Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sprookje uit 1978
 • zich uiteindelijk toch. De tweede man plantte een mooie grote boom, maar de koning verveelde zich weer. De derde man
 • plantte varens en mos en hij mocht de dochter van de koning trouwen, want hiermee verveelde de koning zich nooit.
 • boom
 • trouwen
 • Er was eens een koning die zich altijd heel snel verveelde. Hij wilde zijn dochter alleen maar uithuwelijken aan een man die een tuin kon maken die hem nooit zou vervelen. De eerste man plantte…

sprookje uit 1970
 • waren van het lopen, lieten ze de moed zakken. Ze zetten de deur schuin overeind tegen een boom, en gingen eronder liggen om
 • hard te roepen: "Ik moet met de dochter van de koning trouwen, maar ik wil niet! Ik moet met de dochter van de koning
 • . De jongen roept een schaapherder en vertelt hem dat hij in de zak zit omdat hij moet trouwen met de koningsdochter. De
 • boom
 • trouwen
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1970
 • paleis uit. Ze ging weg en liep zo ver, zo ver, tot ze aan een holle boom kwam. Daarin verborg ze haar mooie kleren en ging
 • kruipen, zodat niemand je ziet." Vuilpoesje beloofde dat. Ze liep zo snel als ze kon naar de holle boom en kleedde zich in
 • vuile dienstmeisje. De zoon van de kasteelheer wil met het mooie meisje trouwen. Het vuile meisje zegt dat ze weet waar het
 • en de de zoon van de kasteelheer trouwen. De zoon wordt koning.
 • boom
 • trouwen
 • Een koningsdochter wordt door haar vader weggejaagd. Ze krijgt mooie kleren mee. Onderweg ruilt ze een stel mooie kleren voor de vuile kleren van een zwerfstertje. Moe gelopen klopt ze 's avonds aan…

sprookje uit 1889
 • langen dikken eikenboom uittrekken, waarvan de takken verbroken waren. De houtraper nam dien boom aan den top als een rietje
 • of gij zijt allen dood!" Maar als hij nu zoo dicht genaderd was, dat de man met den boom hem bereiken kon, sloeg deze den
 • boom
 • trouwen
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • , kwamen zij daar in een bosch, en ze zagen daar een houtkapper, die bezig was met eenen boom omver te halen. "Waarom trekt gij
 • dien boom niet uit met wortels en al? Dan zou het zoo lang niet duren." De houtkapper meende dat hij den zot met hem hield
 • boom
 • trouwen
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sprookje uit 1951
 • heks. Als beloning krijgt hij een vliegend schip als hij driemaal tegen een boom schopt. Onderweg neemt de jongen drie
 • boom
 • trouwen
 • De tsaar maakt bekend dat de prinses trouwt met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons, waarvan de jongste niet helemaal goed snik is, besluiten hun geluk te gaan beproeven.…

sage uit 1967
 • Een rechte boom
 • Een man met een bochel wilde graag trouwen met iemand met een rechte rug. Men zei dat hij in het bos moest gaan zoeken
 • naar een rechte boom. Als hij er een zou vinden, zou hij zijn zin krijgen. Hij deed zijn uiterste best, maar vond er geen
 • boom
 • trouwen
 • Een man met een bochel wilde graag trouwen met iemand met een rechte rug. Men zei dat hij in het bos moest gaan zoeken naar een rechte boom. Als hij er een zou vinden, zou hij zijn zin krijgen. Hij…

sprookje uit 1967
 • kleermaker twee reuzen in het bos kan verslaan, hij met zijn dochter mag trouwen. Met een list weet hij de reuzen het hoofd af te
 • boom
 • trouwen
 • Er was eens een kleermaker die toevallig in een klap zeven muggen doodsloeg. Hij was hier zo trots op dat hij een jas versierde met de tekst 'zeven in een klap' erop. Hij deed een gevangen spreeuw en…

mop uit 1977
 • Een rechte boom
 • waarom ze met een man met een bochel is getrouwd, stuurt de vrouw de man het bos in om een zo recht mogelijke boom te kappen
 • prachtige rechte boom, maar verderop ziet hij nog mooiere. De man loopt zonder na te denken door naar volgende, rechtere bomen
 • boom
 • trouwen
 • Niemand begrijpt waarom een intelligent meisje met een domme bultenaar getrouwd is. Als een man de vrouw eens vraagt waarom ze met een man met een bochel is getrouwd, stuurt de vrouw de man het bos in…

