Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

32 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • spookhuis heeft overleefd, mag hij met de dochter van de heer trouwen. Hij leert uiteindelijk griezelen als zijn vrouw een korf
 • broer
 • trouwen
 • Haarm weet niet wat angst is. Uit de schuur van zijn vader steelt een reus elke nacht hooi. Haarm is de enige die niet bang voor de reus is en het hooi weer kan terugpakken. Haarm wordt ook niet bang…

sprookje uit 1930
 • beloond met een zak geld. De laatste broer, die heel goed stelen kan, wil trouwen met één van de dochters van de koning van
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde
 • broer
 • trouwen
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1977
 • pakje dat himsels paste — se hienen beide wakker itselde postuer. Dêr kaam er mei thús, mar yn pleats dat er it syn broer
 • broer
 • trouwen
 • Een boer heeft drie zonen. Hij noemt ze Liep (slim), Tûk (handig) en Snoad (schrander). Als de moeder overlijdt aan de gevolgen van de bevalling van de jongste zoon, wil de vader hem nooit meer zien.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • was dat zijn broer Bob zijn plek zou innemen. Die zou dan campagne gaan voeren in '64. Dat heeft hij ook gedaan, maar hij
 • 90% zeker dat Kennedy een relatie had met Marilyn Monroe. En zijn broer Bob trouwens ook. Hij had al 11 kinderen, maar
 • moord zitten. Zijn broer Bob had dan zijn plaats moeten innemen. Andere potentiële beramers van de moord zijn Onassis en J
 • Kennedy zelf en zijn broer Robert verantwoordelijk zijn voor de dood van Marilyn Monroe.
 • broer
 • trouwen
 • Over de moord op John F. Kennedy zijn veel complottheorieën bekend. Zo zou hij vermoord zijn door Lee Harvey Oswald in opdracht van de CIA. Kennedy zou in hun ogen te liberaal zijn. Ook wordt beweerd…

sage uit 1966
 • dagen dat ús heit boven de ierde stie wie 't hjir in sé fan ellinde. Myn broer Wopke wie dûm. Hy hat nei de burgemeester ta
 • broer
 • trouwen
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

sprookje uit 1999
 • het bos zijn. En de broer van Rama is daar ook bij: Laksmana. En terwijl ze daar met z'n drieën in dat bos zijn, en de
 • broer zich wat afzijdig houdt, en Rama en Sinta daar waarschijnlijk erg romantisch zijn, komt er een gouden hert voorbij. Ja
 • Rama en Sinta zien in het bos een gouden hert. Sinta wil het hert hebben en Rama gaat er achteraan. De broer van Rama
 • , Laksmana, bewaakt Sinta. Het hert blijkt een list van vijand Rachwana te zijn. Als Rama te lang wegblijft, gaat zijn broer hem
 • broer
 • trouwen
 • Rama en Sinta zien in het bos een gouden hert. Sinta wil het hert hebben en Rama gaat er achteraan. De broer van Rama, Laksmana, bewaakt Sinta. Het hert blijkt een list van vijand Rachwana te zijn.…

personal narrative uit 1995
 • "Erg veel spannende dingen zijn er niet gebeurd bij ons de laatste tijd. Wel is mijn broer(tje) Tjeerd, die in Rusland
 • hebben gestolen. Kleding, zelfs ondergoed, alles was weg. Rita's vader was ontzettend boos, zijn broer zit bij de politie, en
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook
 • broer
 • trouwen
 • Een Friese jongen gaat trouwen met een Russisch meisje. Er wordt in Nederland getrouwd. Als practical joke komen ook zijn zussen en schoonzussen als bruid opdagen. Daarna reist het hele gezelschap af…

sprookje uit 1920
 • grootsigheid: wee 't van em kon winnen, moch de könningsdochter trouwen. Hee meenden, dat zol joo toch nooit 'n meinsche lukken
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient
 • zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt, hoort hij dat hij nog een broer heeft
 • broer
 • trouwen
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sprookje uit 1968
 • voor. Toen wist ze niets meer te bedenken, en de broer mocht met haar trouwen.
 • klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen. Onderweg vond de jongste een grote zak en
 • broer
 • trouwen
 • De dochter van een koning praatte altijd iedereen vast. De koning liet in de krant publiceren dat al wie zijn dochter klem kon praten, met haar mocht trouwen. Drie broers besloten het te proberen.…

