Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

36 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Heit hâldde wol fan in slokje. Yn 't bigjin fan 't trouwen kocht er ien yn Kromelle. Dear bleau er nochal even sitten
 • avond
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1966
 • avond
 • trouwen
 • Een echtpaar heeft een stukje grond voor het huis. De buren zien daar 's avonds altijd een lichtje branden. Als een kind van het echtpaar trouwt, bouwt de vader een klein huisje op diezelfde plek. Het…

broodjeaapverhaal uit 1971
 • maar weigerde haar te trouwen. Toen geen rede mocht baten is op een avond haar zusje met hem uitgegaan. Zij liet zich
 • Een soldaat maakt een meisje zwanger maar weigert met haar te trouwen. Op een avond gaat haar zusje met hem uit. Als de
 • avond
 • trouwen
 • Een soldaat maakt een meisje zwanger maar weigert met haar te trouwen. Op een avond gaat haar zusje met hem uit. Als de man op een afgelegen plek tot daden wil overgaan, trekt ze een mes en snijdt…

sage uit 1968
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak
 • , zag hij vanaf dat moment elke avond zijn eerste vrouw tussen hem en zijn nieuwe vrouw staan. Zijn nieuwe vrouw vroeg of
 • avond
 • trouwen
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak, zag hij vanaf dat moment elke avond zijn eerste vrouw tussen hem en zijn nieuwe…

mop uit 1967
 • hem trouwen. Op een avond vertelde ze hem wat er die dag zoal voor opvallends in de kamer lag. Hij moest daar dan
 • trouwen.
 • avond
 • trouwen
 • De ouders van een meisje wilden dat zij haar verkering uitmaakte, omdat de jongen vrijwel blind was. Maar zij wilde met hem trouwen. Op een avond vertelde ze hem wat er die dag zoal voor opvallends in…

sage uit 1966
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie
 • gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een avond poolshoogte nemen bij de heksen. De
 • avond
 • trouwen
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

sprookje uit 1973
 • de gouden appelen kon plukken. Als een prins te paard de boom ziet zegt hij dat hij zal trouwen met degene die een gouden
 • avond
 • trouwen
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sprookje uit 1973
 • . Als hij op een avond bij zijn schoonouders is, wordt er geklopt. Het is het meisje op een been, dat vraagt wie haar gouden
 • avond
 • trouwen
 • Een boerendochter met een gouden been trouwt met een man die haar alleen vanwege het geld wil. Ze wordt ziek en sterft, en wordt begraven met haar gouden been. Op een nacht graaft de man het op en…

sage uit 1973
 • avond
 • trouwen
 • Man heeft geen kans om eigen geld te hebben, want vrouw zoekt alles na. Van een verdiende rijksdaalder zegt hij niets, maar hij weet niet waar hij die moet verstoppen. 's Nachts houdt hij het geldstuk…

mop uit 1970
 • avond
 • trouwen
 • Een stel viert de veertigjarige bruiloft. Als de echtelieden 's avonds naar bed gaan, verklaart de vrouw haar man nog voor geen twee miljoen te willen missen. De man zegt de vrouw voor geen drie…

sage uit 1969
 • De earste winters fan ús trouwen wennen wy yn Drachtster Kompenije. It wie noait liker as wienen dêr nachts altyd
 • is elke avond vanaf tien uur een hoop lawaai. De plaats is vervloekt. Ik wil daar meer van weten en als ik ga kijken, is
 • avond
 • trouwen
 • De eerste winter na de trouwerij wonen wij in Drachtster Kompenije. 's Nachts zijn er altijd paarden in de schuur en er is elke avond vanaf tien uur een hoop lawaai. De plaats is vervloekt. Ik wil…

sage uit 1970
 • Zwarte hond, net zo groot als een kalf, loopt op een pikdonkere avond enige tijd mee met jongeman, en is plotseling
 • avond
 • trouwen
 • Zwarte hond, net zo groot als een kalf, loopt op een pikdonkere avond enige tijd mee met jongeman, en is plotseling verdwenen.

mop uit 1973
 • het liedje was dat ze moesten trouwen, en na de dood van de majoor erfde de soldaat alles.
 • avond
 • trouwen
 • Een rijke majoor liet zijn soldaten op zijn verjaardag een wens doen. De een wilde een auto, een ander een villa, een derde een boot, maar een slonzig geklede soldaat (die uit was op de erfenis van de…

sage uit 1919
 • in. Ze waren al een heele poos verloofd, en ze kregen nu wel zin, om te trouwen. Tantes en ooms echter zeiden: "Wij
 • laten avond. "Roo koe! Roo koe! Roo koe! Roo koe!
 • avond
 • trouwen
 • Er was eens een houtduif, die een nest probeerde te maken met haar man. Omdat het niet lukt om een mooi nest te malen, krijgen ze het advies, advies te vragen aan meneer en mevrouw Snapgraag. meneer…