sprookje uit 1973
 • de gouden appelen kon plukken. Als een prins te paard de boom ziet zegt hij dat hij zal trouwen met degene die een gouden
 • ze voor haar slaapkamer moet begraven. Uit het hart groeit een boom met gouden appelen. Vreemd is dat alleen het meisje
 • boom
 • trouwen
 • Een meisje woont bij stiefmoeder met twee dochters, waarvan één met één oog, en één met drie ogen. Het meisje wordt slecht behandeld, krijgt weinig te eten en moet de geit hoeden. Huilend van de…

sprookje uit 1978
 • Een rechte boom
 • besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht 'de mooiste boom' te kappen. De knecht gaat
 • welgemoed op pad, maar steeds als hij zijn bijl in een mooie boom gezet heeft ziet hij verderop een boom die net iets mooier is
 • boom
 • trouwen
 • Een jongen vraagt zijn tante waarom zij nooit getrouwd is. De vrouw legt dit uit met behulp van het verhaal over een besluiteloze boerenknecht: een boer stuurt een knecht naar het bos met de opdracht…

sprookje uit 1934
 • hollen boom; daar zulde drie kamerkes vijnde. Veur elk kamerke is 'n deurke, da ga ope als ge 'hoe' roept, Hier, nim ook dit
 • vooschotje mee, da kan oe ook helpe! De soldaat dee net zooals het wijf 'm gezeed had. Hij liet z'n eige in den boom naar beneeje
 • , een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te dalen. Hier zal hij drie kamers vinden. Om
 • boom
 • trouwen
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

sage uit 1923
 • bijwonen van preeken en het gebruik der Sacramenten; dat hij het huwelijk zou haten en nimmer zou trouwen. Eigenhandig had hij
 • linde. Naargelang hij den boom meer naderde, hoorde hij echter den duivel luider jammeren en weeklagen, zonder dat hij wist
 • boom
 • trouwen
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sprookje uit 1965
 • luip man hen en weer te zuiken en dou zag e opains n widde doeve in n boom zitn. “Wacht”, zee e, “dai mout nog eevn mit
 • .” Hai schoot doeve tou t boom oet; man o wai, hai schrok zuk biekans dood, op grond was doeve n old wief worden. t Oal zee
 • uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen en mee te gaan. Hij durfde niet te
 • verdrinkt. Het meisje vraagt de prins haar te beloven met haar te trouwen. Fritz wil dat wel, maar hij kan haar niet meteen
 • boom
 • trouwen
 • In de tijd dat de oude Fritz nog een jonge prins was verdwaalde hij eens in een groot bos. Hij schoot een witte duif uit een boom, die op de grond in een oude vrouw. Ze zei hem op haar rug te springen…

sprookje uit 1970
 • schoapherder tegen 'en boom liggen bij zeune schoapen - vroeger hadde veel meer schoapen - en Peris vroeg diejen schoaper de
 • langs'. 'Wel, wel' zee Peris, 'wat is doar toch een verschil in een mens.' 'Die twee moesten trouwen', zee Ons Lieve Heer
 • boom
 • trouwen
 • Onze Lieve Heer en Petrus komen op zoek naar een boerderij om te overnachten een luie schaapherder en een te drukke vrouw tegen. Ze mogen in de boerderij overnachten, maar moeten er vroeg uit om te…

sprookje uit 1911
 • voort, Zoo wordt ge vermoord; Gaat gij terug, Dan geschiedt nog erger." Hij klom in den boom. Bij zijn vlucht
 • boom
 • trouwen
 • Aanvulling op het sprookje waarin een koning zijn zoon armoede wil laten leren door de wereld in te trekken en terug te keren als de helft van het geld op is. Bij terugkeer verdwaalt de prins in een…

sprookje uit 1911
 • ik niet, maar ze wou graag trouwen en er kwam maar geen vrijer opdagen. Dat begon er te vervelen, en daarom zei ze teugen
 • holle boom, dat hij kermde van de pijn. "Ik zel je helpe, maat," zeidie, en hij maakte de wolf los. Zoo kwam ie bij de
 • boom
 • trouwen
 • Een mismaakte schoenmaker reageert op een huwelijksadvertentie van een prinses die niet aan de man kan komen. Onderweg helpt hij een aap en een wolf. De koning vindt hem geen partij, en laat hem in…

