Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • gevonden, met haar nek omgedraaid. Dat had de duivel gedaan, aan wie ze zich verkocht had.
 • duivel
 • trouwen
 • Een vrouw kwam voorhet eerst bij een waarzegster, en vroeg of ze verkering zou krijgen. De waarzegster wees haar terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de…

sprookje uit 1970
 • . "Ben je van God gezonden, spreek, maar ben je door de duivel gezonden, verdwijn dan!" Maar eensklaps stond er een heer voor
 • geeft, wie weet wiens hoofd over twaalf jaar nog pijn doet." Hij gaf de heer, die niemand anders was als de duivel, een klap
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te
 • lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht in een put van een kasteel waarin een
 • duivel
 • trouwen
 • Een meisje wordt door haar vader aan de duivel uitgeleverd. De duivel vliegt met het meisje weg. Doordat ze begint te lezen wordt ze steeds zwaarder. De duivel moet haar laten vallen. Ze komt terecht…

sprookje uit 1970
 • luid brullend op hen af. De rovers schrokken vreselijk. Ze dachten niet anders of de duivel kwam hen halen en ze renden weg
 • hard te roepen: "Ik moet met de dochter van de koning trouwen, maar ik wil niet! Ik moet met de dochter van de koning
 • . De jongen roept een schaapherder en vertelt hem dat hij in de zak zit omdat hij moet trouwen met de koningsdochter. De
 • duivel
 • trouwen
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1909
 • geneest de prinses. Ze trouwen. De andere twee mannen sterven.
 • duivel
 • trouwen
 • Drie marskramers houden een weddenschap. Eén van hen zegt dat hij op een eerlijke manier verder kan komen dan op een oneerlijke manier. Hij verwedt er zelfs zijn ogen voor. De andere twee mannen…

sage uit 1967
 • Vroeger kon je op de markt in de zwarte spiegel zien met wie je zou trouwen. Als je niet zou trouwen, kreeg je een
 • doodskist te zien. Sommigen zagen de duivel, aan wie ze zich zouden verkopen.
 • duivel
 • trouwen
 • Vroeger kon je op de markt in de zwarte spiegel zien met wie je zou trouwen. Als je niet zou trouwen, kreeg je een doodskist te zien. Sommigen zagen de duivel, aan wie ze zich zouden verkopen.

sage uit 1966
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie
 • mannen geven te kennen dat ze alleen met de heksen willen trouwen als die hen ook de beginselen van de vrije kunst bijbrengen
 • duivel
 • trouwen
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

sage uit 1967
 • duivel in eigen persoon'. Prompt verschijnt de duivel. De vrouw des huizes probeert verdere kennismaking met de duivel te
 • . De duivel wil niet zo lang wachten en maakt zich uit de voeten.
 • duivel
 • trouwen
 • Een meisje dat bij een boer werkt, heeft nooit verkering omdat ze alle aanzoeken van mannen altijd afwimpelt. Omdat het meisje er vaak mee geplaagd wordt, zegt ze laconiek: 'De eerste die mij een…

mop uit 1659
 • Heyligheyt verbooden was, uyt oorsaecke dat alle Priesters nu de Kercke ghetrout hadden, en mochten daerom geen ander trouwen. De
 • duivel
 • trouwen
 • Een koster vraagt waarom een priester geen echte vrouw mag hebben. De priester antwoordt dat een geestelijke al met de kerk getrouwd is. De koster neemt daar geen genoegen mee, omdat sommige priesters…

mop uit 1659
 • ghehadt, ick hadde de Koe wel mogen trouwen.
 • mogen trouwen.
 • duivel
 • trouwen
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1659
 • hoeck om: Ghy moet trouwen, en wy slapen by u Vrouwen, dat spijt u, midts draeyde hy den vierden hoeck om. Doen seyde de
 • uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.
 • duivel
 • trouwen
 • Een boer vraagt een priester waarom hij een hoed met vier punten op heeft. Bij elk punt geeft de priester een korte uitleg en de laatste is 'u moet trouwen, maar wij slapen met uw vrouwen'.

mop uit 1659
 • duivel
 • trouwen
 • Een pasgetrouwde man verzint een truc zodat de priester niet meer met zijn vrouw wil slapen.

mop uit 1659
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en
 • duivel
 • trouwen
 • Een man wil een meisje trouwen waarvan iedereen weet dat ze met meerdere mannen heeft geslapen. Hij gelooft dat niet en wil door middel van een list bewijzen dat ze nog maagd is.

sage uit 1969
 • duivel, omdat hij zijn vrouw in de steek had gelaten en hij haar met een ander liet slapen. De man begon psalmen te zingen
 • duivel
 • trouwen
 • Twee broers hadden eens samen een schip. De ene broer had zijn vrouw verlaten, en de ander sliep bij haar. De getrouwde, weggelopen man zat op het schip, toen er op een avond opeens een hondje voor…

sprookje uit 1969
 • De duivel eiste eens van een meisje, dat zij met hem zou trouwen. Zij wilde niet. Toen spraken ze af, dat het eerste
 • duivel
 • trouwen
 • De duivel eiste eens van een meisje, dat zij met hem zou trouwen. Zij wilde niet. Toen spraken ze af, dat het eerste wat ze de volgende ochtend zou binden, van hem zou zijn. Het eerste wat het meisje…

sage uit 1969
 • duivel
 • trouwen
 • Wibe Alma uit Jachtveld komt uit de kroeg en ziet bij zijn huis een vrouw bij de deur zitten. Hij denkt dat het Griet is, maar het is de kwade en de deuren worden vanzelf voor hem geopend.