mop uit 1953
 • : "Ik ha him forsûpt." "Né," sei se, "sjoch, dêr sit er." Dat wie syn broer dy se ek graech slite woe, sûnder der foar to
 • tweede broer te wijzen net doet of hij de opdracht nog niet volbracht heeft. Als de landloper op de derde bultenaar - de
 • echtgenoot - stuit, denkt hij dat het hem weer niet gelukt is de bultenaar te doden. Ook de derde broer is hetzelfde lot
 • broer
 • trouwen
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze…

sage uit 1968
 • wol hie, doe stoar er. Doe koe syn wiif útkearing krije en har letter rêdde. Hja is doe troud mei syn broer Harm.
 • stierf hij. Zij vrouw kreeg de uitkering en trouwde met zijn broer.
 • broer
 • trouwen
 • Een man zag op een nacht zichzelf dood in een doodskist liggen. Hij liet zich verzekeren voor tienduizend gulden. Toen stierf hij. Zij vrouw kreeg de uitkering en trouwde met zijn broer.

sprookje uit 2001
 • andere stad. Nog een trouwe met vrouw en kope hele mooie huis. En vijf, zes stad zelfde zo: trouwen en mooie huis kopen
 • broer
 • trouwen
 • Een vader had drie zonen. Hij besloot ze te testen. Hij gaf ze alledrie een geldbedrag mee en stuurde ze voor een jaar de wereld in. Na dat jaar kwamen de drie zonen weer bij hun vader terug, en met…

sage uit 1969
 • dy't troud wie koe net bêst mei syn wiif. It heakke altyd tusken harren. Doe jage de broer dy't net troud wie him by 't
 • wiif wei en doe libbe hy der tonei mei. Syn broer dy't skulpefisker wie, lei bûtendyk. Doe kom der in hountsje by him oan
 • Twee broers hadden eens samen een schip. De ene broer had zijn vrouw verlaten, en de ander sliep bij haar. De getrouwde
 • broer
 • trouwen
 • Twee broers hadden eens samen een schip. De ene broer had zijn vrouw verlaten, en de ander sliep bij haar. De getrouwde, weggelopen man zat op het schip, toen er op een avond opeens een hondje voor…

mop uit 2001
 • broer
 • trouwen
 • Twee broers wonen samen in een huis. Ze zijn hun leven lang vrijgezel geweest en na de dood van hun moeder zijn ze thuis blijven wonen. De een is 88 en de ander is 90. De jongste gaat dood, maar de…

sage uit 1973
 • seach har kammeraetske yn 'e swarte spegel. Dêr kaem mem har broer yn to stean. Mar dy hat se net krigen. Mem krige in
 • . Toen de vriendin daarin keek, kwam de broer van de moeder erin te staan. Maar ze trouwde hem niet. De moeder zag een
 • onbekende man, waarmee ze later wel mee zou trouwen.
 • broer
 • trouwen
 • De moeder van de vertelster en een vriendin waren eens op de markt in Leeuwarden. Ze zagen daar een zwarte spiegel. Toen de vriendin daarin keek, kwam de broer van de moeder erin te staan. Maar ze…

sage uit 1970
 • kessens, dat wie hàr wurk. Piters Willemke koe èk tsjoene. It wie myn muoike. Se wie troud mei in broer fan heit. Hja fleach
 • broer
 • trouwen
 • Vrouw kan toveren, zich in een kat veranderen en tovert kransen in kussens. Een andere vrouw kan ook toveren, zij vliegt op een bezemsteel door de lucht. Als we weg is ligt er een koeienpens naast…

sage uit 1979
 • dat kaem ek sa. Har twade man dat wie Abraham van der Leest, in broer fan har earste man.
 • voorspelling komt uit: kort daarop huwt de weduwe de broer van haar overleden man.
 • broer
 • trouwen
 • Een waarzegger voorspelt een weduwe dat de eerste man die haar goed behandelt, haar tweede echtgenoot zal worden. De voorspelling komt uit: kort daarop huwt de weduwe de broer van haar overleden man.

