hun bedienden. Als bewijs moet hij een van haar vingers…

sprookje uit 1896
 • trouwen
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…

sprookje uit 1896
 • konings dochter trouwen.» Stoffel dacht: «Dan zou het al vreemd moeten loopen, maar men kan niet weten.» Welgemoed reisde hij
 • hem een kamer vol geld kan bezorgen, mag met zijn eenige dochter trouwen.» «Daar heb ik wel zin in,» zeî Stoffel. «Goed
 • betaald heeft, voorspelt zij hem de toekomst: hij zal trouwen met de dochter van de koning. In het bos treft Stoffel de
 • trouwen
 • Een wever en zijn vrouw hebben twee zonen: de oudste is pienter en altijd uit op eigen gewin. De jongste, Stoffel, is goedaardig, maar ook sullig en dromerig. De zoons gaan kort na elkaar op avontuur.…

sprookje uit 1896
 • , dat wie de reuzen bedwingt en den draak verslaat, de prinses zal mogen trouwen en na des konings dood het koninkrijk erven
 • had verslagen, en dan met hem wilde trouwen, dan zou hij haar vermoorden. Zij smeekte hem met een vloed van tranen om
 • trouwen, maar wil eerst nog een jaar op reis. Hij neemt de tongen van de draak mee en vertrekt. De koetsier van de
 • koningsdochter slaat de koppen van de draak af en doet zich voor als held. Hij zal na een jaar met de koningsdochter trouwen. Op de
 • trouwen
 • Op een dag vindt een visser een potje in zijn net. Als hij het opent, verschijnt een reusachtige gedaante die hem zegt hem terug te doen in het potje, dan zal de visser veel vis vangen en ook een…

sprookje uit 1896
 • trouwen
 • Een oude soldaat ontmoet een vrouwtje bij een rots. Als hij in de rots afdaalt en haar de tondeldoos met vuurslag geeft die hij onder het hoofd van een ijzeren man zal vinden, mag hij zo veel goud…

sprookje uit 1896
 • De veelgeloovende koningsdochter. Er was eens een koning, die had eene dochter die met niemand wilde trouwen of hij
 • Een prinses wil alleen trouwen met iemand die haar iets kan vertellen waarop zij moet zeggen "dat is niet waar". De man
 • die dit lukt, mag met haar trouwen, lukt het niet, dan wordt hij onthoofd. Een oude soldaat laat zich niet afschrikken en
 • trouwen
 • Een prinses wil alleen trouwen met iemand die haar iets kan vertellen waarop zij moet zeggen "dat is niet waar". De man die dit lukt, mag met haar trouwen, lukt het niet, dan wordt hij onthoofd. Een…

sprookje uit 1896
 • prinses aan het lachen zou weten te brengen, met haar zoude mogen trouwen. Allerlei snaken en potsemakers hadden dit reeds
 • vroolijk en opgeruimd, en de koning was daarmeê zoozeer in zijn schik, dat hij den armen knaap met haar liet trouwen. En toen
 • weer los en de knecht mag met de prinses trouwen.
 • trouwen
 • Een knecht vraagt als loon voor zijn werk niet meer dan een erwt. Als hij onderweg een haan ziet, wil hij deze graag kopen, maar de haan is te duur. Hij maakt een afspraak met de meid: als de haan…

sprookje uit 1896
 • ben het met je dochter eens geworden; wij wenschen samen te trouwen, indien gij er niet tegen zijt. Als ik van de hofstad
 • terug kom, kan 't huwelijk voltrokken worden.» De kastelein zeî: « Dat je met mijn dochter wilt trouwen is mij wel; maar wat
 • trouwen
 • Een soldaat, Jan, krijgt niet betaald en wil recht halen bij de koning in de hofstad. Onderweg ontmoet hij een heer. Ze komen bij een herberg waar een roversbende woont. Jan bedenkt een list: de…

sprookje uit 1896
 • trouwen
 • Een jong stel trouwt, maar is erg arm. Een heer biedt de jongen duizend gulden per jaar als hij direct voor hem komt werken. Zonder afscheid te mogen nemen gaat hij mee op reis. Na zestien jaar krijgt…

sprookje uit 1896
 • knecht over en zeide: «als gij mij dat raadsel kunt oplossen, wil ik je gaarne met mijn dochter laten trouwen - ik weet dat
 • zijn knecht om raad en belooft hem dat als hij hem kan helpen, hij met de molenaarsdochter mag trouwen. De knecht weet raad
 • trouwen
 • Molenaar Hans heeft boven zijn huisdeur het opschrift "Hans zonder zorgen" prijken. De koning ziet dit en ergert zich hieraan. Hij wil Hans laten weten wat zorgen zijn en geeft hem een raadsel op:…