mop uit 1651
 • duivel
 • trouwen
 • Een vrouw beviel na twee maanden huwelijk van een zoon. Haar man was daar nogal verwonderd over. Hij zei zijn vrouw, dat hij het haar deze keer vergaf, maar dat ze niet niet nog een keer zo snel mocht…

mop uit 1651
 • Om een meisje te krijgen had Roeland de hulp van de duivel ingeschakeld.Voorwaarde was, dat Roeland iedere dag iets
 • nieuws vroeg aan de duivel. Wanneer hij iets zou vragen wat al eens gedaan was, zou hij direct zijn leven verliezen. Na een
 • duivel
 • trouwen
 • Om een meisje te krijgen had Roeland de hulp van de duivel ingeschakeld.Voorwaarde was, dat Roeland iedere dag iets nieuws vroeg aan de duivel. Wanneer hij iets zou vragen wat al eens gedaan was, zou…

mop uit 1651
 • duivel
 • trouwen
 • Een bijzonder dikke edelman trouwt met een dame uit het gevolg van de prinses van Oranje. Vanwege zijn corpulentie is hij niet in staat om de huwelijksdaad te verrichten. Zijn echtgenote weet daar wel…

mop uit 1554
 • Het is een vraag hoe het komt, dat de mensen die door de duivel samen zijn gebracht geen overspel plegen, en mensen die
 • duivel
 • trouwen
 • Het is een vraag hoe het komt, dat de mensen die door de duivel samen zijn gebracht geen overspel plegen, en mensen die door God samen zijn gebracht dat wel doen.

mop uit 1651
 • Om een meisje te krijgen had Roeland de hulp van de duivel ingeschakeld. Voorwaarde was, dat Roeland iedere dag iets
 • nieuws vroeg aan de duivel. Wanneer hij iets zou vragen wat al eens gedaan was, zou hij direct zijn leven verliezen. Na een
 • duivel
 • trouwen
 • Om een meisje te krijgen had Roeland de hulp van de duivel ingeschakeld. Voorwaarde was, dat Roeland iedere dag iets nieuws vroeg aan de duivel. Wanneer hij iets zou vragen wat al eens gedaan was, zou…

sage uit 1923
 • geheeten. Hoe hij dien rijkdom verworven had, wist niemand. Het volk vertelde, dat de duivel hem zijne schatten bezorgde
 • , waarvoor Riddert schriftelijk aan satan zijn ziel verkocht had. Na zeven jaren zou de duivel die komen opeischen. Het was een
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij
 • zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de duivel geeft hij een groot banket, met een
 • duivel
 • trouwen
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sprookje uit 1893
 • achtergelaten aan den wees, die hem zoolang met trouwen eerlijkheid had gediend. En de koning had dezen als den opvolger des
 • ongelukkige deed een trouw verhaal van het gebeurde en toen hij geëindigd had zeide de vreemdeling hem dat hij de duivel was en
 • dat hij hun bestolen heeft. De man wordt gevangen gezet, gaat drie maal niet in op het voorstel van de duivel hem te
 • verlossen en het geld terug te bezorgen in ruil voor zijn ziel. De duivel helpt hem dan door het advies om als hij het laatste
 • duivel
 • trouwen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sage uit 1967
 • Duivel in gedaante van zwarte hond
 • het de duivel is, hij geen macht over hem heeft. De hond gaat weg.
 • duivel
 • trouwen
 • Een dronken man wordt op weg naar huis vergezeld door een zwarte hond. Hij kan de hond maar niet kwijtraken. Eenmaal thuis gekomen begint de hond te groeien; hij wordt steeds groter. De man maakt een…

sage uit 1970
 • dingen waarvan ik dacht dat ze mij populair zouden maken. De realiteit is: de duivel gebruikte mij toen nog eens extra goed
 • haar thee voor mij te zetten. Dit deed zij maar de stem van de duivel zei tegen mij dat ik het niet moest opdrinken, het
 • moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer zijn rug toe. Op een nacht neemt de duivel
 • stopt met het geloof van zijn voorvaderen hij vrij zal komen. Hij komt vrij, maar de duivel krijgt weer vat op hem, hij
 • duivel
 • trouwen
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 2009
 • , die zijn helemaal nog niet gewijd. En als die niet gewijd zijn, dan komt de duivel.' En die jonkman, die pakt met heel
 • kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil de jonker de kerkklokken luiden, maar dat
 • duivel. Toch luidt de jonge man de klokken en hij belandt samen met de losgeraakte klokken en zijn geliefde in het water van
 • duivel
 • trouwen
 • De zoon van een landheer schaakt de dochter van een andere vijandelijke landheer. De twee jonge geliefden gaan naar de kerk om te trouwen, maar daar steekt de pastoor een stokje voor. Vervolgens wil…