sprookje uit 1893
 • achtergelaten aan den wees, die hem zoolang met trouwen eerlijkheid had gediend. En de koning had dezen als den opvolger des
 • vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de jongste de bezittingen. Op weg naar huis
 • broer
 • trouwen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sage uit 1970
 • werkte hard om voor ons- mijn twee zusters, mijn broer en mij - te zorgen. Ze was een gelovige vrouw. We waren arm, maar toch
 • overwinning Ik bleef een tijdlang thuis totdat mijn moeder (die inmiddels met mijn broer in Nederland woonde) overkwam. Ze vroeg
 • broer
 • trouwen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sprookje uit 1903
 • . Maar alla, dat bleef zoo, en op lest zou ie den toch trouwen. Er wier een groote bruiloft egeven, die verscheiden dagen
 • . Toe de zon door de reten scheen, riep ie: "Nee, nee, Zwaan, het zontje zel het niet verklappen." Dat hoorde de broer, die
 • verkering met een boerendochter. Haar broers wantrouwen hem, maar de jongen en het meisje trouwen toch met elkaar. Na de
 • de zon hem niet zal verklappen. Een broer hoort dat, luistert mee en laat hem in zijn slaap alles vertellen.
 • broer
 • trouwen
 • Jonge postrijder berooft en vermoordt de rijke veehandelaar die hij naar de stad moet brengen. De man zegt hem dat de moord door de zon zal uitkomen. De moord blijft onopgehelderd, de jongen verhuist…

sprookje uit 1973
 • dat er een toernooi plaats vindt in de stad. Degene die winnaar wordt mag met de prinses trouwen. Voorafgaande aan de
 • broer
 • trouwen
 • Jan wordt achtergesteld door zijn stiefmoeder; zijn broers hebben het beter getroffen. Op een dag kondigt de koning aan dat er een toernooi plaats vindt in de stad. Degene die winnaar wordt mag met de…

sprookje uit 1971
 • wereld in moeten trekken. Degene die dan het meeste geld heeft, krijgt de bakkerij. De jongste broer gaat weer bij de zwarte
 • broer
 • trouwen
 • Een bakker besluit zijn drie zonen de wijde wereld in te sturen. Degene die na een jaar met het meeste geld terugkomt mag de bakkerij hebben. Elk van hen gaat een kant uit. De oudste van de drie vindt…

sprookje uit 1977
 • syn broer sines. Mar hy koe it net rêde, troch de draak syn fjoerige azem. De draak krige him ek yn 'e kloeren en
 • Een koning heeft drie zonen. Een van hen moet hem opvolgen en trouwen met een prinses. Een andere koning heeft last van
 • een alles verwoestende draak. Degene die de draak doodt, mag met de dochter van de koning trouwen. De prinsen willen graag
 • broer
 • trouwen
 • Een koning heeft drie zonen. Een van hen moet hem opvolgen en trouwen met een prinses. Een andere koning heeft last van een alles verwoestende draak. Degene die de draak doodt, mag met de dochter van…

sage uit 1981
 • is haar broer uit Annen (bakker) later ook toegetreden. En deze broer is heel raar overleden. Op de avond voor
 • Een meisje uit Anloo is getrouwd met een wiskundeleraar, die vrijmetselaar is. Ook haar broer is vrijmetselaar. Hij is
 • broer
 • trouwen
 • Een meisje uit Anloo is getrouwd met een wiskundeleraar, die vrijmetselaar is. Ook haar broer is vrijmetselaar. Hij is onder een auto gelopen en ter plaatse gestorven. Er werd toen gezegd dat hij…

sage uit 1970
 • zijn broer, - laat ons blij zijn, dat we nu heelhuids hier zijn. - Blij? Weer klonk Reginalds lach, smalend nu en ruw
 • ", maar Waleram vraagt met een vragende, maar ook vergevende, stem om zijn broer.
 • broer
 • trouwen
 • De twee zonen van de graaf van Valkenburg, Reginald en Waleram, kunnen goed met elkaar opschieten, hoewel ze totaal verschillend van karakter zijn. Tot er een meisje, Alixe van Kleef, ten tonele…