sprookje uit 1896
 • trouwen
 • Een boer beklaagt zich bij een graaf over zijn heer. De graaf geeft de heer en de boer drie raadsels op: "wat is vetter dan vet?" "wat is dieper dan diep?" en "wat klinkt meer dan metaal?". De dochter…

sprookje uit 1896
 • mandvol mooie lekkere pruimen kon bezorgen, zou met de prinses, zijne dochter, mogen trouwen. De arme lieden, die den
 • beloofd hebt, sire.» - «O, jawel! wou jij met mijn dochter trouwen, jongetje, en dan vervolgens koning worden, hé? dacht jij
 • over de koning, roept deze hem een halt toe en mag de jongen met de prinses trouwen.
 • trouwen
 • Een koning belooft de hand van zijn dochter aan wie hem in de winter verse pruimen kan brengen. Een dagloner bezit een boom die 's winters pruimen geeft. Zijn zonen willen hun geluk beproeven. De…

sage uit 1896
 • gebeurde 't op zekeren avond dat Jan met zijn vader alleen zat en zeide: «Vader, ik zou wel haast willen trouwen.» - «Welzoo
 • toen de mosterdman hem vertelde, dat diens zoon met mijnheers dochter wenschte te trouwen, en de vader daarvoor mijnheers
 • trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De burgemeester vindt het wel komisch en
 • burgemeestersdochter trouwen, op voorwaarde dat Kees Mosterd niet langer als mosterdventer langs de deuren gaat.
 • trouwen
 • Kees Mosterd is een Amsterdamse mosterdventer. Zijn zoon Jan heeft als wens met de dochter van de burgemeester te trouwen. Zijn vader gaat met hem naar de burgemeester om de zaak in orde te maken. De…

sage uit 1899
 • ik wil niet met haar trouwen."
 • ligt mnet een gebroken bil. De molenaar weet nu dat ze een kol is, en hij wil niet meer met haar trouwen.
 • trouwen
 • Een molen is alleen te bereiken over een stuk land dat bij hoogwater blank staat. Op een dag willen de molenaar en zijn meisje door het water naar de molen waden. De molenaar waarschuwt haar voor…

sprookje uit 1894
 • heks naar het bosch en nam het meisje mee. Nu zei ze tegen de prins: "Je bent flink ijverig geweest, nu mag je trouwen met
 • vensters, kasten, tafels en stoelen en gordijnen voor de bedstee. Ze gingen den dag daarop trouwen, niet op het stadhuis, maar
 • afgeluisterd en weet nu, hoe lief het meisje is. Ze mag met zijn zoon trouwen.
 • trouwen
 • Een koningin kan geen kinderen krijgen. Een oude heks zorgt ervoor dat ze een zoon krijgt op voorwaarde dat het kind voor zijn twaalfde jaar nooit alleen gelaten mag worden. De jongen wordt toch…

mop uit 1894
 • gehoord, maar kon de zak niet uit. Hij begon in de zak hardop: "Wie wil 's Konings dochter trouwen? Wie wil 's Konings
 • dochter trouwen?" Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei tegen Jan: "Dat wil ik wel
 • koning zal kunnen trouwen. De boer verdrinkt in zijn plaats. Wanneer de slimme man zijn huisheer weer tegenkomt, vertelt hij
 • trouwen
 • Een slimme man kan zijn huur niet meer betalen en heeft geld nodig. Eerst steelt hij geld uit het stadhuis door zich in een koeienvel te steken en veel lawaai te maken. Vervolgens houdt hij zijn…

sage uit 1892
 • Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen armen jongen. Maar dit wou de heer niet
 • het zijn eigen schuld was, omdat zijne dochter niet trouwen mocht van hem. "Laat haar dan dadelijk maar trouwen", zei hij
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar
 • , vertelt die hem dat hij last heeft van dat gespook doordat hij zijn dochter geen toestemming heeft gegeven te trouwen met de
 • trouwen
 • Een vader verbiedt zijn dochter met haar arme vriend te trouwen. De dochter wil wraak nemen en neemt zich voor bij haar vader te gaan spoken. 's Nachts ziet de vader een gestalte met vurige ogen, en…

sprookje uit 1894
 • was en er nog veel gebeuren kon eer zij met den anderen zou trouwen, enz., maar ondertusschen was hij toch wanhopig en zoo
 • nemen en zal van geen trouwen willen weten. Dan zal de Koning laten omroepen, die zijn dochter van de horens kan verlossen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig
 • . Zij vertelt hem hoe hij de prinses toch kan trouwen. Hij moet echter beloven haar dochter, die jaren geleden is verdwenen
 • trouwen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…