sprookje uit 1894
 • was en er nog veel gebeuren kon eer zij met den anderen zou trouwen, enz., maar ondertusschen was hij toch wanhopig en zoo
 • zij, "zeven appelen van iederen boom, houdt die goed apart en breng ze niet met elkander in aanraking. Ik haal u twee
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig
 • . Zij vertelt hem hoe hij de prinses toch kan trouwen. Hij moet echter beloven haar dochter, die jaren geleden is verdwenen
 • boom
 • trouwen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

sprookje uit 1894
 • boom
 • trouwen
 • Een man die veel geld bij zich heeft, wordt beroofd en vermoord. Vlak voordat de man sterft zweert hij de dief dat de bladeren aan de bomen zijn misdaad zullen verraden. De dief gelooft daar niets…

sprookje uit 1976
 • meisje komt natuurlijk nooit meer terug. Op de plek waar het lijk is begraven, groeit een vreemd boompje. Aan deze boom
 • zijn van het meisje. Anderen denken er net zo over. Als er gegraven wordt op de plek waar de boom groeit, wordt het lijk
 • boom
 • trouwen
 • Een man hertrouwt als zijn vrouw gestorven is. De tweede vrouw krijgt een kind. Zijn tweede kind, want hij had al een dochter bij zijn eerste vrouw. Zijn huidige vrouw kan het niet hebben dat de…

sprookje uit 1977
 • kapt de man een boom en snijdt de keel door van de geit. En dan eindelijk legt de man uit waarom hij bepaalde dingen deed
 • . De gouden beker bevatte gif en op de plaats waar een nieuwe boom zal worden geplant, ligt een schat begraven. De geit
 • boom
 • trouwen
 • Een jongen blijft alleen achter als zijn grootmoeder is overleden. Voordat ze sterft, geeft zij hem een zilveren tabaksdoos met daarin een goudstuk. Als er een man langskomt, gaat de jongen met hem…

sage uit 1933
 • boem, Die daer heer Ancem hadde gheset. Heer Godevaert vroeg: "wien mag dit land behoorden en wie mag dezen boom geplant
 • geheten. Hij pleegt hier in den Meie tijd met zijn geburen te feesten onder den boom en daarom staan hier deze tafelen en
 • boom
 • trouwen
 • Een koning in Denemarken huwelijkt zijn dochter uit aan de koning van Schotland, en stuurt haar per schip naar hem toe. De twee broers van de koning, Everaert en Godevaert, vergezellen haar op de…

exempel uit 1479
 • ander huysvrouwe trouwen selt als dat behoerlic is so bidde ic dat si ouer minen soen gheen macht en hebbe. mer dat hi vorde
 • brengt. Eerste exempel van de keizerin: Een burger van de stad Rome heeft een boom waar vruchten aangroeien die
 • geneeskrachtig zijn. Op een dag groeit er naast de boom een nieuw, klein boompje. Het groeit echter niet hard omdat het volgens de
 • boom
 • trouwen
 • Als de vrouw van keizer Poncianus overlijdt, moet hij haar beloven dat hun zoon, Dyoclesianus, niet wordt opgevoed door de vrouw met wie hij eventueel opnieuw trouwt. De keizer komt zijn belofte na en…

sprookje uit 1896
 • vuriger dan eenmaal met elkaar te mogen trouwen en gelukkig te worden. Maar de koning had het anders beschikt. Hij wilde geen
 • gezien. "Zie zoo," zei de prinses, "pluk nu zeven appelen van iederen boom, maar pas vooral op dat ze niet door elkaar raken
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig
 • . Zij vertelt hem hoe hij de prinses toch kan trouwen. Hij moet echter beloven haar dochter, die jaren geleden is verdwenen
 • boom
 • trouwen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

sprookje uit 1892
 • Hansje ging eens door het woud, Ik ben de tooverfee, die hem betrouwt, Wil ik mijn raad gaarne geven, Naast den boom
 • . Wij trouwen, kameraad."
 • boom
 • trouwen
 • Hansje hoort in het woud een fee zeggen, dat de zwaan naast de slapende ridder je laat lachen als je zegt: "Zwaan kleef aan!" Hans gaat met de zwaan naar het dorp en kleeft een olijke deugniet aan,…