sage uit 1925
 • de reuzen, zou hun koning gaan trouwen. Volgens 's lands gebruik moest hij met zijn aanstaande koningin een eigen woning
 • avond en zij hadden al drie, volgens anderen zeven of tien jaar zonder één woord te spreken gegraven, toen er een vogel over
 • weer drie, zeven of tien jaar later weer. De koning wilde niet met een kletskous trouwen en verbrak de verloving. De kuil
 • avond
 • trouwen
 • De koning der reuzen moet met zijn aanstaande koningin een reuzenkuil bouwen als woning. De verloofde mag niet praten onder het werk, want daar houdt de koning niet van. Na zeven of tien jaar graven,…

sprookje uit 1970
 • langs'. 'Wel, wel' zee Peris, 'wat is doar toch een verschil in een mens.' 'Die twee moesten trouwen', zee Ons Lieve Heer
 • avond
 • trouwen
 • Onze Lieve Heer en Petrus komen op zoek naar een boerderij om te overnachten een luie schaapherder en een te drukke vrouw tegen. Ze mogen in de boerderij overnachten, maar moeten er vroeg uit om te…

sprookje uit 1963
 • avond
 • trouwen
 • De twee oudste zoons gaan met toestemming van vader in dienst en worden uiteindelijk generaal. De derde zoon is daar volgens de vader te dom voor. De jongste gaat naar de koning en vraagt of hij hem…

sage uit 1963
 • avond
 • trouwen
 • Van een aanstaand bruidspaar dat meubels gaat kopen gaat het meisje vast op weg. De jongen bedenkt zich en verdrinkt zich in een wijk. Man heeft al tevoren gezegd dat bij de wijk iets zal gebeuren.…

sprookje uit 1901
 • avond
 • trouwen
 • Vrouw krijgt uit dank voor haar diensten een kistje juwelen. Ze trouwt, maar haar man sterft vrij snel, haar zoon wil niet deugen, waardoor ze op het laatst alleen het kistje met juwelen nog heeft.…

sage uit 1962
 • avond
 • trouwen
 • De bende van Pier Zuidhof breekt in bij een hofstede. De bewoners worden opgesloten. Haar spaargeld dat de dienstmeid hen aanbiedt nemen ze niet. Een knecht weet te ontsnappen en zoekt hulp bij de…

sage uit 1901
 • geheelen avond bij hem, hij had geld, kwam uit Gelderland en ze is later met hem getrouwd. (Beets).
 • spiegel kijkt voorspelt de waarzegster haar dat ze op de kermis een rijke heer zal ontmoeten waar ze mee zal trouwen. De
 • avond
 • trouwen
 • Op de kermis kan in de zwarte spiegel bij een waarzegster de toekomst worden gezien. Voordat een arm meisje in de spiegel kijkt voorspelt de waarzegster haar dat ze op de kermis een rijke heer zal…

sage uit 1901
 • male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens
 • . Aangezien hij evenwel geen lust had om met een kol te trouwen, heeft hij de verkering verbroken. Deze geschiedenis, mij door
 • eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand is. Op een avond gaat hij er op uit en
 • slaat en omduwt. Weer wordt de knecht ziek en de volgende dag vraagt hij zijn meisje naar de vorige avond. Ze doet alsof ze
 • avond
 • trouwen
 • Boerenknecht heeft verkering met boerendochter die plotseling en zonder bootje op de veraf gelegen akker komt met zijn eten. Hij wordt er ziek van, wordt weer beter, maar wil weten wat er aan de hand…

mop uit 1902
 • avond
 • trouwen
 • Een rijke heer die zijn jonge vrouw van overspel verdenkt, maar niet kan betrappen, laat een grafkelder bouwen, doet alsof hij ziek en daarna dood is, en wordt begraven. De doodgraver heeft gemerkt…

sprookje uit 1902
 • laat voorbij zou komme, dan zoue ze mekaar wel zien. Nou was er die avond een maskerade of een gemaskerd bal in de
 • avond
 • trouwen
 • Jongen die de nachtwacht van zijn vader heeft overgenomen, wordt door een prins overgehaald een uur van kleding te ruilen, zodat de prins op een gemaskerd bal niet herkend zal worden. De jongen wordt…

sage uit 1922
 • avond, maar zij hield zich of zij nergens van wist. Ten slotte kwam er uit, dat zij in haar slaap haar schouder bezeerd had
 • geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een kol te trouwen, heeft hij de verkeering afgebroken. (Te
 • . Daartoe gaat hij op een avond naar de boerderij waar hij een witte gedaante, die zijn meisje blijkt te zijn, ziet staan. Ze
 • te trouwen en verbreekt de verkering.
 • avond
 • trouwen
 • Boerenknecht die verkering met de dochter van zijn boer heeft, merkt vreemde zaken op. Als hij op een verre, door water omgeven akker moet werken, brengt het meisje zijn eten, steeds zonder dat hij…